Nuoret portailla

OP Ylä-Kainuu tarjoaa kesätyön 30 nuorelle OP:n piikkiin paikallisissa yrityksissä ja yhdistyksissä

Ensimmäinen kesätyöpaikka on nuorille tärkeä etappi. OP Ylä-Kainuu etsii 26.2. asti puolankalaisia ja suomussalmelaisia yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka ovat kiinnostuneita tulevana kesänä tarjoamaan 15–17-vuotiaille nuorille kesätyön. Kesätyö OP:n piikkiin -kampanjassa OP Ylä-Kainuu lahjoittaa työnantajalle 400 euron tuen nuoren palkkausta varten ja yritys/yhdistys työllistää nuoren kahdeksi viikoksi.

Katso tästä työnantajien yhteystiedot

Viime kesänä nuoret työllistyivät sekä yrityksiin että yhdistyksiin. Tuen saavan yrityksen/yhdistyksen vastuulla on toimia nuoren työnantajana ja huolehtia työnantajavelvoitteiden toteutumisesta.

Ohjeita kesätyöavustusta hakeville Ylä-Kainuun alueella toimiville yrityksille / yhdistyksille

 • Yritys / yhdistys ilmoittaa OP Ylä-Kainuulle (yla-kainuu@op.fi) tarjoavansa työpaikan nuorelle 15-17 -vuotiaalle ja osuuspankki maksaa nuoren palkkaamiseen avustusta 400 euroa palkanmaksua vastaan, työantaja vasta palkanmaksun sivukuluista ja vakuutuksista
 • Nuoret palkataan Puolangalla ja Suomussalmella toimiviin yrityksiin ja yhdistyksiin
 • Kesätyö voi ajoittua kesä-elokuulle 2021
 • Työtä voi tehdä useammassa jaksossa
 • Laskennallinen työaika on kaksi viikkoa ja viikkotyöaika korkeintaan 30 tuntia
 • Yrityksen / yhdistyksen tulee hakea avustusta OP Ylä-Kainuulta viimeistään 26.2.
  • Vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: yla-kainuu@op.fi
  • Hakemuksessa tulee ilmetä työnantajan nimi ja y-tunnus, nuorelle tarjolla olevan työtehtävän sisältö pääpiirteittäin, yhteyshenkilön nimi yrityksessä ja hänen sähköpostinsa ja puhelinnumeronsa
  • Tukea ei makseta perheenjäsenen palkkaamiseen
 • Osuuspankki ilmoittaa tukea hakeneille avustuksen myöntämisestä maaliskuun alussa
  • OP Ylä-Kainuu julkaisee tukea saavien yritysten / yhdistysten nimet Facebook-sivuillaan sekä Ylä-Kainuu- ja Puolanka-lehdissä
 • Työnantaja valitsee sopivan työntekijän
 • Työnantaja vastaa palkanmaksusta
 • Osuuspankin tuki kattaa työntekijälle maksettavan palkan, 400 euroa
 • Työnantaja vastaa lakisääteisistä kuluista
 • Tuen maksamista varten työnantaja lähettää sähköpostitse (yla-kainuu@op.fi) kopion nuoren palkkakuitista palkanmaksun jälkeen ja ilmoittaa samalla oman pankkitilinumeronsa

Ohjeita kesätyötä hakeville nuorille

 • Ylä-Kainuun Osuuspankin tuella kesätöitä tarjoavat yritykset ja yhdistykset ovat nähtävillä Ylä-Kainuun Osuuspankin Facebook-sivuilla maaliskuun alkupuolella. Lisäksi työnantajien tiedot julkaistaan Ylä-Kainuu- ja Puolanka-lehdissä.
 • Nuoret hakevat töitä suoraan yrityksistä / yhdistyksistä
  • Hakuaikaa on 26.3. saakka
 • Työntekijöiden valinnan tekevät työnantajat
 • Työntekijä ja työnantaja tekevät työsopimuksen
 • Työnantaja vastaa palkanmaksusta ja lakisääteisistä kuluista