Purmo Andelsbank

Välkommen

Purmo Andelsbank ingår i OP Gruppen. Banken är medlemsägd och verkar inom Purmo kommundelområde med 2 kontor.

Vi erbjuder:

  • skötsel av dagliga penningtransaktioner från betalningsrörelse till kort
  • lån/krediter för olika ändamål
  • försäkringar via ombud
  • mångsidiga notariattjänster
  • specialister inom gruppen som vid behov står till bankens och kundernas förfogande
  • medlemsägarna tjänar bonus på tjänster i banken