Kaksi naista keskustelevat aiheesta kybervakuutus.

Kybervakuutus

Auttaa yritystäsi varautumaan kyberriskeihin ja muuttuvaan sääntelyyn.

Nopeaa asiantuntija-apua 24/7

Tietoturman sattuessa kumppanimme CGI auttaa sinua minimoimaan vahingot ja palauttamaan tilanteen ennalleen. Puhelinpalvelu on käytössäsi kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä.

Turvaa yritystoimintasi jatkuvuudelle

Jos esimerkiksi palvelunestohyökkäys tai tietomurto keskeyttää yrityksesi toiminnan, kybervakuutus korvaa yrityksellesi aiheutuneita taloudellisia menetyksiä.

Apua tietoturvaloukkausten selvittämiseen

Jos asiakastietoja joutuu vääriin käsiin, kybervakuutus korvaa vahingonkorvausvastuusta ja sen selvittämisestä aiheutuvia kuluja.

Kybervakuutus, eli tietoturvavakuutus turvaa laajasti erilaisia tietoturvavahinkoja

Entistä digitaalisemmassa maailmassa rikollisuus kasvaa ja erilaiset tietoturvauhat, eli kyberriskit koskettavat jokaista yritystä tavalla tai toisella. Kybervakuutus on tarkoitettu kaikille pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka hyödyntävät tietojärjestelmiä tai joilla on sähköisessä muodossa olevia luottamuksellisia tietoja, kuten henkilö- tai asiakastietoja. Pahimmassa tapauksessa yrityksesi voi kokea suurenkin mainehaitan, jonka vuoksi myös kyberuhat on tärkeä huomioida yrityksen vakuutuksissa. 


Tietoturvavakuutus täydentää yrityksen omaisuuden ja toiminnan vakuutuksia. Suuryrityksille tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja kyberturvallisuudesta ja yrityksen tietoturvasta huolehtimiseen. 

Mitä Kybervakuutus korvaa?

Kybervakuutus eli tietosuojavakuutus on turvanasi, jos palvelunestohyökkäys lamauttaa yrityksesi verkkosivut ja ajanvarauksen tai jos asiakastietosi joutuvat vääriin käsiin

Pohjola Vakuutuksen tietoturvavakuutuksesta saat korvausten lisäksi nopeaa apua kumppanimme CGI:n tietoturva-ammattilaisilta, jos yrityksesi joutuu esimerkiksi tietomurron tai haittaohjelman kohteeksi.

Kybervakuutuksen avulla saat esimerkiksi

  • nopeaa asiantuntija-apua vahinkojen minimointiin ja tilanteen korjaamiseen, kuten tiedostojen palauttamiseen
  • korvauksia taloudellisista menetyksistä yritystoimintasi keskeytyessä
  • korvauksia vahingonkorvausvastuusta ja sen selvittämisestä johtuvista kuluista.
Mies ja nainen keskustelevat siitä, miten oikeusturvavakuutus toimii yrittäjän turvana.
Oikeusturvavakuutus
Turvaa yrityksesi yllättäviin oikeudenkäynti- ja asianajokuluihin.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan 25. toukokuuta 2018 alkaen, ja se koskee lähtökohtaisesti kaikkea henkilötietojen käsittelyä. Asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä ja tukea digitaalitalouden kehitystä. Asetuksen tarkoituksena on myös lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Asetus vahvistaa henkilöiden oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä ja tuo uusia velvoitteita henkilötietoja käsitteleville yrityksille (rekisterinpitäjille ja käsittelijöille). Yritysten on käytännössä huolehdittava siitä, että tietosuojaperiaatteita ja vaatimuksia noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa sekä tarvittaessa myös osoitettava tämä ns. ”osoitusvelvollisuus”).

Uutena asiana asetuksessa säädetään yrityksen (rekisterinpitäjän) velvollisuudesta ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista tietosuojaviranomaiselle sekä loukkauksen kohteeksi joutuneelle henkilölle. Esimerkiksi ilmoitus valvontaviranomaiselle on lähtökohtaisesti tehtävä heti ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta.

Asetuksen velvoitteiden noudattamista tuetaan tehokkaalla täytäntöönpanolla – valvontaviranomainen voi esimerkiksi määrätä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä korjaavia toimenpiteitä ja merkittäviä hallinnollisia sakkoja.

Op.fi-palvelussa hoidat helposti ja turvallisesti yrityksesi vakuutusasiat. Palvelussa voit esimerkiksi

  • ilmoittaa vahingosta ja seurata vahinkoilmoituksesi käsittelyä
  • tulostaa vakuutustodistuksen
  • tilata yritysajoneuvollesi Green Cardin

Näin saat verkkopalvelun käyttöösi:

  • Tee digitaalisen asioinnin sopimus ja nimeä pääkäyttäjät.
  • Pääkäyttäjät lisäävät muut käyttäjät ja käyttöoikeudet verkkopalvelussa.

Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Asiantuntijapalvelut tuottaa CGI.