Mitä sinulle voi sattua?

Katso videolta, miten yrityksesi voi varautua henkilöriskeihin ja mitä kaikkea terveyden ja työkyvyn ylläpitämisessä kannattaa huomioida.