Silta ja ajokaistat.

Tavarankuljetusvakuutus

Maailmanlaajuista turvaa kuljetuksillesi

Onko yritykselläsi vastuullaan kuljetettavaa tavaraa? Miten olet varautunut kuljetusvahinkoihin, joita kuljettajan vastuu ei kata?

Tavaran tuhoutuminen tai katoaminen kuljetuksessa voi aiheuttaa yrityksellesi huomattavan taloudellisen menetyksen tai toiminnan keskeytymisen. Rahdinkuljettajan vastuu on rajallinen, ja kuljettajan vastuuvakuutuksen korvausmäärä saattaa olla vain murto-osa vahingon todellisesta arvosta.

Suojaudut kuljetusriskeiltä parhaiten tavarankuljetusvakuutuksella, joka korvaa tavaralle aiheutuneen vahingon kuljetuksien aikana. Tavarankuljetusvakuutus turvaa

  • vaihto-omaisuutta
  • käyttöomaisuutta ja
  • vierasta omaisuutta.

Kun varmistamme yhdessä yrityksellesi sopivan kuljetusturvan, voit keskittyä liiketoiminnan jatkamiseen normaalisti myös vahingon sattuessa.

Meillä on pitkät perinteet ja kattava asiantuntemus kuljetusvakuuttamisessa maalla, merellä, ilmassa ja rautateillä sekä laaja tarkastus- ja korvauspalvelu myös ulkomailla. Vahinkojen hoitoon ei sitoudu yrityksesi resursseja eikä siitä aiheudu häiriöitä liiketoiminnallesi.
Joonas Makkonen‚ vakuutuspäällikkö, Pohjola Vakuutus

Kuljetusriskien tunnistaminen

Pohjola Vakuutuksen asiantuntija kartoittaa yrityksesi kanssa kuljetuksiin liittyvät potentiaaliset riskit, jotta yrityksellesi voidaan varmistaa riittävä vakuutusturva erilaisten vahinkotilanteiden varalta.

Kuljetusvahinkoja voi sattua monista syistä ja erilaisissa olosuhteissa. Yleisimpiä riskien aiheuttajia ovat muun muassa tulipalo, myrsky, lämpötilan vaihtelu sekä lastaus- ja purkutilanteet. Myös kuljetusvälineen tai lastauksen puutteellisuus tai kuljetusolosuhteet voivat olla riskitekijöitä. Tyypillisiä lastille sattuvia vahinkoja ovat särkyminen, varkaus tai kastuminen.

Oikeanlainen kuljetusturva yrityksellesi

Tavarankuljetusvakuutuksella yrityksesi voi vakuuttaa esimerkiksi

  • vienti- ja tuontikuljetuksia maailmanlaajuisesti
  • kotimaan myynti- ja ostokuljetuksia
  • toimipisteiden välisiä kuljetuksia
  • alihankinta-, huolto-, takuu-, korjaus-, muutto- tai näyttelykuljetuksia.

Kuljetukset turvataan yrityksesi yksilöllisen vakuutustarpeen mukaan. Vakuutus voi kattaa kaikki yrityksesi liiketoimintaan ja toimialaan kuuluvien tavaroiden kuljetukset, joissa yritykselläsi on sopimuksen mukaan riski tai vakuuttamisvelvollisuus. On myös mahdollista vakuuttaa vain tietyt kuljetukset tai yksittäinen kuljetus.

Vakuutuksen laajuus

Täysturva on kaikkein laajin, niin kutsuttu all risk -vakuutus. Se kattaa vahingon, jonka on aiheuttanut äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkopuolinen tapahtuma kuljetuksen aikana.

Perusturva kattaa vain tietyt riskit, joita ovat muun muassa palo, räjähdys, salamanisku, meri-, liikenne- tai lento-onnettomuus, lumivyöry ja maanjäristys. Perusturvaa voi tarvittaessa laajentaa.

Sodan ja lakon varalta yrityksesi voi vakuuttaa myös meri-, lento- ja postikuljetuksen.

Tavarankuljetusvakuutuksiin sovelletaan ehtoja KU 05, joita voi erikseen sopimalla laajentaa erityisehdolla KU 06. Kansainvälisessä kaupassa sovelletaan ehtoja KU 07 ja KU 08.

Incoterms-toimituslausekkeet ovat Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kauppaehtoja, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta sekä kustannuksista.

Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.