Kustannustehokkaat indeksirahastot

Indeksirahastot edellyttävät sijoittajalta omaa kiinnostusta markkinoiden liikkeisiin, mutta vastineeksi tästä sekä indeksirahastojen hallinta-, merkintä- että lunastuspalkkiot jäävät alhaisiksi.

Indeksirahastojen osuutta kannattaa täydentää aktiivisesti hallinnoiduilla kasvuyhtiöiden, kehittyvien markkinoiden sekä teemarahastoilla. Hyvän indeksirahaston tunnistaa siitä, ettei sen kehitys poikkea suuresti vertailuindeksistä.

Sijoituksen kokonaisvaltainen hoitaminen edellyttää omaa panosta, mutta indeksirahastot tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa edullisesti ja ketterästi omaa näkemystä osakemarkkinoiden globaalista kehityksestä. Salkunhoitajan roolina indeksirahastoissa on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan.

Osana muuta varainhoidon kokonaisuutta indeksirahastot soveltuvat mainiosti kenen tahansa salkkuun. Matalien palkkioiden vuoksi indeksirahastot ovat oivallinen täydennys aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen rinnalle esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfolioon. Indeksirahastoja suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Pohjoismaat Indeksi

OP-Pohjoismaat Indeksi sijoittaa STOXX Nordic 30 -indeksin mukaisesti suurimpiin pohjoismaisiin yrityksiin.

OP-Amerikka Indeksi

OP-Amerikka Indeksi sijoittaa MSCI North America -indeksin mukaisesti pohjois-amerikkalaisiin yrityksiin.

OP-Maailma Indeksi

OP-Maailma Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI World -indeksin mukaisesti maailmanlaajuisesti hajauttaen suurien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin.

OP-Eurooppa Indeksi

OP-Eurooppa Indeksi sijoittaa MSCI Europe -indeksin mukaisesti suuriin eurooppalaisiin yrityksiin.

OP-Aasia Indeksi

OP-Aasia Indeksi sijoittaa MSCI Pacific -indeksin mukaisesti taloudellisessa kehityksessä pidemmälle ehtineisiin aasialaisiin yrityksiin.

OP-Suomi Indeksi

OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan Nasdaq OMX Helsinki Benchmark Cap -indeksin mukaisesti.