30 nuorta saa kesätyöpaikan paikallisista yhdistyksistä ja yrityksistä OP Ylä-Kainuun tuella

Ensimmäinen kesätyöpaikka on nuorelle tärkeä etappi. OP Ylä-Kainuu etsii helmikuun loppuun asti yhdistyksiä ja yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan 15–17-vuotiaille nuorille kesätyön tulevana kesänä. Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa OP Ylä-Kainuu lahjoittaa työnantajalle 500 euron tuen nuoren palkkausta varten ja yhdistys/yhdistys tarjoaa nuorelle kesätyön kahdeksi viikoksi.

Viime kesänä nuoret työllistyivät moniin eri tehtäviin yhdistyksissä ja yrityksissä. Tuen saavan yhdistyksen ja yrityksen vastuulla on toimia nuoren työnantajana ja huolehtia työnantajavelvoitteiden toteutumisesta. OP edellyttää työnantajalta sitoutumista Vastuullisen kesätyön periaatteisiin.

OP Ylä-Kainuu tarjoaa tänä vuonna tuen yhteensä 30 nuoren työllistämiseksi. Yhdistykset ja yritykset voivat hakea tukea helmikuun aikana. Maaliskuun alussa osuuspankki valitsee tuen saajat ja on yhteydessä kaikkiin tukea hakeneisiin yhdistyksiin ja yrityksiin.

Valtakunnallisesti Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan avulla työllistetään noin 2 000 nuorta yleishyödyllisissä yhdistyksissä ympäri Suomen. Kampanjan avulla tuetaan nuorten työllistymistä ja samalla kesätyö opettaa nuorelle myös oman talouden hallintaa. Tänä vuonna on kymmenes kesä, jolloin osuuspankit ympäri Suomen tarjoavat nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään.

15-17 -vuotias nuori - Hae työpaikkaa suoraan työnantajalta 14.4.2023 mennessä

OP Ylä-Kainuun tarjoaa puolankalaisille ja suomussalmelaisille nuorille mahdollisuuden työllistyä kahdeksi viikoksi paikkakunnan yhdistyksiin ja yrityksiin pankin maksaman 500 euron avustuksella. Halukkaat työnantaja ovat hakeneet avustusta ja avustuksen saajat on valittu. Lähetä työhakemus suoraan työnantajalle huhtikuun puoliväliin mennessä. Työnantaja valitsee työntekijän ja tekee kanssasi työsopimuksen, vakuuttaa sinut työsuhteen ajaksi ja vastaa muistakin työsuhteen velvoitteista. Työnantaja maksaa palkan sinulle ja hakee sen jälkeen myönnetyn 500 euron avustuksen pankilta.

Ohjeita kesätyöavustusta hakeville Ylä-Kainuun alueella toimiville yrityksille ja yhdistyksille

 • Yhdistys/yritys ilmoittaa OP Ylä-Kainuulle (yla-kainuu@op.fi) tarjoavansa työpaikan nuorelle 15-17 -vuotiaalle ja osuuspankki maksaa nuoren palkkaamiseen avustusta 500 euroa palkanmaksua vastaan, työantaja vasta palkanmaksun sivukuluista ja vakuutuksista
 • Nuoret palkataan Puolangalla ja Suomussalmella toimiviin yhdistyksiin ja yrityksiin
 • Kesätyö voi ajoittua kesä-elokuulle 2023
 • Työtä voi tehdä useammassa jaksossa
 • Laskennallinen työaika on kaksi viikkoa ja viikkotyöaika korkeintaan 30 tuntia. Nuoren voi työllistää toki vaikka koko kesäksi, mutta tukiaika koskee vain kahden viikon työskentelyä.
 • Yhdistyksen/yrityksen tulee hakea avustusta OP Ylä-Kainuulta viimeistään 28.2.
  • Vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: yla-kainuu@op.fi
  • Hakemuksessa tulee ilmetä työnantajan nimi ja y-tunnus, nuorelle tarjolla olevan työtehtävän sisältö pääpiirteittäin, yhteyshenkilön nimi yrityksessä ja hänen sähköpostinsa ja puhelinnumeronsa
  • Tukea ei makseta oman perheenjäsenen palkkaamiseen
 • Osuuspankki ilmoittaa tukea hakeneille avustuksen myöntämisestä maaliskuun alkupuolella
  • OP Ylä-Kainuu julkaisee tukea saavien yhdistysten ja yrityksien nimet pankin op.fi ja  Facebook-sivuillaan sekä Ylä-Kainuu- ja Puolanka-lehdissä
 • Työnantaja valitsee sopivan työntekijän työsuhteeseen kesä-elokuulle 2023. Työntekijän tulee olla työsuhteen aikana 15-17 vuotta
 • Työnantaja vastaa palkanmaksusta työntekijälle
 • Osuuspankin tuki kattaa työntekijälle maksettavan bruttopalkan, 500 euroa. Halutessaan työnantaja voi toki maksaa enemmänkin.
 • Työnantaja vastaa muista lakisääteisistä kuluista ja vakuutuksista
 • Kun palkka on suoritettu kokonaisuudessaan nuorelle, työnantaja lähettää palkkalaskelman ja tositteen palkanmaksusta osoitteeseen yla-kainuu@op.fi ja ilmoita samalla oma tilinumeronsa tuen maksamista varten. Tuki tulee hakea 15.9.2023 mennessä.