Kaksi miestä neuvottelee

Taloudelliset riskit ja niiden hallinta

Taloudellisten riskien hallinnan tavoitteena on tukea yritystäsi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa ja ehkäistä ei-toivottuja tapahtumia.

Yritystoimintaan sisältyy aina jonkinlaisia riskejä. Mitä paremmin olet selvillä yrityksesi liiketoimintaan liittyvistä riskeistä, sitä paremmin voit hallita niitä ja suojautua niiltä oikeanlaisilla ja vaikuttavilla toimenpiteillä ennakkoon. Onnistuneella riskienhallinnalla voidaan saavuttaa pitkällä tähtäimellä myös kilpailuetua.

Rahoitus- ja likviditeettiriskit

Tehokkaalla rahoituksen ja likviditeetin hallinnalla varmistat, että yrityksesi kykenee täyttämään maksuvelvoitteensa ulkoisista tekijöistä riippumatta.

Yrityksesi tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa rahoituksen riittävyys, tasapainoisuus ja toimivuus. Keskeisimmät riskit, joilta tulee suojautua, ovat maksuvalmiusriskit ja lainojen jälleenrahoitusriskit. Yrityksesi voi vähentää riskejä riittävillä rahoitusreserveillä, esimerkiksi pitkäaikaisilla sitovilla luottolimiiteillä ja tasapainoisella velkojen takaisinmaksuohjelmalla.

Korkoriskit

Korkoriskien hallinnan tavoitteena on korkokustannuksiin liittyvän epävarmuuden ja epäedullisiin korkoliikkeisiin liittyvien korkokustannusten pienentäminen.

Korkoriski syntyy korkojen muutoksista korkomarkkinoilla. Mitä enemmän yritykselläsi on vaihtuvakorkoista velkaa, sitä suurempi on korkojen nousuun liittyvä riski. Korkoliikkeet aiheuttavat kassavirta- ja tulosvaihtelua sekä heikentävät yrityksesi liitetoiminnan ennustettavuutta.

Korkoriskejä voi hallita korkosuojausten avulla. Suojauksilla muokkaat korkoriskin yrityksesi markkinanäkemystä ja riskinsietokykyä vastaavaksi.

Markkinariskit

Yrityksesi liiketoimintaan vaikuttavat markkinatekijät ovat erilaisia toiminnan luonteesta riippuen, mutta voivat aiheuttaa erittäin merkittävää heiluntaa tulokseen ja kassavirtaan. Markkinariskien hallinta on lähtökohta yrityksesi ennustettavalle toiminnalle, maksuvalmiuden ylläpitämiselle ja tulosheilunnan pienentämiselle.

Valuuttakurssiriskit

Yrityksellesi syntyy valuuttakurssiriski aina, kun kauppoja tehdään muussa valuutassa kuin euro. Valuuttakurssit voivat vaihdella sopimuksen tekohetken ja valuuttojen kotiutuksen tai maksamisen välissä.

Suojaat yrityksesi valuuttakurssiriskit tehokkaasti valuuttasuojaustuotteiden avulla. Käytettävä suojaus tehdään joustavuudeltaan, pituudeltaan ja ehdoiltaan yrityksesi tarpeita vastaavaksi.

Asiakas- ja vastapuoliriskit

Suojautumalla asiakas- ja vastapuoliriskeiltä varmistat kaupankäynnin onnistumisen ulkomaisen kauppakumppanisi kanssa.

Vaikka yrityksesi ulkomaisen kauppakumppanin taloudellinen tila ja maksuhalukkuus sekä toimitusvarmuus olisivat kuinka hyviä tahansa, saatavasi voi vaarantua kohdemaan taloudellisten riskien kuten talous- ja valuuttakurssipolitiikan ja/tai poliittisten riskien kuten kohdemaan harjoittaman ulko- ja kauppapolitiikan takia.

Yrityksesi voi suojautua ulkomaankaupan riskeiltä etukäteen toimimalla luotettavien ja tunnettujen sopimusosapuolten kanssa, valitsemalla oikeanlaisen maksutavan ja käyttämällä OPn tarjoamia ratkaisuja yrityksesi ulkomaankaupan riskienhallinnassa. Näillä ratkaisuilla voit myös osoittaa ulkomaiselle kauppakumppanille oman maksukykysi.