Yrittäjä päivittää tuntemistietonsa.

Yritysasiakkaan tunteminen

Meille on tärkeää tuntea asiakkaamme

Kysymme erilaisia yritys- ja asiakastietoja, kun tulet asiakkaaksemme ja päivitämme tietojasi, kun haet vaikkapa rahoitusta tai tarvitset esimerkiksi palveluja kansainvälisen liiketoiminnan hoitamiseen. 

Kysymme tietoja myös säännöllisesti asiakkuutesi aikana, jotta voimme palvella yritystäsi liiketoiminnan eri tilanteissa mahdollisimman hyvin. Näin osaamme arvioida tuotteen tai palvelun soveltuvuutta yrityksellesi ja täytämme rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn ja kansainvälisten verosopimusten asettamat vaatimukset

Pankeilla on oltava riittävät tiedot asiakkaidensa toiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta sekä perusteista palveluiden käyttämiselle. Tiedot on pidettävä ajan tasalla koko asiakassuhteen ajan, ja ne on säilytettävä asianmukaisesti. Tietoja ja selvityksiä pyytämällä pankki pystyy ymmärtämään asiakkaidensa tavanomaisen toiminnan perusteet sekä havaitsemaan ja selvittämään siitä poikkeavan toiminnan. 

Rahanpesulla ja terrorismin rahoituksella on paljon kielteisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tehtävämme on myös varmistaa, ettei OP:ta hyödynnetä rikoksella hankittujen varojen ja niiden alkuperän häivyttämisessä. Vastuullisuus on yksi OP Ryhmän arvoista, ja se liittyy kaikkeen liiketoimintaamme.

Kysymme seuraavia tietoja:

 

  • yrityksen edustajia ja muita vastuuhenkilöitä
  • omistusrakennetta ja tosiasiallisia edunsaajia
  • liiketoiminnasta
  • pankki- ja muiden palvelujemme käytöstä
  • koti- ja ulkomaan maksuliikenteestä
  • toimiiko joku yrityksen tosiasiallisista edunsaajista itse, hänen perheenjäsenensä tai yhtiökumppaninsa merkittävässä julkisessa tehtävässä
  • yrityksen verovelvollisuus ulkomaille.

Huomioithan, että emme koskaan kysy sinulta henkilö- tai verkkopankkitunnuksia, korttien tietoja tai salasanoja sähköpostilla tai puhelimitse. Älä luovuta tunnuksiasi kenellekään, älä edes perheenjäsenille tai yrityksen toiselle työntekijälle. 

Verkkopalvelussa tietoja voi päivittää yrityksen verkkopalvelusopimuksen pääkäyttäjä. Käsittelemme kaikkia antamiasi tietoja luottamuksellisesti. 

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä >

Finanssivalvonta - Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen >

Verohallinto - Kansainväliset verosopimukset >

Kuka voi päivittää tietoja ja missä sen voi tehdä?

Tiedot voi päivittää op.fi-palvelussa. Päivityksen voi tehdä yrityksen verkkopalvelusopimuksen pääkäyttäjä. Löydät tuntemistiedot kohdasta Asiakkuus > Tuntemistiedot, kun olet kirjautunut palveluun.  Jos yritykselläsi ei ole verkkopalvelusopimusta, voit ilmoittaa tiedot omalle yhteyshenkilöllesi pankissa tai soittaa yritysasiakkaiden puhelinpalveluun 0100 05151.

Kirjautuessani op.fi-palveluun, saan pyynnön päivittää yrityksen asiakastiedot ja vastata kysymyksiin esimerkiksi käteisen käytöstä?

Meille on tärkeää, että tunnemme asiakkaamme. Kysymme erilaisia yritys- ja asiakastietoja asiakkuutesi aikana, jotta voimme palvella yritystäsi liiketoiminnan eri tilanteissa mahdollisimman hyvin ja täytämme sääntelyn asettamat vaatimukset. Lain mukaan meidän on tunnettava toimintaasi ja taustojasi niin laajasti kuin asiakassuhteesi edellyttää, joten kysymme tietoja yrityksen toiminnan laadusta ja laajuudesta, toiminnassa mukana olevista tahoista, taloudellisesta asemastasi sekä palvelujen käytöstä. 

Tiedot on pidettävä ajan tasalla koko asiakassuhteen ajan, minkä vuoksi esitämme kysymyksiä säännöllisesti. Jos emme saa laissa edellytettyjä tietoja, emme voi perustaa asiakassuhdetta tai jatkaa sitä. 

Miksi tietoja kysytään näin laajasti?

Kysymme erilaisia yritys- ja asiakastietoja, jotta osaamme tarjota yrityksesi liiketoiminnan eri tilanteisiin sopivimmat ratkaisut ja voimme varmistaa, että nykyiset palvelut vastaavat tarpeitasi. 

Lisäksi täytämme sääntelyn asettamat vaatimukset, sillä pankkien pitää lain mukaan tuntea asiakkaansa: Asiakkaan henkilöllisyys täytyy varmentaa luotettavasta lähteestä, ja lisäksi pankilla tulee olla tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, toiminnasta, asioinnista ja palvelujen käyttötarkoituksesta. Tarvittaessa on myös selvitettävä varojen ja varallisuuden alkuperä. Tietojen tarpeellisuus riippuu asiakassuhteen kestosta, laadusta ja laajuudesta.

Kuinka usein tietoja kysytään?

Kysymme tietojasi ennen asiakassuhteen aloittamista ja päivitämme niitä säännöllisesti koko asiakkuuden ajan. Voit myös itse päivittää tietojasi op.fi-palvelussa tai soittamalla yritysasiakkaiden puhelinpalveluun 0100 05151.

Kysyvätkö kaikki pankit tällaisia kysymyksiä?

Kaikilla pankeilla on lakiin perustuva velvollisuus kysyä tietoja asiakkaan toiminnasta, toiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta sekä palvelujen käytöstä. Pankin on tunnettava asiakkaansa toimintaa ja taustoja niin laajasti kuin asiakassuhde edellyttää. Pankit saattavat kuitenkin tehdä sen eri tavoin ja eri aikaan. Sääntely ja viranomaisohjeet ovat kuitenkin kaikille pankeille samat.

Lisätietoja www.finanssivalvonta.fi >

Yritykseni ollut OP:n asiakas vuosikymmeniä. Miksi minun pitää vastata näihin kysymyksiin nyt? Tunnen pankkineuvojani henkilökohtaisesti monen vuoden takaa. Tiedoissani ei ole tapahtunut muutoksia sen jälkeen, kun olen tullut pankkinne asiakkaaksi. Pitääkö minun silti vastata näihin kysymyksiin?

Kyllä. Laki velvoittaa kaikkia pankkeja varmistamaan asiakastietojensa ajantasaisuuden säännöllisesti. Päivitämme uusien asiakkaidemme tietojen lisäksi myös nykyisten asiakkaidemme tietoja. Jos yrityksesi on tullut asiakkaaksemme ennen nykyisen lain voimaantuloa tai jos yrityksen taloudellinen tilanne tai pankkipalveluiden käyttö on muuttunut, saatamme tarvita aiempaa enemmän tietoja, tai meidän on muutoin tarpeen varmistaa tietojen ajantasaisuus.

Miksi pankki tarvitsee tiedot yritykseni omistusrakenteesta?

Meillä on velvollisuus tunnistaa ne luonnolliset henkilöt, jotka hyötyvät yritysten ja yhteisöjen toiminnasta. Heitä kutsuaan tosiasiallisiksi edunsaajiksi. Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka

  • omistaa yli 25 % yrityksestä,
  • käyttää yli 25 % yrityksen äänioikeuksista tai
  • käyttää muutoin sopimuksen perusteella määräysvaltaa yrityksessä.

Jos omistuksen tai sopimuksen kautta tosiasiallista edunsaajaa ei muodostu, katsotaan uuden rahanpesulain mukaan tosiasiallisiksi edunsaajiksi esimerkiksi hallituksen jäsenet.

Miksi yritykseltäni kysytään tietoja tilitapahtumista?

Meillä tulee olla riittävät tiedot siitä, miten asiakkaamme aikovat käyttää palveluitamme. Kysymme muun muassa arviotasi tilitapahtumien määrästä, mahdollisista ulkomaanmaksuista sekä siitä, onko OP pääasiallinen pankki. Näin saamme yleiskuvan siitä, mikä on tilin käyttötarkoitus ja pystymme myös paremmin havaitsemaan mahdolliset tavanomaisesta poikkeavat tapahtumat.

Miksi yritykseltäni kysytään, mihin tarkoitukseen nostan käteistä rahaa tai mistä olen saanut tallettamani käteisvarat?

Meidän on tunnettava asiakkaamme ja säilytettävä tietoja asiakkaidemme palvelujen käyttötarpeesta, toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja asioinnista. Lain mukaan meidän pitää myös selvittää tarvittaessa tilille tulevien varojen alkuperä tai niiden käyttötarkoitus. 

Onko poliittiseen vaikutusvaltaan liittyvällä kysymyksellä tarkoitus selvittää puoluekanta tai aktiivisuus politiikassa?

Ehkäistäksemme julkisen vallan väärinkäyttöä tehtävämme on selvittää, toimiiko yrityksesi tosiasiallinen edunsaaja merkittävässä julkisessa tehtävässä eli onko hän niin sanotusti poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö Suomessa tai jossakin muussa valtiossa (=PEP, Politically Exposed Person), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Tarkoitus ei ole selvittää puoluekantaa tai poliittista aktiivisuutta.

Miksi yrityksen verovelvollisuutta ulkomaille kysytään?

Suomi on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin verotietojen vaihtoon. Pankit ja muut rahoituslaitokset ovat velvollisia selvittämään missä valtiossa asiakas on verovelvollinen sekä keräämään ja raportoimaan verotukseen liittyviä tietoja asiakkaistaan Verohallinnolle. Verohallinto raportoi puolestaan saadut tiedot eteenpäin niille valtioille, joiden kanssa Suomella on verosopimuksia.

Onko minun pakko vastata kysymyksiin?

Kyllä, sillä voidaksemme palvella sinua hyvin ja sääntelyn mukaisesti, meillä tulee olla sinusta riittävät ja ajantasaiset tiedot koko asiakassuhteen ajan. Muistutamme sinua tarvittaessa tietojen päivittämisestä tai mahdollisiin selvityspyyntöihin vastaamisesta.