” ”

Asiakas- ja vastapuoliriskit ja niiden hallinta

Suojautumalla asiakas- ja vastapuoliriskeiltä varmistat kaupankäynnin onnistumisen ulkomaisen kauppakumppanisi kanssa.

Tekeekö yrityksesi ulkomaankauppaa? Tunnetko kauppakumppanisi ja kaupankäyntialueesi olosuhteet? Tiedätkö, millaisia haasteita ja riskejä ulkomaankauppaan liittyy?

Vaikka yrityksesi ulkomaisen kauppakumppanin taloudellinen tila ja maksuhalukkuus sekä toimitusvarmuus olisivat kuinka hyviä tahansa, saatavasi voi vaarantua kohdemaan taloudellisten ja/tai poliittisten riskien takia. Poliittisia tekijöitä ovat muun muassa poliittisen järjestelmän vakaus, talousjärjestelmän tilanne ja maan harjoittama ulko- ja kauppapolitiikka. Taloudellisia tekijöitä ovat esimerkiksi maan taloudellinen asema ja talous- ja valuuttakurssipolitiikka.

Yrityksesi voi kuitenkin suojautua ulkomaankaupan riskeiltä etukäteen toimimalla luotettavien ja tunnettujen sopimusosapuolten kanssa, valitsemalla oikeanlaisen maksutavan ja käyttämällä OPn tarjoamia ratkaisuja yrityksesi ulkomaankaupan riskienhallinnassa. Näin varmistat kaupankäynnin onnistumisen yrityksesi ulkomaisen kauppakumppanin kanssa ja nopeutat myyntisaamisten kotiutumista.

OPn monipuolisten ulkomaankaupan palveluiden avulla voit tehostaa yrityksesi käyttöpääoman kiertonopeutta, suojautua ulkomaankaupan riskeiltä ja osoittaa ulkomaiselle kauppakumppanille oman maksukykysi. Eri rahoitus- ja vakuusvaihtoehdot tarjoavat mahdollisuuksia sekä viennin valmistusaikaisiin rahoitustarpeisiin että toimituksen jälkeiseen rahoitukseen.

Monipuoliset palvelut yrityksesi vientikaupan tueksi - missä ikinä kauppaa teetkin.

Monipuoliset ratkaisut yrityksesi tuontikaupan tarpeisiin.