Testaus

Ajankohtaista tietoa yritysasiakkaiden testaamisesta OPssa. Testaaminen on suositeltavaa ja mahdollista.

Uusien aineistomuotojen ja ohjelmistoversioiden käyttöönoton yhteydessä suosittelemme näiden testaamista ennen käyttöönottoa.

OPssa on oma asiakastestiympäristö, jonka käyttö on toistaiseksi maksutonta. Testiympäristöä voi käyttää, kun ohjelmistotoimittajan tai asiakkaan pankkiyhteysohjelmisto tukee testattavia aineistoja ja niiden palautteita.

Asiakastestiympäristön käyttö edellyttää, että asiakkaalla on pankin kanssa sopimukset niistä palveluista, joita asiakas aikoo testata, esim. C2B-maksaminen, -sopimus ja e-laskujen lähetyssopimus. Osapuolella, joka lähettää aineistot pankkiyhteydellä pankkiin, on oltava Yrityksen pankkiyhteys (Web Services) -sopimus.

Asiakastestiympäristön käyttö vaatii oman erillisen WS-kanavan testivarmenteen. Tuotantovarmenne ei toimi asiakastestiympäristössä. Testiympäristöä varten käytettävät siirtoavaimet voi asiakas pyytää Yrityksen pankkiyhteys –kanavan sopimuksen teon yhteydessä tai tarvittaessa erikseen tilikonttorista tai Yritys- ja maksuliikepalveluiden puhelinpalvelusta. Testiympäristön varmenteen voi noutaa siirtoavaimella WS-kanavan sovellusohjeessa kuvatulla tavalla. Aineistojen lähettämisen testiympäristöön voi aloittaa vuorokauden kuluttua varmenteen noutamisesta. Testiympäristöön lähetettävässä aineistossa käytetään sopimusten mukaisia asiakastunnusta, maksatustunnusta ja maksutilejä.

Asiakastestiympäristössä on otettu käyttöön uudet varmentajavarmenteet 8.6.2017. Ohjelmistotoimittajille ajantasaiset varmenteet ovat aina saatavilla Varmennepalvelun sivustolla.

Testaus mahdollista myös XMLdationin palvelussa

Aineistojen muodollisen oikeellisuuden voi tarkistaa myös XMLdationissa ennen asiakastestiympäristössä tapahtuvan testauksen aloittamista. XMLdationin validointityökalun käyttö ei edellytä sopimuksia OPssa. Palvelu on maksullinen ja ladattavissa sivulta:

Tupas-tunnistuspalvelun testaus tapahtuu tuotannon kaltaisessa ympäristössä, jossa pätevät samat turvallisuusvaatimukset kuin tuotantotoimintaan, mm. yhteyksien tulee olla salakirjoitettuja aina, kun sitä vaaditaan tuotantoympäristössä. Internet-osoite: https://kultaraha.op.fi/cgi-bin/krcgi

Tunnistepyyntö - testisanoma

Form-tietoryhmä

A01Y_ACTION_ID 701
A01Y_VERS 0003
A01Y_RCVID Esittelymyyjä
A01Y_LANGCODE FI
A01Y_STAMP 20010125140015123456
A01Y_IDTYPE 02
A01Y_RETLINK https://+osoite/
A01Y_CANLINK https://+osoite/
A01Y_REJLINK https://+osoite/
A01Y_KEYVERS 0001
A01Y_ALG 01
A01Y_MAC laskettu turvatarkiste

Vastaussanoma

B02K_VERS 003
B02K_TIMESTMP 500vvvvkkpphhmmssxxxx
B02K_IDNBR tyhjä
B02K_STAMP kyselyn tietokenttä 7
B02K_CUSTNAME asiakas
B02K_KEYVERS 0001
B02K_ALG 01
B02K_CUSTID asiakastunnus
B02K_CUSTTYPE 02
B02K_MAC vastauksen turvatarkiste

Palveluntarjoaja voi halutessaan testata palvelumme toimintaa käyttämällä seuraavia tietoja:

Palveluntuottaja: Esittelymyyja
Tarkisteavain: Esittelykauppiaansalainentunnus

Käytä seuraavia tunnuksia, kun tunnistautuvana on henkilöasiakas:

käyttäjätunnus: 123456
salasana: 7890
avainluku: mikä tahansa nelinumeroinen luku

Käytä seuraavia tunnuksia, kun tunnistautuvana on yritysasiakas:

käyttäjätunnus: 12345678
salasana: 0987
avainluku: mikä tahansa nelinumeroinen luku

Käytä seuraavia tunnuksia, jos haluat testata kyselyä "y-tunnus+hetu" (A01Y_IDTYPE on 4Y tai 5Y):

käyttäjätunnus: 1234567
salasana: 8901
avainluku: mikä tahansa nelinumeroinen luku

Laskuttaja voi testata järjestelmäänsä tarkisteen laskennan ja paluulinkkien toimivuuden osalta Esittelykauppiaan avulla. Laskuttaja voi testauksen ajan käyttää Esittelykauppiaan tietoja omalla testisivullaan.

Palvelun URL-osoite ja muut tekniset yksityiskohdat ilmenevät Esittelykauppiaan testisivulta, josta voi myös tutustua palveluun. Yksityisasiakkaan Esittelytunnus on 123456 ja salasana 7890 (avainlukua ei tarvita).

Esittelykauppiaan pankilta saadut tunnukset ovat:

myyjän tunnus = Esittelymyyja
tarkistetieto = Esittelykauppiaansalainentunnus
tarkisteversio = 1

Esittelykauppiaan testisivun tiedoilla tarkiste lasketaan arvoista:

11997060417052135Esittelymyyja30,0013EUR1Esittelykauppiaansalainentunnus

Tiedoista laskettu tarkiste on:

A3AD774EDA8D3B3142B15CF70FD68363

Tarkisteen laskennassa käytetään seuraavia arvoja:

<INPUT NAME="VERSIO" TYPE="hidden" VALUE="1">
<INPUT NAME="MAKSUTUNNUS" TYPE="hidden" VALUE="1997060417052135">
<INPUT NAME="MYYJA" TYPE="hidden" VALUE="Esittelymyyja">
<INPUT NAME=""SUMMA" TYPE="hidden" VALUE="30,00">
<INPUT NAME="VIITE" TYPE="hidden" VALUE="13">
<INPUT NAME="VALUUTTALAJI" TYPE="hidden" VALUE="EUR">
<INPUT NAME="TARKISTE-VERSIO" TYPE="hidden" VALUE="1">

Tarkiste lasketaan seuraavan kuvitteellisen funktion avulla:

laske_MD5_tarkiste(VERSIO + MAKSUTUNNUS + MYYJA + SUMMA + VIITE + VALUUTTALAJI + TARKISTE-VERSIO + "Esittelykauppiaansalainentunnus")