Kultaturva-vakavan-sairauden-varalta-kuva

Vakavan sairauden turva

Jopa 100 000 euron veroton kertakorvaus vakavasti sairastuneelle tai vammautuneelle.

Yrittäjänä sinun kannattaa huolehtia omasta ja henkilöstösi vakuutusturvasta, jotta selviätte taloudellisesti vakavan sairauden tai vammautumisen yllättäessä. Näiden riskien toteutuminen vaikuttaa usein oleellisesti sekä yrityksesi että yrittäjän tai työntekijän talouteen.

Vakavan sairauden turvalla voit vakuuttaa 18–59-vuotiaan, terveen henkilön, jonka kotipaikka on ollut Suomessa viimeiset 12 kuukautta. Voit vakuuttaa sekä itsesi yrittäjänä että yrityksesi henkilökuntaa.

Mitä Vakavan sairauden turva kattaa? Miten Vakavan sairauden turva toimii?
 • 11 vakavaa sairautta
 • Tapaturmaisen pysyvän haitan
 • Korvattavan sairauden tai tapaturman aiheuttaman kuoleman
 • Vakuutetulle maksetaan
  veroton kertakorvaus
  20 000–100 000 euroa
 • Korvauksen voi käyttää omien ja yrityksesi tarpeiden mukaan hoitoihin, sijaisen palkkaamiseen tai luoton pois maksamiseen


Vakuutus on voimassa työ- ja vapaa-aikana kaikkialla maailmassa, eikä siinä ole urheilulajeihin liittyviä rajoituksia. Vakuutus päättyy vakuutetun täyttäessä 65 vuotta, tai kun vakuutettu tai hänen edunsaajansa on saanut täyden kertakorvauksen.

Vakavan sairauden turva täydentää yrittäjän tai työntekijän sosiaali- ja muuta vapaaehtoista vakuutusturvaa. Nopea hoitoon pääsy ja laadukas hoito mahdollistavat ripeän toipumisen ja työhön paluun. Kertakorvaus tuo yrityksellesi ja sairastuneelle taloudellista turvaa ja valinnanvapautta.
Sari Marttila‚ tuotepäällikkö, OP

Kartoita yrityksesi tarpeet riskikartoituslomakkeellamme, niin osaat varautua tulevaisuuden yllättäviin tilanteisiin tarvittavilla vapaaehtoisilla lisäturvilla.

Vapaaehtoisia lisäturviamme ovat:

 • Yritysluoton takaisinmaksuturva
 • Vakavan sairauden turva
 • Korkosuojaus yrityksesi luotolle.

Vakavan sairauden turva kattaa 11 Suomessa yleistä vakavaa sairautta:

 • syöpä
 • sydäninfarkti
 • sepelvaltimoiden ohitusleikkaus ja pallolaajennushoito
 • munuaisten vajaatoiminta
 • aivohalvaus
 • suuri elinsiirto
 • halvaus
 • MS-tauti
 • suuri palovamma
 • sokeus
 • kooma

Lisäksi korvauksia maksetaan tapaturmaisen pysyvän haitan perusteella. Vakuutetun menehtyessä korvaus maksetaan hänen nimeämilleen edunsaajille.

Korvaus ei sulje pois Kela-korvauksia eikä muita vakuutuskorvauksia.

Vakuutuksesta maksettavat korvaukset maksetaan vakuutetulle lukuun ottamatta kuolemantapauskorvausta, joka maksetaan vakuutuksenottajan valitsemille edunsaajille.

Edunsaajamääräys on erityinen, vakuutusta koskeva määräys. Se ohittaa muun muassa testamentin ja avioehdon. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutuskorvaus maksetaan vakuutustapahtuman sattuessa voimassa olleen edunsaajamääräyksen mukaisesti. Korvaus maksetaan riippumatta vakuutuksenottajan / vakuutetun olemassa olevasta tai myöhemmin tehdystä testamentista ja avioehdosta.

Edunsaajat ilmoitetaan vakuutushakemuksessa. Heitä voi olla yksi tai useampia.

Edunsaajamääräyksen muoto

Edunsaajamääräys ja sen peruuttaminen tai muuttaminen on aina tehtävä kirjallisesti AXAan. Peruuttamisen tai muutoksen voit ilmoittaa oheisella lomakkeella.

Kirjoita lomakkeelle uusi edunsaajamääräys kokonaisuudessaan. Tämä uusi edunsaajamääräys kumoaa aiemmin annetun. Lähetä muuttamasi edunsaajamääräys postissa tai faksilla AXAan. Yhteystiedot löytyvät lomakkeen alareunasta.

Korvausesimerkki 1

Ravitsemusalalla toimiva 40-vuotias naisyrittäjä hakeutui tarkempiin lääkärin tutkimuksiin joukkotarkastuksessa löytyneiden solumuutosten vuoksi. Hänellä todettiin (kohdunkaulan) syöpä, jonka jälkeen hänelle maksettiin Vakavan sairauden turvasta 100 000 euron kertakorvaus.

Korvausesimerkki 2

Miesyrittäjä, joka oli turvannut itsensä Vakavan sairauden turvalla, joutui kolme vuotta myöhemmin hakeutumaan sairaalaan kovien rintakipujen vuoksi. Sairaalassa hänellä todettiin sydäninfarkti. Sen perusteella miehelle maksettiin 60 000 euron kertakorvaus.

Vakuutuksen myöntävät Pohjola Vakuutus Oy ja OP-Henkivakuutus Oy. Osuuspankit toimivat vakuutusyhtiöiden asiamiehenä.

AXA hoitaa kaiken takaisinmaksuturvan vakuutus- ja korvauspalveluun liittyvän asiakaspalvelun Pohjola Vakuutus Oy:n ja OP-Henkivakuutus Oy:n puolesta ja valtuuttamana.

” ”
Terveysturva
Yrityksen sairauskuluvakuutuksella varmistat henkilöstöllesi laadukkaan hoidon ja lyhennät sairauspoissaoloja.