Suuren maailman välkettä

Toiminta ulkomailla

Tarjoamme eri maissa yhdessä vahvojen paikallisten pankkikumppaneidemme kanssa monipuolisia pankkipalveluja etabloituvien yritysten tarpeisiin.

Suomalaiset yritykset kansainvälistyvät ja asettuvat entistä aktiivisemmin kehittyville markkinoille. Uusi yhtiö tarvitsee paikallista rahoitusta toimintansa aloittamiseen ja kehittämiseen. Kehittyvillä markkinoilla rahoituksen järjestämisen lisäksi yrityksen tulisi suojautua valuuttakurssiriskiltä.

Tarjoamme yritysasiakkaillemme käyttöpääomarahoitusta antamalla standby-remburssin paikallisen pankin hyväksi rahoituksen vakuudeksi emoyhtiön sitoumuksella. Korkea kansainvälinen luottokelpoisuutemme edesauttaa kilpailukykyisen rahoituksen saatavuutta paikallisesti. Kun tytäryhtiön tarvitsema rahoitus on paikallisessa valuutassa, myös valuuttakurssiriski pienenee.

Standby-remburssi on ehdoton maksusitoumus rahoittavalle pankille esimerkiksi tytäryhtiön rahoitukseen liittyvistä maksuvelvoitteista.

Lue lisää Tuonti- ja vientirembursseista:

Tuontiremburssi
Vientiremburssi

Etabloituvan yrityksen maksuliikeratkaisut

Ulkomailla toimivalla yrityksellä on mahdollisuus avata OPn kautta tili ulkomaiseen pankkiin ja saada välineet ulkomaisen tilin hallinnointiin.

Emoyhtiö voi hallinnoida tytäryhtiön ulkomailla olevaa tiliä sekä Transaction Reporting (tiliote) -palvelun että Payment Request (maksutoimeksianto) -palvelun avulla. Transaction Reporting -palvelun välityksellä emoyhtiö voi noutaa tiliotteen ulkomailla olevan tytäryhtiön tilistä pääsääntöisesti heti aamulla.

Payment Request -palvelun avulla emoyhtiö voi tehdä katteensiirron (fundauksen) kotimaiselta tililtä tytäryhtiön tilille ulkomaille tai tehdä kotiutuspyynnön tytäryhtiön tililtä emoyhtiön tilille. Ulkomaisen pankin ja OPn cut-off-aikoja noudattamalla varat saadaan siirrettyä ulkomaiselle tilille tai kotiutettua OPn tilille jopa saman päivän aikana. Yrityksesi tai konsernisi koko likviditeetti saadaan palvelun avulla keskitettyä yhteen paikkaan, mikä mahdollistaa korkeammat pääomatuotot.

Ole yhteydessä omaan tai lähimpään osuuspankkiin, tuemme yritystäsi kansainvälistymisen haasteissa. Yhdessä löydämme parhaat ratkaisut yrityksesi kansainvälisen kassanhallinnan tarpeisiin.

Voit avata yrityksellesi tai sen ulkomaiselle myynti- tai tytäryhtiölle tilin ulkomaiseen pankkiin OPn kautta.

Kun yrityksesi käy ulkomaankauppaa muussa valuutassa kuin euro, kannattaa avata valuuttatili OPssa.

Käykö yrityksesi kauppaa muussa valuutassa kuin euro? OP tarjoaa yrityksellesi ratkaisut valuuttakauppaan ja sen riskeiltä suojautumiseen.

Saapuvat ulkomaanmaksut mahdollistaa valuuttamääräisten ja Euroopan maksualueen ulkopuolelta tulevien maksujen vastaanottamisen yrityksesi OPn tilille.

OPn lähtevä ulkomaanmaksu mahdollistaa maksamisen Euroopan maksualueen ulkopuolelle tai muussa valuutassa kuin euro.