Toiveikkaampi tulevaisuus

OP Uusimaa tukee lasten- ja nuorten lääketieteen tutkimustyötä ja luonnon ennallistamishanketta Uudellamaalla.

OP Uusimaa haluaa olla Suomen vastuullisin finanssialan toimija. Haluamme olla ympäristöystävällinen pankki, ja haluamme kantaa myös sosiaalista vastuuta toimialueemme ihmisten hyvinvoinnista – nyt ja tulevaisuudessa. Vastuullisuus on meille tapa toimia. Tuemme lasten ja nuorten harrastustoimintaa, lisäämme talous- ja digiosaamista, tuemme yrittäjyyttä ja edistämme nuorten työllisyyttä ja opiskelumahdollisuuksia.

Jokaisella omistaja-asiakkaallamme on aina mahdollisuus vaikuttaa, koska asiakkaamme omistavat tämän pankin. Uusien omistaja-asiakkaittemme valinnan mukaan tuemme seuraavia hankkeita:

Hoidamme esimerkiksi perinnemaisemia, joissa elää lukuisia harvinaisia ja uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja. Monimuotoinen luonto auttaa hillitsemään myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Haluamme kantaa kortemme kekoon, jotta tulevillakin sukupolvilla olisi puhdas ja monimuotoinen ympäristö, jossa elää.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tehokkaampaa, tutkitumpaa ja turvallisempaa tulevaisuuden sairaudenhoitoa lapsille ja nuorille Suomessa.

Tutkittavina kohteina voivat olla esimerkiksi yksilöllinen lasten syövän hoito, turvallinen keskosen kehitys ja lapsiystävällinen diabeteshoito. Jopa yli 500 lasten sairautta odottaa tällä hetkellä kliinistä tutkimust