Tapaaminen lentokentällä

Palvelut ulkomaiselle yritykselle

Ulkomaiselle yritykselle voidaan avata tili OPssa. Ennen tilin avaamista on varmistuttava tilinavaajan, tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun henkilön henkilöllisyydestä, olemassaolosta ja oikeuskelpoisuudesta. Lisäksi yritysasiakkaiden osalta pankin on ennen tilin avaamista pyydettävä selvitys yrityksen olemassaolosta ja yrityksen puolesta toimivista henkilöistä.

Yritykseltä pyydettävät asiakirjat tilinavausta varten:

  • Suosituskirje ulkomaiselta pankilta
  • Kuvaus yrityksen liiketoiminnasta
  • Tilin tapahtumien arvioitu määrä, suuruus ja alkuperä
  • Ote yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, jossa päätetään tilinavauksesta
  • Tilinkäyttöön oikeutetut henkilöt, näiden allekirjoitusnäytteet ja passikopiot
  • Kopio kaupparekisteriotteesta (Extract from the Trade Register OR Certificate of incorporation)
  • Kopio yhtiöjärjestyksestä (Articles of Association).

 

Tilin hallinta ulkomailta käsin

Ulkomainen yritys tai suomalaisen tytäryhtiön ulkomainen emoyhtiö voi hallinnoida OPssa olevia varoja Payment Request (maksutoimeksianto) -palvelun sekä SWIFT-tiliraportointipalvelun avulla.

  • Payment Request -palvelun avulla varat saadaan kotiutettua ulkomaiseen pankkiin jopa saman päivän aikana.
  • SWIFT-tiliraportointipalvelun välityksellä yritys voi noutaa konekielisiä tiliotteita, päivän sisäisiä tapahtumaotteita ja saldoilmoituksia OPssa olevasta tilistä. Eri pankit lähettävät tilitietoja omien cut-off-aikojensa mukaisesti, mutta pääsääntöisesti tiliotteet ovat yrityksen noudettavissa aamulla.

 

Ole yhteydessä osuuspankkiin, tuemme yritystäsi tilinavausprosessissa. Yhdessä löydämme parhaat ratkaisut yrityksesi kansainvälisen kassanhallinnan tarpeisiin.

Kun yrityksesi käy ulkomaankauppaa muussa valuutassa kuin euro, kannattaa avata valuuttatili OPssa.

Saapuvat ulkomaanmaksut mahdollistaa valuuttamääräisten ja Euroopan maksualueen ulkopuolelta tulevien maksujen vastaanottamisen yrityksesi OPn tilille.

OPn lähtevä ulkomaanmaksu mahdollistaa maksamisen Euroopan maksualueen ulkopuolelle tai muussa valuutassa kuin euro.

Voit avata yrityksellesi tai sen ulkomaiselle myynti- tai tytäryhtiölle tilin ulkomaiseen pankkiin OPn kautta.