” ”

Mitä lakisääteisiä velvoitteita työturvallisuuteen liittyy?

Työnantajana olet vastuussa työympäristön ja työtapojen turvallisuudesta. Työntekijät ovat vastaavasti velvollisia noudattamaan työnantajan ohjeita ja oikeita työskentelytapoja.

Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia, jotka jokaisen työnantajan on toteutettava. Lisäksi työnantajan on tarkkailtava työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta jatkuvasti. Huolehdi ainakin näistä:

  • Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen
  • Työsuojelupäällikön nimeäminen, työsuojeluvaltuutetun valitseminen (yli 10 työntekijän työpaikoilla) ja työsuojelutoimikunnan perustaminen (yli 20 työntekijän työpaikoilla)
  • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
  • Menettely turvallisuushavaintojen ilmoittamiseen ja keräämiseen
  • Työterveyshuollon järjestäminen
  • Työntekijöille annettava opastus ja ohjaus

Ilmoitetaanhan työpaikallasi turvallisuushavainnoista?

Lain mukaan työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle havaitsemistaan puutteista ja vastavuoroisesti työnantajan täytyy vastata tehtyihin ilmoituksiin.

Vaaratilanneilmoituksen sijaan kannattaa puhua turvallisuushavaintoilmoituksesta. Se kuvaa paremmin sitä, että ilmoitus voi olla myös kehitysehdotus. Aina vaaratilanteen ei tarvitse olla edes lähellä, jotta havaintoilmoituksen voi tehdä.

Tutkimusten mukaan yhtä vakavaa tapaturmaa kohti sattuu useita pienempiä tapaturmia ja lukuisia vaaratilanteita sekä pieniä puutteita tai ei-turvallista käyttäytymistä. Siksi on tärkeää, että yrityksessäsi ilmoitetaan ja korjataan pienetkin puutteet, vaikka ne eivät olisi vielä aiheuttaneet konkreettista vaaratilannetta.

Miten turvallisuushavainnoista voi ilmoittaa?

Ilmoituksia voi tehdä monella eri tavalla. Mieti, mikä on sinun yrityksessäsi paras tapa. Usein käytetään paperisia ilmoituslappuja tai jotain sähköistä järjestelmää. Joskus myös suullinen ilmoittaminen toimii, mutta huolehdi tällöin siitä, että ilmoitukset tulee dokumentoitua jotenkin.

Usein ilmoitukset jäävät tekemättä, vaikka tiedetään, että niitä pitäisi tehdä. Paras tapa motivoida työntekijöitäsi ilmoitusten tekemiseen on se, että ilmoitukset käsitellään järjestelmällisesti ja ilmoittaja saa tiedon asian etenemisestä.

Kartoita vaarat Pohjola Riskienhallintapalvelulla

Riskienhallintapalvelussa havainnon ilmoittamisesta on tehty todella helppoa. Havainnot voi ilmoittaa tietokoneella, puhelimella tai tabletilla kuka tahansa yrityksesi työntekijä missä tahansa toimipisteessä.

Työntekijä voi kirjata havaintoja työturvallisuuden tilasta tai lisätä havaintoon liittyviä valokuvia. Riskien raportointi ja seuranta on selkeää. Kun yritykselläsi on Pohjola Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, saat palvelun käyttöösi maksutta.

Työtapaturmavakuutus on pakollinen

Lain mukaan työnantajan tulee vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Työtapaturmavakuutuksemme täyttää lain asettamat edellytykset, ja vakuutuksesta korvataan yrityksesi henkilöstön työtapaturmat, työmatkatapaturmat sekä ammattitaudit. Muista turvata myös oma työkykysi yrittäjänä kattavalla yrittäjän tapaturmavakuutuksella.