Laiteyksityiskohta

Tuontikaupan takaukset

Pankkitakaus on kätevä tapa hoitaa yrityksesi vakuustarpeet

Pankkitakaus on sitoumus, jonka pankki antaa yrityksesi puolesta kotimaisen tai ulkomaisen sopimuskumppanisi hyväksi. Siinä pankki takaajana sitoutuu rahamääräiseen korvaukseen yrityksesi sopimusvelvoitteen täyttämisen puolesta sitoumuksessa määriteltyjen ehtojen puitteissa.

Pankkitakausta voidaan käyttää vakuutena erilaisissa sopimussuhteissa osapuolten sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.

Ulkomaisella pankkitakauksella tarkoitetaan takausta, joka on annettu ulkomaisen edunsaajan hyväksi. Ulkomaankauppaan liittyvässä pankkitakauksessa edunsaaja on yrityksesi ulkomainen sopimuskumppani.

Ulkomaille annettava pankkitakaus voidaan antaa omavelkaisena takauksena tai takuumuotoisena sitoumuksena. Ulkomaankaupassa takuumuotoinen sitoumus on vallitseva käytäntö.

Hae takausta oheisella lomakkeella:

Takaushakemus

Kirjaudu yritysten verkkopalveluun verkkopalvelutunnuksillasi. Jos et ole vielä OPn asiakas, ota yhteyttä.

Omavelkainen takaus

Takaajapankilla on oikeus pidättäytyä maksusta edunsaajalle, kunnes yrityksesi maksuvelvollisuus sopimussuhteen perusteella on selvitetty.

Takuumuotoinen sitoumus

Takaajapankki sitoutuu maksamaan edunsaajalle takuusitoumuksen ehtojen mukaisesti edunsaajan esittämän vaatimuksen perusteella. Tällöin takaaja ei tutki sitä, onko edunsaajalla kauppasopimuksen perusteella oikeus maksunsaantiin. Tällaisia takuita kutsutaan first demand -takuiksi.

Toimeksiantotakaus

Joissakin maissa edunsaajat eivät ota vastaan ulkomaisen pankin takausta tai se ei ole kyseisen maan lainsäädännön/kauppatavan mukaista. Tällöin takaus järjestetään paikallisen kirjeenvaihtajapankkimme välityksellä ns. toimeksiantotakauksena. Pyydämme kirjeenvaihtajapankkiamme antamaan yrityksesi sopimuskumppanille takauksen. Samalla annamme vakuuden eli vastatakuun kirjeenvaihtajapankillemme. Tällainen vastatakuu kirjeenvaihtajapankillemme on aina ns. first demand –takuu.

Asiakas maksaa yleensä omien kulujensa lisäksi myös kirjeenvaihtajapankin takauskulut.

Muita tuontikaupan takauksia

Tuontikaupassa yksi yleisimmistä takauksista on takaus kauppahinnan maksamisen vakuudeksi. Ulkomaisen myyjän myöntäessä suomalaiselle tuojalle toimituksen jälkeistä maksuaikaa, järjestetään siihen liittyvä vakuus yleensä joko erillisenä takauksena yksittäiseen kauppaan tai limiittimuotoisena tililuottotakauksena.

Tullitakausta tarvitaan esimerkiksi silloin kun tuoja anoo tulliviranomaisilta väliaikaista tullivapautta tai luottoasiakkaan asemaa. Tullitakaukseen verrattavissa on myös yhteisön passitusmenettelyä varten annettava takaus, joka annetaan suomalaiselle tulliviranomaiselle, mutta se kattaa taattavan maksettavaksi tulevia tulleja ym. muita maksuja koko EU:n alueella.

Edellä mainittujen takausten lisäksi voidaan antaa takauksia erilaisten sopimusvelvoitteiden täyttämisen vakuudeksi (esim. yksinmyynti-, leasing- ja vuokrasopimus) sekä lakien tai viranomaismääräysten edellyttämiä vakuuksia viranomaisille.

Yrityspalvelut-verkkopalvelun yhteydessä toimiva Pankkitakausten verkkopalvelu tarjoaa yrityksellesi nykyaikaiset ratkaisut pankkitakausten tilaamiseen ja hallinnointiin sekä ajantasaiseen informaatioon yrityksesi takauskannasta.

Yrityksesi voi tilata pankkitakauksia helposti, tehokkaasti ja turvallisesti. Tilaukseen voidaan tarvittaessa liittää myös sähköisiä dokumentteja. Verkkopalvelun kautta yritykselläsi on käytössä tilausrekisteri takaustilausten seurantaan ja hallinnointiin. Verkkopalveluumme voidaan tarvittaessa liittää takaustilausten ja takaussitoumustekstien hyväksymistoiminto, joka tukee näin yrityksesi sisäistä takausprosessia.

Verkkopalvelun avulla yrityksesi on aina ajan tasalla. Ylläpidämme palvelussa yrityksesi tarvitsemaa takausreskontraa ja takaussitoumustekstien sähköistä arkistoa.