Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja OP Vakka-Auranmaan uusi edustajisto on nyt valittu. Osuuspankki Vakka-Auranmaan edustajiston vaaleissa annettiin 3080 ääntä ja äänestysprosentti oli 12,9 %.

Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.

Osuuspankki Vakka-Auranmaan edustajistoon valittiin 40 edustajaa.

Vaalien tulos - Valituksi tulleet edustajiston jäsenet ja varajäsenet vaalipiireittäin sekä äänimäärät

Aura:

Jäsenet: Vainio Ritva 71, Pukkila Matti 61, Mäkinen Sanna 40, Isotalo Kalle 34, Aalto Silja 32

Varajäsenet: Holmberg Niklas 22, Leino Jukka 21, Tammi Juho 20

Marttila:

Jäsenet: Kantola Sari 86, Torkkeli Mikko 59, Tegel Mikko 55

Varajäsenet: Heikkilä Lauri 55, Skyttä Eetu 20, Mäkelä Mari 19

Mynämäki-Nousiainen:

Jäsenet: Mäkelä Kari 106, Saarinen Juha 103, Huuskonen Petteri 75, Anttalainen Ossi 75, Hella Juhani 74, Lehtonen Kirsi 64, Alatalo Juuso 64, Anttila Matti 58, Saarinen Krista 54, Seppä Antti 52, Salonen Matti 49, Saarinen Anne 48, Käkönen Juha 46, Lakkapää Katri 43, Keskitalo Vesa 43, Vilola Mikko 43, Sukari Riku 42, Korsimo Tero 41, Syrjänen Tuomo 38

Varajäsenet: Laakso Antti 34, Jokela Olli-Pekka 31, Kakko Mika 31

Paattinen:

Jäsenet: Tuominen Arto 119, Ekman Pentti 104, Virtamo Maria 22, Seppänen Harri 21, Roman Riikka 20, Raunio Eija 19

Varajäsenet: Helenius Ville 15, Metsä-Tokila Waltteri 14, Peltola Sami 10

Pöytyä:

Jäsenet: Kairus Jussi 68, Raiko Marianne 66, Ruotsalainen Sami 51, Rasilainen Paavo 50, Kursi Veikko 49

Varajäsenet: Salonen Hermanni 35, Kuisma Eero 34, Saarnio Joni 20

Tarvasjoki:

Jäsenet: Hallanheimo Minna 58, Saarnivaara Tomi 56

Varajäsenet: Sipilä Janne 47, Isotalo Lauri 25, Kankare Hanne 21

 

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.

Vaaliyhteyshenkilö: Sanna Toropainen, sanna.toropainen@op.fi, 0408419255

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00. 

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 87 ehdokasta.

Ehdokkaiden määrä vaalipiireittäin:

Aura, 13 ehdokasta
Marttila, 9 ehdokasta
Paattinen, 10 ehdokasta
Pöytyä, 11 ehdokasta
Tarvasjoki, 5 ehdokasta
Mynämäki-Nousiainen, 39 ehdokasta

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestämään vain yhtä ehdokasta. 

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta. 

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021. 

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. 

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse. 

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.  

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.