Ulf Nylund, Anssi Marttinen, Tulosjulkistus, resultatpresentation

Vaasan Osuuspankin tulos nousi reippaasti

Vaasan Osuuspankin toiminta jatkui vakaana vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Liikevoitto oli noin 4,8 miljoonaa euroa ja se oli huomattavasti suurempi vuoden 2018 vastaavan ajankohdan lukuun verrattuna.

- Liikevoittoon ei sisälly minkäänlaisia kertaluonteisia eriä. Tulos on syntynyt puhtaasti pankkitoiminnasta. Tulos on noin 780 000 euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Tulosta voidaan pitää todella hyvänä, kun ottaa huomioon suuret panostukset uusiin digitaalisiin ratkaisuihin, toimitusjohtaja Ulf Nylund sanoo.

Hän huomauttaa, että vakausmaksu, jonka valtio määräsi pankeille viime vuonna, rasitti tulosta 257 000 eurolla.

Korkotaso pysyi matalana ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, mikä oli haastavaa pankille. Viimeisimpien ennusteiden mukaan korkotaso pysyy matalana vielä tämän vuoden ja luultavasti myös vuosina 2020 ja 2021.

Pankin korkokate nousi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Se oli noin 5,65 miljoonaa euroa, joka oli noin 572 000 euroa edellisvuoden vastaavan ajankohdan lukua suurempi.

– Palkkiotuotot kasvoivat 475 000 eurolla, mikä oli erittäin hyvä suoritus, Ulf Nylund sanoo.

Ulf Nylund kertoo luotonkysynnän olleen edelleen ennätyksellisen voimakasta ja sen kasvaneen tuntuvasti vuoteen 2018 verrattuna. Katsauskaudella asiakkaat nostivat lainoja 140,7 miljoonalla eurolla (2018: 93,3 miljoonaa euroa). Tämä on pankin uusi kuuden kuukauden ennätys.

– Sekä yritys- että asuntolainojen kysyntä on ollut suurta koko puolivuotiskaudella. Siitäkin huolimatta, että talouskasvu on hidastumassa.

– Hyvistä numeroista huolimatta ilmassa on tiettyä epävarmuutta maa- ja metsätalouden sekä turkistarhauksen aloilla. Nämä elinkeinot elävät nyt kovia aikoja ja ovat huonommassa tilanteessa kuin vuonna 2018.

 

Kevään vireät asuntomarkkinat

Asuntomarkkinat olivat edelleen vireät alkuvuotena. Pankin asiakkaat nostivat uusia asuntolainoja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 48,9 miljoonalla eurolla. Edellisvuoden vastaava luku oli 57,3 miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopussa asuntolainakanta oli kaiken kaikkiaan 464,5 miljoonaa euroa, jolloin kasvua edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta oli 2,1 prosenttia. Ulf Nylund toteaa, että asiakkaat lyhensivät olemassa olevia lainoja myös ahkerasti, mitä onkin hyvä tehdä korkojen ollessa alhaiset. Pankin kokonaisantolainaus on kasvanut 12 kuukaudessa 9,5 prosenttia ja se oli kesäkuun lopussa yhteensä 913,2 miljoonaa euroa.

– Vuoden alkupuoliskolla oli kuitenkin syytä myös huoleen, sillä maksuhäiriöisten määrä jatkoi kasvuaan. Suuntaus on ollut kasvava jo useita vuosia. On hyvä asia, että niin sanottujen vippilainojen lainsäädäntöä uudistetaan tänä syksynä. Liian monella on jo nyt aivan liian suuria pikalainoja, joiden korot ovat hyvin korkeat ja niistä aiheutuvat kustannukset suuret. On kiinnostavaa seurata onko uudella lainsäädännöllä toivottua tehoa, toisin sanoen jarruttaako se epätervettä lainakehitystä. Luultavasti suurin teho saavutetaan vasta silloin, kun positiivisesta luottorekisteristä tulee arkipäivää Suomessa, Ulf Nylund toteaa.

Rekisterin käyttöönotto tarkoittaa muun muassa sitä, että luotonantajien on ilmoitettava rekisteriin myöntämänsä luotot ja, että luotonantajien on tarkastettava lainanottajan tiedot rekisteristä ennen lainojen myöntämistä.

Matalana pysytellyt korkotaso ja Pohjanmaan hyvänä pysynyt työllisyystilanne edesauttoivat pitämään myös luotonkysynnän hyvänä.

– Viimeisimmät ennusteet osoittavat, että korot voivat pysyä matalana vielä 1–2 vuotta. Korkotilanne on pitänyt myös luottotappiot suhteellisen vähäisinä tällä hetkellä. Järjestämättömät saatavat vähenivät edellisvuoteen verrattuna, mikä on positiivista. Tietyillä aloilla ja monilla yksityishenkilöillä on ongelmia siitä huolimatta, että Pohjanmaalla taloustilanne on suhteellisen suotuisa, Ulf Nylund sanoo.

 

Tallettaminen lisääntyi voimakkaasti

Kahdentoista kuukauden talletukset lisääntyivät 16,3 prosentilla ja olivat melkein 750 miljoonaa euroa. Tämä siitäkin huolimatta, että korot ovat alhaiset ja osa tallettajista hakeutuu muiden sijoitusinstrumenttien pariin.

Vaasan Osuuspankin asiakkaiden sijoitusrahastoihin sijoittaman pääoman määrä kasvoi huomattavasti pörssikurssien noustua katsauskaudella. Vuoden puolivälissä rahastopääomien markkina-arvo oli 112,2 miljoonaa euroa, joka oli 5,5 prosenttia suurempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Lisäksi vähintään 100 000 euron pääoman asiakkaita palvelevan OP Private -yksikön hallinnoima pääoma kasvoi 24 prosenttia.

– Tämä on vahva todiste siitä, että henkilökohtainen ja paikallinen palvelu on tärkeää, Ulf Nylund sanoo.

 

Paljon uusia asiakkaita

Ulf Nylundin mukaan uusien omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi varsin hienosti vuoden alussa. Vaasan Osuuspankki sai kaikkiaan 1 554 uutta asiakasta, joista moni ryhtyi myös omistaja-asiakkaaksi. Asiakkaiden määrä oli kesäkuun lopussa 24 926.

– Tämä on vahva todiste siitä, että Pohjanmaalla arvostetaan suomalaista omistusta ja paikallista päätöksentekoa. Meille on sen vuoksi tärkeää hoitaa asiakkaitamme hyvin. Tämä vuorostaan kuvastuu vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden hyvistä luvuista, Ulf Nylund sanoo.

Pankin omistajajäsenet saivat bonusetuja ensimmäisen puolen vuoden aikana 1,64 miljoonalla eurolla. Tästä summasta käytettiin 753 200 euroa vakuutusmaksujen maksamiseen.

 

Kova kysyntä yritysluotoista

Yrityslainojen kysyntä kasvoi katsauskaudella selkeästi. Lainakanta kasvoi 24,1 prosenttia ja se oli 30.6. yhteensä 365,1 miljoonaa euroa. Lisäksi tallettaminen ja maksuliikenne lisääntyivät voimakkaasti. Talletusten määrä kasvoi kuudessa kuukaudessa 183 miljoonasta eurosta 225 miljoonaan euroon. Kasvua oli siten 23,2 prosenttia. Maksuliikenteen määrä on kasvanut tätäkin nopeammin ja kasvua oli 33,1 prosenttia vuodenvaihteesta.

– Aiomme jatkaa kunnianhimoisesti pankin markkinaosuuden kasvattamista, missä onnistuimmekin hyvin vuoden alun aikana. Olemme edelleen tarkkoja luotonannossa ja kiinnitämme erityishuomiota  esimerkiksi yritysten luottokelpoisuuteen ja tulevaisuuden näkymiin. Olemme lisänneet yritysasiakkaille kohdistettua toimintaa ja paikallisen päätöksenteon avulla tulosta on syntynyt hienosti. Yrityslainakanta ylittänee 400 miljoonan euron rajan ennen vuodenvaihdetta, Ulf Nylund sanoo.

 

Palvelua digitalisaatiosta huolimatta

Rahoitussektori käy läpi edelleen huomattavaa, jo joitakin vuosia jatkunutta ja vielä vuosia jatkuvaa digitalisaatiosta johtuvaa rakennemuutosta.

– Lähivuosien kehitys lisää automatisaatiota yhä edelleen. Useimmat pankkisektorilla toimivat työskentelevät tulevaisuudessa asiakasrajapinnassa ja sitä mukaa hallinnon työpaikat vähenevät. Kehitys tuo muassaan toisaalta myös uusia mahdollisuuksia ja panostuksia. Me uskomme edelleen, digitalisaatioaallosta huolimatta, että asiakaspalvelua tarvitaan jatkossakin, minkä tahansa palvelukanavan asiakas valitseekin ja että osaamista ja erikoistumista tarvitaan, Ulf Nylund korostaa.

 

Vaasan Osuuspankilla on nyt viisi konttoria ja ne kaikki palvelevat asiakkaita viitenä päivänä viikossa.

                  

Palvelemme 1.6.2019 alkaen:

Alatorin konttori

Avoinna ma–pe 10.00–16.30

Kassapalvelut ma-pe 10.00-16.30

Neuvottelut ajanvarauksella 8.00–19.00

 

Maalahden ja Vöyrin -konttorit

Avoinna ma-ke ja pe klo. 9.30–16.00, to 9.30-17.00

Kassapalvelut ma ja pe 9.30-16.00

Neuvottelut ajanvarauksella 8.00–19.00

 

Uudenkaarlepyyn konttori

Avoinna ma–ke ja pe 9.30–16.00, to 9.30-17.00

Kassapalvelut ma, ke ja pe 9.30-16.00

Neuvottelut ajanvarauksella 8.00–19.00

 

Närpiön konttori

Avoinna ma-ke ja pe 9.30–16.00, to 9.30-17.00

Kassapalvelut ma 9.30-16,00, to 9.30-17.00

Neuvottelut ajanvarauksella klo 8.00–19.00

 

 

Vaasan Osuuspankki lukuina 1–6/2019

Liikevoitto: 4,77 milj. e (+19,5 %)
Korkokate: 5,65 milj. e (+11,3 %)
Hallintokustannukset: 5,47 milj. e (–3,5 %)
Saamisten arvonalentumiset: 417 000 euro  
Järjestämättömät saatavat: 4,49 milj. e (–26,2 %)
Vakavaraisuusaste: 25,07 %  
Talletukset: 749,9 milj. e (+16,3 %)
Antolainaus: 913,2 milj. e (+9,5 %)
Uudet luotot: 140,7 milj. e (+50,8 %)

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Ulf Nylund, p. 010 256 3728 tai 050 364 4603