Kerrostalon ylimmän kerroksen parveke.

Varautuminen taloyhtiön vahinkojen varalta

Taloyhtiössä sattuviin vahinkoihin voi varautua ennalta oikeanlaisella vakuutusturvalla.

Kun vahinko sattuu, vakuutus auttaa. Kiinteistöihin kohdistuvista riskeistä yleisimpiä ovat palo-, vuoto-, kosteus- ja murtoriskit. Hyvin mietitty ja kattava taloyhtiön vakuutusturva korvaa yllättävät korjauskulut nopeasti ja oikeudenmukaisesti.

Taloyhtiön vastuulla

Asunnon kiinteistövahingoista osa on taloyhtiön ja osa osakkaan vastuulla. Taloyhtiön vastuulle lasketaan kuuluviksi talon rakenteet ja perusjärjestelmät, eli myös ne asunnon sisäosat, jotka ovat vahingoittuneet talon rakenteen tai järjestelmän vian tai niiden korjaamisen vuoksi. Taloyhtiön kiinteistövakuutuksiin sisältyvät asuntojen sisäosat vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa.

Osakkaan vastuulla

Taloyhtiön osakkaan vastuulle kuuluvat yleensä oman asunnon pintamateriaalivauriot. Jos esimerkiksi kylpyhuoneen seinään tulee kosteusvaurio, osakkaan vastuulla on korjata seinän pintalaatoitus. Taloyhtiö sen sijaan korjaa seinän vedeneristeen ja voi hakea korvausta omasta vakuutusyhtiöstään. Pintamateriaalivauriot korvaa asukkaan oma kotivakuutus.

Kiinteistön vakuutusratkaisut

Kiinteistövakuutuksilla tarkoitetaan vakuutuksia, joilla vakuutetaan rakennus ja siihen kiinteästi asennetut rakenteet, kalusteet ja pinnoitteet. Tarjoamme kiinteistön vakuuttamiseen kahta ratkaisua: Kiinteistön täysarvovakuutusta sekä Kiinteistövakuutusta.

Kiinteistön täysarvovakuutus on tarkoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennuksille. Kiinteistövakuutus on puolestaan pakettivakuutus kohteille, joissa harjoitetaan esimerkiksi teollista toimintaa.

Molemmat vakuutukset voidaan ottaa myös laajoina ns. all risk -vakuutuksina. Laajan vakuutuksen periaatteena on korvata kaikki äkilliset, ennalta arvaamattomat vahingot, joita vakuutusehdoissa ei ole suljettu korvauspiirin ulkopuolelle.

Kiinteistövakuutuksiin liittyy suojeluohjeita tulitöistä, vedeneristystöistä, maankaivu- ja maansiirtotöistä ja avainten säilytyksestä. Näihin kannattaa kiinnittää huomiota.