Edustajiston vaalit

Ägarkund, din röst har hörts!

Ägarkunderna röstade i fullmäktigevalet 4–17.11.2021 och ett nytt fullmäktige har nu valts för Pedersörenejdens Andelsbank. I Pedersörenejdens Andelsbanks fullmäktigeval gavs 1639 röster och röstningsprocenten var 15,471%. 

Tack till alla som kandiderade och röstade. Vi sätter värde på att våra ägarkunder vill vara med och påverka andelsbankens framtid. 

Till Pedersörenejdens Andelsbanks fullmäktige valdes följande 30 representanter. Efter namnet mängden röster.

Ojala Osmo 99, Nybacka Sofia 65, Eriksson Roger 62, Ray Tage 58, Vikström Mikael 57, Björklund Mats 52, Nynäs Rune 51, Uusitalo Minna 51, Häggman Roger 48, Kass Mathias 47, Bobacka Sten 46, Östman Charles 46, Fellman Johan 44, Rosengård-Andersson Pia 41, Tupeli Tommy 40, Sandberg Ola 35, Back Eivor 34, Stenman Malin 32, Snellman Thomas 32, Grankulla Bertil 32, Joskitt Matts 30, Gunell Daniel 30, Svenfelt Leif 29, Ahlskog Ulrika 28, Samanen Jonnie 26, Häggblom Josefine 25, Björknäs-Flinck Anitha 25, Lassfolk Marika 24, Anderssen Jan 24, Forsman Annika 23

Vi gratulerar de nya fullmäktigeledamöterna.

Kontakta oss om du har frågor om valet.

Kontaktperson för valet:

Ted Sundbäck

ted.sundback@op.fi

Röstningen i fullmäktigevalet inföll 4.11 kl. 8.00–17.11 kl. 16.00. 

Rösträtt i det här valet hade alla ägarkunder som anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som ännu när röstningen började var ägarkunder.

Varje röstberättigad ägarkund hade vid en röst vid valet och ägarkunden kunde rösta på endast en kandidat. 

Vårdnadshavarna kunde tillsammans utöva en minderårigs rösträtt. Därför kunde inte en minderårig rösta via valtjänsten fastän hen skulle ha haft nättjänstkoder.

Intressebevakaren kunde utöva en intressebevakads rösträtt. 

Rösträtten för ett företag eller samfund utövades av en person som har rätt att företräda företaget eller samfundet.

I fullmäktige behöver vi aktiva ägarkunder som är intresserade av gemensamma frågor och som för med sig sin sakkunskap. Av fullmäktigeledamöterna krävs inte särskilda kunskaper i bankfrågor. Attityden avgör.

Du har kunnat anmäla dig som kandidat 16.8–10.9.2021. 

Varje röstberättigad ägarkund som har gott anseende, som använder bankens tjänster, som är myndig och har anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som har fyllt 18 år senast under kandidatnomineringen har kunnat kandidera. 

Företag och samfund har inte kunnat kandidera. Om ett företag eller ett samfund är ägarkund, kan det ge sitt understöd och rösta. Då ska understödet ges per blankett och röstningen ske per post. 

Inte heller en organisation, ett parti eller någon annan sammanslutning har kunnat anmäla sin kandidat till fullmäktigevalet, eftersom valet är ett personval och kandidaterna ska anmäla sig personligen.

Observera, att anställda hos andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern samt ledamöter i dess styrelse eller förvaltningsråd inte heller har kunnat kandidera. Verkställande direktören för andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern har inte heller kunnat kandidera under den tid som uppdraget pågått och de fem år som följer efter att uppdraget upphört.

De som tjänstgör för OP:s centralinstitut eller för ett företag som hör till dess koncern har inte heller rätt att anmäla sig som kandidat.  

När det kommer till kritan är både vi finländare och Finland gjorda av segt virke. Vi samarbetar i besvärliga och svåra situationer för det gemensamma goda. Tillsammans kan vi nå nya höjder.

Vi i OP Gruppen vill främja grunderna för livets rikedomar: ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för hela Finland. OP har alltid och kommer alltid att bry sig om vår gemensamma framtid. Tillsammans med våra två miljoner ägarkunder har vi styrka att ta ansvar och agera.

I din andelsbank utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige som valts bland ägarkunderna. De godkänner bland annat andelsbankens bokslut och fattar de viktigaste besluten som gäller bankens verksamhet. Fullmäktige sammanträder stadgeenligt en gång per år. Utöver det kan fullmäktigeledamöterna delta i olika utbildningar.

Fullmäktige är en unik utsiktsplats över bankens verksamhet. I fullmäktige är det också möjligt att skapa nya nätverk och följa upp hur den egna hembygdens ekonomi utvecklas.