Nainen syöttää tietoja koneelle laboratoriossa.

Turvaa liiketoimintasi jatkuvuus

Tapaturmat, sairastumiset ja työkyvyttömyys aiheuttavat tulonmenetyksiä ja voivat uhata liiketoiminnan jatkuvuutta tai perheen toimeentuloa. Myös korko- ja valuuttamarkkinoiden heilunta voi tuoda yllättäviä kustannuksia ja vaikuttaa yrityksen tulokseen. Miten sinä olet varautunut yllättäviin tilanteisiin?

"Varaudu yllättäviin, yrityksesi liiketoiminnan jatkuvuutta horjuttaviin tilanteisiin jo ennakolta. Meiltä saat kattavat ratkaisut henkilö-, korko- ja valuuttariskien hallintaan." Paula Ahonen, myyntipäällikkö, OP

Yrittämiseen ja yritystoimintaan liittyy aina riskejä. Korkojen nousulla voi olla merkittävä vaikutus lainan korkokustannuksiin. Myös henkilöriskit saattavat heikentää yrityksen toimintaa, kun yrittäjän tai avainhenkilön työpanos menetetään.

Yritystoiminnan rahoittamiseen käytettyjen luottojen korkomuutoksilta voi suojautua erilaisilla luottoon liitettävillä korkosuojauksilla tai erillisillä korkojohdannaisilla.

Kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten on syytä varautua valuuttakurssien muutoksiin ja suojautua niitä vastaan.

OP tarjoaa yrityksesi käyttöön useita erilaisia mahdollisuuksia riskeiltä suojautumiseen. Lisätietoja löydät alta.

Yritysluoton takaisinmaksuturvan avulla selviät lainan maksusta ja varmistat yritystoimintasi jatkuvuuden, jos avainhenkilön työpanos menetetään vakavan sairauden tai tapaturman vuoksi.

Hyödyt:

  • Sinun ei tarvitse ryhtyä kiireellä myymään lainan vakuutena olevaa omaisuutta.
  • Yrityksellesi jää varoja palkata sijainen hoitamaan keskeneräisiä projekteja ja hankkia muuta tarpeellista.
  • Yrityksesi luottokelpoisuus säilyy.
  • Vakuutuskorvaus täydentää sosiaali- ja muuta henkilövakuutusturvaasi
  • Yritysluoton takaisinmaksuturvan korvauksella voit maksaa lainasi pois. Muilla henkilövakuutuksilla hoidatat itseäsi, henkilökuntaasi ja turvaat esimerkiksi perheesi tulevaisuutta.

Vakavan sairauden turvalla suojaat yrityksesi avainhenkilöiden talouden vakavan sairauden tai vammautumisen yllättäessä. Voit valita korvaussumman yrityksesi tai työntekijöidesi tarpeen mukaan ja käyttää maksettavan kertakorvauksen valintasi mukaan hoitoihin, sijaisen palkkaamiseen tai luoton pois maksamiseen.

Hyödyt:

  • Sairauden aikana henkilökohtainen talous pysyy tasapainossa.
  • Sinun tai työntekijäsi ei tarvitse ottaa luottoa selvitäksesi arjesta ja sen yllättävistä menoista.
  • Vakuutus täydentää sinun ja työntekijäsi sosiaaliturvaa ja vapaaehtoista vakuutusturvaa.
Korkoriskien hallinnan tavoitteena on korkokustannuksiin liittyvän epävarmuuden ja epäedullisiin korkoliikkeisiin liittyvien korkokustannusten pienentäminen. Voit hallita yrityksesi korkoriskiä joustavasti ja tehokkaasti korkosuojausten avulla.
Muistathan vakuuttaa myös omat henkilökohtaiset luottosi!

Aina, kun yrityksesi tekee kauppasopimuksen ulkomaan valuutassa, syntyy valuuttariskiä. Valuuttariski syntyy sitovan sopimuksen tai tarjouksen tekohetkellä ja päättyy, kun valuutanvaihto tai valuuttasuojaus on tehty.

Tarjoamme joustavat ja tehokkaat ratkaisut valuuttakauppaan ja kurssiriskeiltä suojautumiseen.