Osamaksu ja leasing

Maatilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Sukupolvenvaihdokseen liittyy verotuksen näkökulmasta monta muistettavaa asiaa. Oheiset muistilistat auttavat alkuun, mutta tarkempaa tietoa selvitettävistä asioista saat OP:n Sukupolvenvaihdoksen oppaasta sekä verottajalta.

Selvitettäviä asioita

  • Omaisuuden perintö- ja lahjaverotuksessa käytettävä käypä arvo. Verotuksen lähtökohtana on maatilaan liittyvien kiinteistöjen sekä muun omaisuuden käypä arvo. Kiinteistöjen ja irtaimen arvon selvittämiseen voit saada apua Sukupolvenvaihdoksen oppaasta. Tarvittaessa apua antaa myös OP:n Kiinteistökeskus.
  • Verohuojennukset lahjaverosta. Tilanpidon jatkajan lahjaverohuojennukset ovat merkittävät. Maatilan luovutus kannattaa siksi suunnitella huolella.
  • Verohuojennukset myyntivoitosta. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tehtävä maatilakauppa on myyjälle osittain verovapaata.
  • Luovutusmuodon vaikutus verotuksessa. Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa normaalina kauppana, alihintaisena kauppana, lahjaluontoisena kauppana tai lahjana. Valittu tapa vaikuttaa siihen, joudutko maksamaan esimerkiksi lahjaveroa.
  • Jatkajan sisarusten rooli sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.