Edustajiston vaalit

Som ägarkund kan du påverka!

Nya ledamöter till fullmäktige i din andelsbank väljs i november 2021. Som ägarkund kan du vara med och välja fullmäktige för din andelsbank och påverka hur ägarkundernas röst hörs i andelsbankens förvaltning. Genom att kandidera och rösta kan du alltså påverka.

Viktiga datum:

  • Bli ägarkund senast 31.5.2021
  • Anmäl dig som kandidat 16.8–10.9.2021
  • Rösta 4–17.11.2021
  • Valresultatet offentliggörs 30.11.2021

Vill du ta del i beslutsfattandet i din andelsbank? Är du intresserad av att ställa upp som kandidat i det kommande fullmäktigevalet?

I fullmäktige behöver vi aktiva ägarkunder som är intresserade av gemensamma frågor och för med sig sakkunskap. Av fullmäktigeledamöterna krävs inte särskilda kunskaper i bankfrågor. Attityder avgör.

Du kan anmäla ditt intresse redan innan den officiella kandidatnomineringen startar (16.8-10.9.2021). Fyll i dina uppgifter i den bifogade blanketten, så kontaktar vi dig innan den officiella kandidatnomineringen startar.

I fullmäktige behöver vi aktiva ägarkunder som är intresserade av gemensamma frågor och som för med sig sakkunskap. Av fullmäktigeledamöterna krävs inte särskilda kunskaper i bankfrågor. Attityden avgör.

Kandidera kan varje ägarkund som har gott anseende, som använder bankens tjänster, som har anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som fyller 18 år senast under kandidatnomineringen.

Du kan anmäla dig som kandidat på nätet eller i din andelsbank under perioden 16.8.–10.9.2021.

Observera, att anställda hos andelsbanken eller ledamöter i dess styrelse eller förvaltningsråd inte kan kandidera.

Röstningen i fullmäktigevalet sker 4–17.11.2021. Före valet får varje ägarkund information om sin rösträtt elektroniskt i OP-nättjänsten eller per post som brev.

Rösträtt har alla ägarkunder som har anslutit sig senast 31.5.2021.

Vi hoppas att så många av våra ägarkunder som möjligt ska låta sin röst bli hörd i det här valet.

När det kommer till kritan är både vi finländare och Finland gjorda av segt virke. Vi samarbetar i besvärliga och svåra situationer för det gemensamma goda. Tillsammans kan vi nå nya höjder.

Vi i OP Gruppen vill främja grunderna för livets rikedomar: ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för hela Finland. OP har alltid och kommer alltid att bry sig om vår gemensamma framtid. Tillsammans med våra två miljoner ägarkunder har vi styrka att ta ansvar och agera.

I din andelsbank utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige som valts bland ägarkunderna. De godkänner bland annat andelsbankens bokslut och fattar de viktigaste besluten som gäller bankens verksamhet. Fullmäktige sammanträder stadgeenligt en gång per år. Utöver det kan fullmäktigeledamöterna delta i olika utbildningar.

Fullmäktige är en unik utsiktsplats över bankens verksamhet. I fullmäktige kan du också skapa nya nätverk och följa upp hur den egna hembygdens ekonomi utvecklas.