Ansvariga/Anställda

De ansvarigas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(a)op.fi.

Namn Titel Telefonnummer
Tommy Olin verkställande direktör 010 25 88840
Ann-Louise Sjölind huvudkassörska 010 25 88810
Seija Roos kundrådgivare 010 25 88820
Carina Viklund-Östman kundrådgivare 010 25 88860