kadet

Sponsorointi ja tukeminen

Pohjolan Osuuspankin yhdistysten ja seurojen sponsorointihakuohjeet

Pohjolan Osuuspankki on mukana monella tavalla tukemassa oman toimialueensa (Lappi), sen yhteisöjen ja ihmisten parempaa arkea ja tulevaisuutta. Tästä esimerkkeinä ovat lasten ja nuorten liikunnan ja kulttuurin sponsorointi sekä nuorten taloustaitojen lisäämiseen liittyvät toimet.

Tuemme 100-vuotisjuhlavuotenamme 2022 yli neljääkymmentä lasten ja nuorten harrastusseuraa tai kulttuuritoimijaa toimialueellamme Lapissa! Summana tämä tarkoittaa yhteensä yli 37 000 euroa! Meille tämä on mitä isoimmassa määrin vastuullisuutta ja paikallisuutta.

Sponsorointihaku vuodelle 2023 aukeaa syksyllä

Haluamme tukea oman alueemme yhdistyksiä ja niiden toimintaedellytyksiä vastavuoroisen yhteistyön kautta. Keskitämme yhdistysten ja seurojen sponsorointihaun vuoden vaihteeseen ja sähköiselle lomakkeelle, jolla haluamme varmistaa hakemusten tasapuolisen käsittelyn. Voitte hakea yhdistyksellenne sponsorointia täyttämällä sähköisen sponsorointihakemuksen vuodelle 2023 syksyllä 2022 aukeavalla sähköisellä lomakkeella.

Huomaattehan, että emme sponsoroi yksityishenkilöitä tai yksilöurheilijoita. Toivomme hakemuksia nimenomaan seuratasolla. Emme lähtökohtaisesti sponsoroi edustusjoukkueita vaan haluamme tukea nimenomaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Emme tue uskonnollista tai poliittista toimintaa. Lisäksi olemme linjanneet, että emme ole mukana valtakunnallisissa tapahtumissa. Valtakunnallisiin hankkeisiin osallistumme osana OP Ryhmää.

Teemme kaikki sopimukset määräajaksi kirjallisesti, jossa sovimme molempien osapuolten rooleista ja vastuista. Osuustoiminnallisena pankkina sponsorointi on aina vastikkeellista. Sponsorointikumppanuuksia rakennettaessa lähtökohtana on, että yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti ja kestävien arvojen pohjalta.
Toteutamme yhteistyöhaun jatkossakin sähköisesti keskittämällä sponsorointihakemukset syksyyn ja vuodenvaihteeseen. Hakuajan päätyttyä olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin sähköpostitse. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja.

Kerromme mielellämme lisää sponsoroinnin periaatteistamme. Otathan tarvittaessa yhteyttä pohjolan@op.fi

POHJOLAN OSUUSPANKKI