EIR-takaukset

EIR-takauksemme helpottavat rahoituksen saamista pk-yritysten tuotekehitykseen tai vastuullisiin investointeihin. Takaukset toteutetaan osana InvestEU-ohjelmaa.

Pk-yritysten ja taloyhtiöiden vastuullisiin investointeihin

Vauhditamme vihreää siirtymää. Euroopan investointirahasto EIR:n riskinjakotakaus soveltuu pk-yritysten ja taloyhtiöiden erilaisiin tarpeisiin.

Pk-yritysten tuotekehityksen ja kasvun vauhdittamiseen

EIR-takaus helpottaa rahoituksen saamista kasvaville yrityksille, jotka panostavat tuote-, palvelu- tai prosessikehitykseen tai digitalisaatioon.

Vähentää muiden vakuuksien tarvetta

EIR-takaus toimii yrityksesi lainan vakuutena, jolloin tarvitset vähemmän muita vakuuksia.

Rahoitusta edullisempaan hintaan

EIR-takaus vähentää pankin riskiä, mikä mahdollistaa lainan myöntämisen edullisemmalla hinnalla.

Myönnämme EIR-takauksen rahoituksen hakemisen yhteydessä

Arvioimme EIR-takauksen edellytyksiä osana rahoitusneuvotteluja ja asioit vain oman pankkisi kanssa.

Haluatko nopeuttaa rahoituksen hakemista?

Voit täyttää rahoitushakemuksen myös digikanavissamme. Mainitse hankkeen kuvauksessa, että olet kiinnostunut kestävistä rahoitusratkaisuistamme.

Mikä on EIR-takaus?

EIR -takaus on Euroopan investointirahasto EIR:n riskinjakotakaus, jota tarjoamme pk-yrityksille ja taloyhtiöille. Se helpottaa rahoituksen saamista pankista uudistumista ja kasvua edistäviin hankkeisiin.

 • EIR-takaus myönnetään investoinnin käyttötarkoituksen tai yrityksen vihreän liiketoimintamallin perusteella.
 • EIR-takaus vähentää muiden vakuuksien tarvetta, ja se kattaa maksimissaan 80 prosenttia lainan vakuuksista.
 • EIR-takaus vähentää pankin riskiä, mikä mahdollistaa lainan myöntämisen edullisemmalla hinnalla.
 • Arvioimme EIR-takauksen edellytyksiä rahoituksen hakemisen yhteydessä, kun teemme lainapäätöstä.
   

Tarjoamamme Euroopan investointirahaston EIR-takaukset ovat osa InvestEU-ohjelmaa ja myönnetyt rahoitukset hyötyvät Euroopan unionin InvestEU-rahaston puitteissa myönnetystä tuesta.

Minkälaisiin hankkeisiin ja liiketoimintamalleihin voit saada EIR-takauksen?

Pk-yritysten kestävät ratkaisut

 • Soveltuu pk-yrityksille, jotka edistävät esimerkiksi energiatehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä, ympäristön kannalta kestävien materiaalien käyttämistä, kiertotaloutta tai vähäpäästöisyyttä.
 • Myönnetään maksimissaan 15 miljoonan euron lainoihin.

Taloyhtiöiden kestävät ratkaisut

 • Soveltuu taloyhtiöille, jotka edistävät esimerkiksi energiatehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä tai vähäpäästöisyyttä.
 • Myönnetään maksimissaan 15 miljoonan euron lainoihin.

Pk-yritysten tuote- ja palvelukehitys sekä digitalisaatio

 • Soveltuu kasvaville ja innovatiivisille sekä toimintaansa digitalisoiville yrityksille, jotka panostavat merkittävästi tuote-, palvelu- tai prosessikehitykseen.

EIR-takaus on Euroopan Investointirahaston myöntämä riskinjakotakaus, jonka perusteella Euroopan investointirahasto korvaa takaamansa osuuden mahdollisista lopullisista tappioista. Lopullisilla tappioilla tarkoitetaan velan erääntynyttä pääomaa ja korkoja, joita ei saada katettua lainalle kohdistuvien muiden takausten, henkilötakausten tai vakuuksien realisoinnin kautta. Henkilötakaajilta ja muilta takaajilta peritään heidän takausosuutensa aina täysimääräisenä. Samoin vakuudet realisoidaan ennen korvauksen hakua riskinjakotakauksesta.

Kestävät rahoitusratkaisut pk-yrityksille ja taloyhtiöille

Autamme toteuttamaan yrityksesi tai taloyhtiösi vastuulliset investoinnit. Tutustu kestäviin rahoitusratkaisuihimme.

Vihreä laina

Vihreällä lainallamme rahoitat yrityksen vastuulliset investoinnit.