” ”

Lakisääteinen työterveyshuolto

Työterveyshuoltolaki edellyttää, että yrityksen on järjestettävä kaikille työntekijöilleen työterveyshuoltopalvelut. Jos yritykselläsi on siis yksikin työntekijä, tulee hänelle järjestää lakisääteinen työterveyshuolto.

Voit hankkia lakisääteiset työterveyspalvelut kunnallisesta terveyskeskuksesta tai liikelaitoksesta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai perustaa itse tai toisten työnantajien kanssa oman työterveysaseman.

Lakisääteinen työterveyshuolto ja sen minimivaatimukset on listattu laissa, mutta voit tarjota työntekijöillesi myös laajempia työterveyspalveluja. Määrittele yrityksesi työterveyshuollon tarpeet yhdessä työntekijöidesi ja työterveyden ammattilaisten kanssa, niin pystyt tukemaan työntekijöidesi terveyttä ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä lakisääteinen työterveyshuolto sisältää?

Työterveyshuollon lakisääteinen tehtävä on ennaltaehkäistä työstä aiheutuvia terveyshaittoja erilaisten palveluiden avulla. Palveluiden tarkoituksena on auttaa yritystäsi edistämään työntekijöiden työssä selviytymistä ja arvioimaan työterveyden laatua ja vaikuttavuutta. Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää muun muassa seuraavat palvelut:

 • työpaikkaselvitys, jossa arvioidaan työskentelyolosuhteiden vaikutuksia työntekijöiden terveyteen
 • työterveystarkastukset
 • toimenpide-ehdotusten antaminen työolojen parantamisesta ja työkyvyn edistämisestä
 • työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä yrityksesi kanssa
 • tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
 • ohjaus ensiapuvalmiuden ylläpitoon työpaikalla
 • kuntoutukseen ohjaaminen, jos työntekijän työkyky heikentyy

Työterveyshuolto voi tehdä tarvittaessa yhteistyötä esimerkiksi muun terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen tai työsuojeluviranomaisen edustajien kanssa.

Muistilista yrityksesi lakisääteisistä työterveys- ja työturvallisuusvelvoitteista

 • Tee suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.
 • Laadi työterveyshuollon järjestämisestä kirjallinen sopimus työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa.
 • Huolehdi työntekijöidesi työturvallisuudesta panostamalla työympäristön ja -olosuhteiden turvallisuuteen.
 • Ennaltaehkäise työtapaturmia, ammattitauteja sekä muita työstä tai työympäristöstä johtuvia terveyshaittoja.
 • Ota työtapaturmien ja ammattitautien varalle työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus.

Mutkaton työterveyshuolto perustuu yrityksesi ja työterveyshuollon yhdessä toteuttamaan jatkuvaan prosessiin, johon sisältyy

 • työpaikan tarpeiden tunnistaminen ja toiminnan suunnittelu
 • terveysriskien ennaltaehkäisy
 • työntekijän työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen
 • toimien vaikuttavuuden seuranta ja arviointi sekä laadun parantaminen
 • tarvittava hoito ja korjaavat toimenpiteet.

Toimiva työterveyshuolto on asiakaslähtöistä, riippumatonta, eettistä, luottamuksellista, monitieteellistä ja moniammatillista.

Nainen laittaa pyöräilykypärää päähänsä ja on huoleton, koska hänellä on työtapaturmavakuutus.
Työtapaturmavakuutus
Turvaa työssä tai työmatkalla sattuvien tapaturmien ja työssä aiheutuvien ammattitautien varalle.
Nainen laittaa pyöräilykypärää päähänsä ja on huoleton, koska hänellä on työtapaturmavakuutus.
Työtapaturmavakuutus
Turvaa työssä tai työmatkalla sattuvien tapaturmien ja työssä aiheutuvien ammattitautien varalle.