Pylpyrä ilta-auringossa

Vientikaupan takaukset

Pankkitakaus on kätevä tapa hoitaa yrityksesi vakuustarpeet.

Pankkitakaus on sitoumus, jonka pankki antaa yrityksesi puolesta kotimaisen tai ulkomaisen sopimuskumppanisi hyväksi. Siinä pankki takaajana sitoutuu rahamääräiseen korvaukseen yrityksesi sopimusvelvoitteen täyttämisen puolesta sitoumuksessa määriteltyjen ehtojen puitteissa.

Pankkitakausta voidaan käyttää vakuutena erilaisissa sopimussuhteissa osapuolten sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.

Ulkomaisella pankkitakauksella tarkoitetaan takausta, joka on annettu ulkomaisen edunsaajan hyväksi. Ulkomaankauppaan liittyvässä pankkitakauksessa edunsaaja on yrityksesi ulkomainen sopimuskumppani.

Ulkomaille annettava pankkitakaus voidaan antaa omavelkaisena takauksena tai takuumuotoisena sitoumuksena. Ulkomaankaupassa takuumuotoinen sitoumus on vallitseva käytäntö.

Hae takausta oheisella lomakkeella:

Takaushakemus

Kirjaudu yritysten verkkopalveluun verkkopalvelutunnuksillasi. Jos et ole vielä OPn asiakas, ota yhteyttä.

Omavelkainen takaus

Takaajapankilla on oikeus pidättäytyä maksusta edunsaajalle, kunnes yrityksesi maksuvelvollisuus sopimussuhteen perusteella on selvitetty.

Takuumuotoinen sitoumus

Takaajapankki sitoutuu maksamaan edunsaajalle takuusitoumuksen ehtojen mukaisesti edunsaajan esittämän vaatimuksen perusteella. Tällöin takaaja ei tutki sitä, onko edunsaajalla kauppasopimuksen perusteella oikeus maksunsaantiin. Tällaisia takuita kutsutaan first demand -takuiksi.

Joissakin maissa edunsaajat eivät ota vastaan ulkomaisen pankin takausta tai se ei ole kyseisen maan lainsäädännön/kauppatavan mukaista. Tällöin takaus järjestetään paikallisen kirjeenvaihtajapankkimme välityksellä ns. toimeksiantotakauksena. Pyydämme kirjeenvaihtajapankkiamme antamaan yrityksesi sopimuskumppanille takauksen. Samalla annamme vakuuden eli vastatakuun kirjeenvaihtajapankillemme. Tällainen vastatakuu kirjeenvaihtajapankillemme on aina ns. first demand –takuu.

Asiakas maksaa yleensä omien kulujensa lisäksi myös kirjeenvaihtajapankin takauskulut.

  • Tarjoustakaus (Bid Bond, Tender Guarantee) korvaa vahingon, jos viejä peruuttaa tarjouksensa, ei allekirjoita sopimusta tarjouksen hyväksymisen jälkeen tai ei hanki sopimuksen edellyttämää toimitustakausta. Takaus on yleensä 2-5 prosenttia tarjouksen arvosta. Takaus on voimassa tarjouksen antamisesta tarjouksen hyväksymiseen asti.
  • Toimitustakaus (Performance Bond, Performance Guarantee) korvaa tilaajalle aiheutuvan vahingon, jos toimitus ei ole sopimusehtojen mukainen. Toimitustakauksen määrä on yleensä 10-20 prosenttia kauppahinnasta. Takaus on voimassa sopimuksen allekirjoittamisesta toimitukseen asti.
  • Ennakkomaksutakaus (Advance Payment Guarantee/Bond) turvaa tilaajalle ennakkomaksun takaisinsaannin, jos toimitus ei ole sopimusehtojen mukainen tai toimitusta ei tapahdu. Ennakkomaksuntakaus annetaan maksettavan ennakkomaksun määrälle.
  • Vastuuajan takaus/Takuuajan takaus (Maintenance Guarantee, Warranty Guarantee, Retention Money Bond), jonka viejä antaa, kun työ tai toimitus on suoritettu. Takaus korvaa tilaajalle aiheutuvan vahingon, jos viejä ei takuuajan kuluessa korjaa mahdollisia puutteita tai vikoja. Vastuuajan/takuuajan takauksen määrä on yleensä 5-10 prosenttia kauppahinnasta.
  • Muita takauksia edellä mainittujen vientitakausten lisäksi ovat takaukset esimerkiksi erilaisten sopimusvelvoitteiden täyttämisen vakuudeksi (yksinmyynti-, leasing- ja vuokrasopimus jne.) sekä lakien tai viranomaismääräysten edellyttämät vakuudet viranomaisille.

Yrityspalvelut-verkkopalvelun yhteydessä toimiva Pankkitakausten verkkopalvelu tarjoaa yrityksellesi nykyaikaiset ratkaisut pankkitakausten tilaamiseen ja hallinnointiin sekä ajantasaiseen informaatioon yrityksesi takauskannasta.

Yrityksesi voi tilata pankkitakauksia helposti, tehokkaasti ja turvallisesti. Tilaukseen voidaan tarvittaessa liittää myös sähköisiä dokumentteja. Verkkopalvelun kautta yritykselläsi on käytössä tilausrekisteri takaustilausten seurantaan ja hallinnointiin. Verkkopalveluumme voidaan tarvittaessa liittää takaustilausten ja takaussitoumustekstien hyväksymistoiminto, joka tukee näin yrityksesi sisäistä takausprosessia.

Verkkopalvelun avulla yrityksesi on aina ajan tasalla. Ylläpidämme palvelussa yrityksesi tarvitsemaa takausreskontraa ja takaussitoumustekstien sähköistä arkistoa.