Nainen venyttelee lenkkeilyasussa.

Työkyky ja terveys

Tunnista henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn tila. Kun mietit henkilöstöllesi tarvittavat turvat etukäteen, voit itse keskittyä yrityksesi liiketoimintaan. Huolehdi myös omasta jaksamisestasi ja vakuutusturvastasi. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla turvaat oman ja yrityksesi talouden sekä sitoutat henkilöstöäsi.

Ennakointi

Autamme yritystäsi työkykyriskien tunnistamisessa sekä tuottavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamisessa Hyvinvointikartoituksen avulla. Hyvinvointikartoitus kattaa samassa kyselyssä henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin sekä yrityksen johtamiseen ja työyhteisön toimivuuteen liittyvät näkökulmat. Muista myös panostaa työolojen turvallisuuteen tapaturmariskin pienentämiseksi.

Työterveyshuolto

Uskomme ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Varmista, että työterveyshuoltokumppanisi tukee yritystäsi työkyvyn hallinnassa. Voit täydentää lakisääteistä työterveyshuoltoa vapaaehtoisilla henkilövakuutuksillamme.

Nopea työhön paluu

Erilaiset sairaudet ja vammat voivat aiheuttaa työkyvylle merkittävää ja pysyvää haittaa. Vakuutusratkaisuillamme varmistat nopean hoitoonpääsyn. Vapaaehtoisilla henkilövakuutuksillamme laajennat henkilöstösi turvaa myös sairaustapauksiin ja vapaa-ajan tapaturmiin.

Nopea hoitoonpääsy edesauttaa toipumista ja työhön paluuta. Sujuvan hoitopolun ja nopean työhönpaluun varmistamiseksi suosittelemme hakeutumaan aina hoitoon suoraan Pohjola Sairaalaan tai muulle lääkärikumppanillemme.

Yrittäjän terveys ja jaksaminen

Yrittäjän oma hyvinvointi jää usein yritystoiminnan jalkoihin. Pitkät työpäivät kuormittavat ja stressi yritystoiminnasta painaa mieltä. Älä yliarvioi omaa jaksamistasi ja aliarvioi omaa vakuutustarvettasi.

Yrittäjien tapaturmavakuutus on tarkoitettu yrittäjille ja ammatinharjoittajille, jotka jäävät lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle. Vakuutus antaa turvaa myös ammattitautien varalta. Huolehdi, että YEL-vuosityöansio on oikealla tasolla.

Kuva_säiliö_mies
Työtapaturmavakuutus
Turvaa työssä tai työmatkalla sattuvien tapaturmien ja työssä aiheutuvien ammattitautien varalle.
Terveysturva_kuva_nainen
Terveysturva
Sairauskuluvakuutuksella varmistat henkilöstöllesi laadukkaan hoidon ja sujuvan hoitoketjun sekä lyhennät sairauspoissaoloja.