Kaksi miestä toimistossa tablettikoneen äärellä.

Henkilöstörahasto

Tehokkuutta palkitsemiseen

Henkilöstörahasto on loistava keino palkita osaava ja motivoitunut henkilöstö tavoitteiden saavuttamisesta. Se on pitkän aikajänteen palkitsemismuoto, joka sitouttaa henkilöstöä yrityksesi menestymisen edistämiseen.

Työantajana päätät järjestelmän käyttöönotosta ja määrität perusteet sille, miten tulos- ja voittopalkkioeriä maksetaan. Yrityksesi ei tarvitse maksaa sivukuluja rahastolle maksamistaan palkkioeristä ja ne ovat yrityksellesi vähennyskelpoisia menoja.

Henkilöstörahaston perustaa ja omistaa yrityksesi henkilöstö. Rahasto hallinnoi työnantajayritykseltä tulos- ja voittopalkkioerinä vastaanottamiaan varoja sekä niiden sijoittamisesta saamiaan tuottoja.

Hyödyt henkilöstölle

Henkilöstö omistaa ja hallinnoi henkilöstörahastoon kertyneitä varoja. Jäsenet voivat nostaa halutessaan vuosittain 15 prosenttia omasta rahasto-osuudestaan. Nostetusta rahasto-osuudesta 20 prosenttia on verovapaata tuloa ja loppuosasta maksetaan ansiotuloveroa Henkilöstörahasto ei ole verovelvollinen. Näin ollen myös jäsenet hyötyvät rahaston sijoitustoiminnan veroeduista.

Tarjoamme kumppaneidemme kanssa yrityksellesi tukea ja valmiita ratkaisuja henkilörahaston perustamiseksi ja hallinnoinnin avuksi. Alkuun pääset ottamalla yhteyttä lähimpään osuuspankkiisi.

Yrityksesi päättää palkkiojärjestelmän käyttöönotosta, jonka jälkeen henkilöstösi perustaa henkilöstörahaston, johon palkkioerät rahastoidaan. Tärkeintä on, että työnantaja ja henkilöstö ovat yhteisymmärryksessä rahaston perustamisesta.

Rahaston perustamisen edellytykset:

  • Yrityksessä on säännöllisesti vähintään 10 työntekijää.
  • Liikevaihto tai vastaava tuotto on rahastoa perustettaessa vähintään 200 000 euroa.

Rahasto voidaan perustaa muun muassa yritykseen, suomalaisen konsernin ulkomaiseen tytäryritykseen, kuntaan tai johonkin näiden tiettyyn tulosyksikköön.

Henkilöstörahastolle laaditaan perustamisvaiheessa säännöt, jotka rekisteröidään perusilmoituksen yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriöön. Sääntöjen minimivaatimukset ja muu perustamiseen liittyvä ohjeistus löytyy helposti alla olevien linkkien kautta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta. Tarkempien kysymysten osalta voi tarvittaessa aina kääntyä yhteistoiminta-asiamiehen puoleen.

Henkilöstörahastolaki edellyttää, että rahaston varat tulee sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti. Henkilöstörahastolla on käytössään OPn kattavat varallisuudenhoitopalvelut, ja sopivien sijoituskohteiden valinnassa tukena ovat sijoitusasiantuntijamme.

Henkilöstörahasto voi myös solmia palvelusopimuksen Henkilöstörahastopalvelut Oy:n kanssa rahaston hallinnoinnista sekä erillisen sopimuksen varojen sijoittamisesta OP-Private -yksikkömme kanssa. Tällöin palvelukokonaisuuteen sisältyy varainhoidon ja kirjanpidon lisäksi myös rekisteripalvelu sekä maksupalvelu, joka sisältää tilitykset ja ilmoitukset verottajalle.