Styrelse, förvaltningsråd och andelsstämma

Andelsbankerna är andelslag där ett grundvärde för beslutsfattandet är principen en medlem – en röst.

I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet av andelsstämman, som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse som utöver företrädare för ägarkunderna består av bankens verkställande direktör.

Styrelseordförande
Ole Lillqvist
f. 1967
Jordbrukare

Styrelsens viceordförande
Torbjörn Ede
f.  1972
Jordbrukare

Övriga styrelsemedlemmar

Ella Rönnqvist
f. 1966
Studentmerkonom/bokförare

Petra Thodin
f. 1968
Jordbukare

Tommy Olin
f. 1962
ED, verkställande direktör

Frånsett VD är alla styrelsemedlemmar oberoende av banken.

Namn Yrke Hemort Mandatperiod
Bernt Nylund Företagare Pedersöre 2019-2021
Ulla-Britt Löv Pensionär Pedersöre 2020-2022
Tomas Rönnqvist Jordbrukare Pedersöre 2020-2022
Tore Stenmark Pensionär Pedersöre 2019-2021
Rune Edfelt Företagare Pedersöre 2019-2021
Yvonne Liljedahl-Lund Lantmäteriingenjör Pedersöre 2021-2023
Annika Lillqvist Företagare Pedersöre 2020-2022
Matti Päivilä Förman Pedersöre 2019-2021
Niclas Sjöskog Jordbrukare Pedersöre 2019-2021
Håkan Mattjus Jordbrukare Pedersöre 2021-2023
Joanna Vikström Eklöv Lärare Pedersöre 2019-2021
Johan Löfbacka Produktutvecklingschef Pedersöre 2020-2022
Maria Mannström-Ahlskog Eokonomirådgivare Pedersöre 2021-2023
I vår andelsbank utövas det högsta beslutsfattandet av andelsstämman och alla ägarkunder i banken har rätt att delta i stämman. Vi meddelar separat i god tid om stämmorna.