Franchising-yrittäjäksi? Miten franchising-yritys perustetaan?

Franchising mahdollistaa yrittäjäksi ryhtymisen valmiilla konseptilla osana ketjuyritystä.

Franchising-ketjuja on useilla eri toimialoilla, kuten palvelualalla, vähittäiskaupassa ja ravintola-alalla. Franchising-yrittäjyydessä yrittäjä perustaa yrityksen olemassa olevalla, testatulla liiketoimintamallilla ja samalla hänestä tulee osa franchising-ketjua.  

Franchising perustuu siis sopimukseen kahden yrityksen välillä ja franchising-yrittäjäksi ryhtyvän tulee perustaa yritys ennen yhteistyön aloittamista.   

Etuna yrittäjyyden helppous 

Franchising-yrittäjyys on ollut kasvussa viime vuosina ja Suomessa toimii yli 5 000 franchising-yrittäjää noin 250 eri ketjussa.  Hyvinä puolina franchising-yrittäjyydessä on helppous. Liiketoimintamalli on jo testattu ja yrittäjä saa käyttöönsä tunnetun brändin ja ketjun tuen maksua vastaan.  

Franchising-yrittäjyyttä harkittaessa on olennaista miettiä, että pystyisitkö yrittäjänä sitoutumaan ketjun arvoihin ja toimintamalleihin. Franchising-yrittäjyys sopii yrittäjähenkisille ihmisille, jotka arvostavat maltillisempaa riskin ottamista ja ketjun tukea.  

Maltillisemmat riskit selittyvät sillä, että franchising-mallissa liikeidea on jo testattu markkinoilla ja lisäksi mallin kautta saa usein myös ketjuetuja esimerkiksi ostojen volyymin ja brändin tunnettuuden kautta. Useat franchising-ketjut myös perehdyttävät uusia yrittäjiään.  

Franchising-yrittäjyydessä yrittäjä sitoutuu toimimaan konseptin mukaan. Yrittäjänä olet sidottu ketjulta tuleviin tapoihin toimia ja esimerkiksi valikoimaan ei välttämättä ole mahdollista vaikuttaa yhtä vapaasti kuin, jos perustaisit yrityksen omalla liikeidealla.  

Ennalta määriteltyjen asioiden laajuus vaihtelee ketjuittain, mutta usein valikoima, keskeiset työkalut ja välineet, yritysilme, markkinointitavat ja asiakaspalvelun toimintamallit ovat määritelty franchising-ketjun puolelta. Mikään ketju ei kuitenkaan ole määritellyt kaikkea ja näistä konseptin ulkopuolisista asioista päätökset tekee yrittäjä itse.  

Perustaminen vaatii alkuinvestointia kuten muukin yritystoiminta 

Usein franchising-yrityksen perustaminen vaatii alkuinvestointia ja pääomaa, kuten muukin yritystoiminta.  Erityisesti yrityksen toimiala vaikuttaa vaadittaviin alkuinvestointeihin. Yleensä franchising-yrittämisen aloittamisen yhteydessä maksetaan ketjulle liittymismaksu ja lisäksi tulevat muut mahdolliset alkuinvestoinnit.  

Kannattaa ottaa huomioon, että Franchising-yritysten hinnat vaihtelevat paljon ja tarjolla on erihintaisia vaihtoehtoja. Ei voida siis yksiselitteisesti määritellä, onko franshising-yrittäjyys kalliimpaa kuin toimiminen ilman franchising-ketjua.  

Tutustu huolella yhteistyöehtoihin 

Monet franchising-ketjut hakevat uusia yrittäjiä jatkuvasti. Jos haluat franchising-yrittäjäksi, kannattaa tutkia, missä ketjuissa olisi juuri tällä hetkellä uusien franchising-yrittäjien haku käynnissä.  

Franschising-ketjun toimintaan kannattaa perehtyä huolellisesti ja vertailla vaihtoehtoja. Mielenkiintoisen ketjun löytymisen jälkeen kannattaa selvittää tarkasti, miten ja millä yhteistyöehdoilla pääsisi osaksi tunnettua franchising-ketjua.  

Monet franchising-ketjut antavat mielellään tietoa kiinnostuneille yrittäjäkandidaateille ja usein on myös hyvä kysyä muiden ketjun yrittäjien kokemuksia realistisen kuvan saamiseksi.  

Erityisesti sopimusehdot on hyvä käydä läpi tarkasti ja tarvittaessa ottaa ammattilainen avuksi ennen lopullisia päätöksiä. Usein franchising-sopimukset solmitaan määräajaksi, esimerkiksi viideksi vuodeksi kerrallaan.