” ”

Tuemme paikallista elinvoimaa toimialueellamme Lapissa

Pohjolan Osuuspankki on maakunnallisesti merkittävä vakavaraisuudeltaan ja tulokseltaan vahva pankki. Osuustoiminnallisena yrityksenä meillä on liiketoiminnan lisäksi yhteisöllinen rooli: kannamme vastuuta omalta osaltamme niin omistaja-asiakkaistamme kuin laajemmin paikallisyhteisöstä. Paikallisena toimijana maksamme verot Lappiin ja jaamme merkittävän osan tuloksesta omistaja-asiakkaillemme OP-bonuksina ja tuotto-osuuksien korkoina.

Perustehtävämme on vahvan vakavaraisuutemme ja tehokkuutemme avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja toimintaympäristöllemme. Tämä näkyy mm. osallistumisessa elinvoimaisen toimialueemme kehittämiseen ja paikallisyhteisöjen tukemiseen. Koemme mielekkäiksi ennen kaikkea lapsiin ja nuoriin sekä senioreihin liittyvät yhteistyöt. Mieluiten lähdemme mukaan myös sellaisiin yhteistöihin, joista omistaja-asiakkaamme voivat hyötyä ja saada etuja. Kohdistamme tukemme seura- ja yhdistystasolle, emme tue yksittäisiä joukkueita tai henkilöitä, emmekä poliittista toimintaa.

Toimintaamme ohjaavat vankat arvot: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Odotamme kumppaneiltamme samansuuntaisen arvomaailman jakamista. Tavoitteenamme on win-win-tilanne eli molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö. 

Tänä vuonna

Pohjolan Osuuspankki on mukana monella tavalla tukemassa oman toimialueensa (Lappi), sen yhteisöjen ja ihmisten parempaa arkea ja tulevaisuutta myös vuonna 2021. Tästä esimerkkeinä ovat lasten ja nuorten liikunnan ja kulttuurin sponsorointi sekä nuorten taloustaitojen lisäämiseen liittyvät toimet. 

Tänä vuonna tuemme

  • Lasten ja nuorten harrastustoiminta ja kulttuuri 31 000 € 
  • Hyvän tähden -talkoot, 30 000 € lahjoitus omistaja-asiakkaiden valitsemalle kohteelle 
  • Nuorten kesätyösetelikampanja 60 000 € 
  • Koulukiusaamisen estämisen kampanja 20 000 € 
  • Helmi-palkinto kulttuuriin 10 000 € 
  • Lisäksi tarjoamme taloustaito-opetusta ysiluokkalaisille ja yhteistyössä Lapin korkeakoulujen kanssa työllistämme opiskelijoita pankkiimme