Pohjolan OP

Pohjolan Osuuspankki sijoitti uuden pääkonttorin Kasöörin taidekokoelmaan

Mediainstallaatio, veistos ja maalauksia. Pohjolan Osuuspankki sijoitti uuden pääkonttorinsa ”Kasöörin” rakennusbudjetista prosentin taiteeseen. Uuden taidekokoelman teoksia ja tekijöitä yhdistää pohjoisuus.

 

Mediainstallaatio, veistos ja maalauksia. Pohjolan Osuuspankki sijoitti uuden pääkonttorinsa Kasöörin rakennusbudjetista prosentin taiteeseen. Uuden taidekokoelman teoksia ja tekijöitä yhdistää pohjoisuus.
 

Päätös sijoittaa taiteeseen ei ole itsestäänselvyys. Suomessa on tehty pitkään töitä, jotta julkisissa rakennusprojekteissa toteutuisi taiteen prosenttiperiaate. Pohjolan Osuuspankin päätös sijoittaa taiteeseen on osoitus yrityksen näkemyksestä, että korkeatasoiseen rakentamiseen kuuluu taide ja että taiteella viestitään myös yrityksen yhteiskuntavastuuta. Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtaja Mikko Kokkonen sanoo:
 

‘Kun päätimme rakentaa uuden pääkonttorin Rovaniemelle, päätimme myös, että hankimme taloon taidetta, joka edustaa yrityksemme arvoja. Niissä painottuvat vastuullisuus ja ihmislähtöisyys. Taide kertoo paitsi tekijöistään myös tilaajastaan.’


Kasöörin uuden kokoelman taidekonsultiksi kutsuttiin Päivi Tahkokallio, rovaniemeläinen muotoilualan yrittäjä, koulutukseltaan taidehistorioitsija.


‘Kasöörin taidekokoelmaa yhdistää arktisuus ja taiteilijoiden kriittisetkin tulkinnat pohjoisesta. Pohjoisen luonto on puhutellut taiteilijoita ja monissa kokoelman teoksissa tulkinnat liittyvät luonnon kohtaamiin uhkiin kuten ilmastonmuutoksen vuoksi uhanalaisiksi joutuneisiin kasveihin’, kuvaa Päivi Tahkokallio kokoelman teoksia yhdistävää teemaa.


Yhdessä hyvä tulee. Taidekokoelman kokoaminen oli kaksi vuotta kestänyt yhteistyöprojekti taiteilijoiden, Pohjolan Osuuspankin kokoelmaa varten perustaman taidetyöryhmän, Käsöörin arkkitehdin, sisustusarkkitehdin, projektijohdon, eri alihankkijoiden ja taidekonsultin välillä. Kasöörin rakennusbudjetti oli 12 miljoonaa euroa, josta taidehankintoihin käytettiin 120 000 euroa.
 


Mediainstallaatio heijastaa digitalisoitunutta maailmaa


Uudessa taidekokoelmassa halutaan heijastaa digitalisoitunutta maailmaa. Pohjolan Osuuspankki tilasi pääkonttoriinsa vuorovaikutteisen mediainstallaation kahdelta kokeneelta mediataiteilijalta, Tomi Knuutilalta ja Tuomo Tammenpäältä. Teoksen tuotannossa oli mukana lisäksi seitsemän Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijaa.


Vuorovaikutteinen mediainstallaatio Landscope, Pohjoisen valveunet, Northern hypnagogia on unen ja todellisuuden rajoilla hitaasti liikkuva virtuaalinen vaellus pohjoiseen maisemaan. Matkaa teoksen 16 unimaisemassa tehdään lipuen paikasta toiseen eri vuorokauden ja vuoden rytmeissä. Unimaisemat ottavat kantaa muun muassa ilmastonmuutokseen ja globalisaatioon.
 

Kokonaisuudessaan Landscope on nähtävissä Rovaniemellä Pohjolan Osuuspankin pääkonttorin ylimmässä kerroksessa ja osia siitä myös rakennuksen ulkonäytöllä. Teos on tiettävästi ensimmäinen vuorovaikutteinen mediainstallaatiohankinta OP Ryhmässä.

 

Yhteystiedot

Mikko Kokkonen
Toimitusjohtaja
Pohjolan Osuuspankki
010 2539 430