Yhdistys pitää sääntömääräistä kokoustaan.

Rekisteröityneen yhdistyksen pankkitili ja muu pankkiasiointi

Yhdistyksen kannattaa perustaa oma tili yhdistyksen rahaliikennettä varten. Kokosimme yhteen kaiken oleellisen yhdistyksesi pankkiasiointia varten.

Mikä on rekisteröity yhdistys?

Rekisteröityneellä yhdistyksellä tarkoitetaan luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä koostuvaa ryhmää, joka on rekisteröity PRH:n ylläpitämään yhdistysrekisteriin. 

 • Rekisteriin merkitään esimerkiksi yhdistyksen säännöt ja nimenkirjoittajat eli henkilöt, joilla on oikeus toimia yhdistyksen puolesta (esim. yksi tai useampi hallituksen jäsen). 
 • Jokaisella rekisteröityneellä yhdistyksellä on Y-tunnus eli Yritys- ja yhteisötunnus.
 • Rekisteröity yhdistys on itsenäinen oikeushenkilö, jolla voi olla omaa omaisuutta ja omia vastuita.

Kuinka saan avattua yhdistykselle tilin ja kuka tilin voi avata?

Yhdistyksen nimenkirjoittaja voi avata yhdistykselle tilin lähimmässä osuuspankin konttorissa. Tarvitset seuraavat tiedot tilin avaamista varten:

 • hallituksen kokouksen pöytäkirja uusien palveluiden avaamisesta,
 • yhdistyksen perustamisasiakirjat,
 • kenelle lisätään käyttöoikeudet tiliin (nimi ja henkilötunnus),
 • missä muodossa ja kuinka usein tiliote halutaan sekä
 • mihin sähköpostiosoitteeseen sähköinen allekirjoitusilmoitus lähetetään.

Pöytäkirjassa tulee olla kokouksen puheenjohtajan allekirjoitus sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan allekirjoitukset.

Varaa aika ja avaa yhdistyksellesi tili >

Kuinka lisään tai poistan käyttöoikeuksia?

Yhdistyksen nimenkirjoittaja voi ilmoittaa lisättävän tai poistettavan henkilön tiedot verkkoviestillä tai soittamalla puhelinpalveluumme. Ilmoitathan meille seuraavat tiedot:

 • tilinumero, jonka käyttöoikeuksia muokataan,
 • lisättävän tai poistettavan henkilön nimi ja henkilötunnus,
 • lisätäänkö henkilölle tiedonsaanti- vai laajat käyttöoikeudet (laajat käyttöoikeudet mahdollistavat maksujen teon) ja
 • sopimuksen allekirjoittajan nimi, henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Käyttöoikeuden saanut henkilö näkee tilillä oikeuksiensa mukaiset tiedot siitä päivästä alkaen, jolloin oikeudet on lisätty. Käyttöoikeudet voidaan lisätä myös takautuvasti alkamaan esimerkiksi vuoden alusta tai siitä päivästä, mihin asti henkilölle halutaan antaa katseluoikeudet tilin tietoihin. 

Jos henkilö, jolle tilinkäyttöoikeudet lisätään, ei ole vielä OP:n asiakas, tulee hänen käydä tunnistautumassa osuuspankin konttorissa ennen käyttöoikeuksien lisäämistä.

Vaihtoehtoisesti hän voi tilata op.fi-sivulta Yrityspalvelutunnukset, jolloin tunnistautuminen tapahtuu tilauksen kautta. Tällöin konttorikäyntiä ei tarvita.

Mitkä tunnukset tarvitsen yhdistyksen pankkiasioiden hoitamista varten?

Voit hoitaa yhdistyksesi pankkiasioita joko omilla OP:n henkilöasiakkaan verkkopalvelutunnuksilla tai Yrityspalvelutunnuksilla.

 • Omilla henkilöasiakkaan verkkopalvelutunnuksilla hoidat sekä henkilökohtaisia että yhdistyksen pankki- ja vakuutusasioita. Valitset asiointiroolin kirjautumisen jälkeen.
 • Voit myös hoitaa yhdistyksen pankkiasioita henkilökohtaisilla Yrityspalvelutunnuksilla käyttöoikeuksiesi mukaisesti. Voit tilata Yrityspalvelutunnukset verkosta tai hakea ne osuuspankin konttorista. 

Mitä tulee tehdä, kun yhdistyksen hallituksessa tapahtuu muutoksia?

Meillä on lakisääteinen velvollisuus tuntea asiakkaamme. Pankilla tulee olla ajan tasalla olevat tiedot yhdistysten hallituksen jäsenistä. 

Yhdistyksen nimenkirjoittaja ja OP:n verkkopalvelun pääkäyttäjä voi päivittää yrityksen tiedot kirjautumalla op.fi-palveluun ja valitsemalla vasemmasta valikosta Asiakkuus > Tuntemistiedot. Muutokset tulee päivittää myös yhdistysrekisteriin.

Milloin pankki tarvitsee pöytäkirjan muutosten tekemistä varten?

Voimme käsitellä verkkoviestillä tai puhelimella saapuneet toimeksiannot suoraan, jos saamme tunnistettua yhdistyksen edustajan sähköisesti. Tarkistamme allekirjoitusoikeuden yhdistysrekisteriotteelta. Mikäli pöytäkirja toimitetaan oma-aloitteisesti, tulee sen olla asianmukaisesti allekirjoitettu.

Luottojen ja joidenkin sijoitustuotteiden kohdalla tarvitaan yhä pöytäkirja. Jos pöytäkirjaa tarvitaan, tulee sen olla asianmukaisesti allekirjoitettu ja oikeassa muodossa.

 • Pöytäkirjalla tulee olla mainittuna tehtävät muutokset.
 • Huomaa, että pöytäkirjalla ei tarvitse erikseen mainita käyttöoikeuksien lisäämisestä tai tilinumeroa, jos yhdistyksesi käytössä on vain yksi tili. Henkilötunnukset ja kortin turvarajat voit ilmoittaa suoraan verkkoviestillä, jolloin niitä ei tarvitse mainita erikseen pöytäkirjassa. 
 • Pöytäkirjalta tulee olla kokouksen puheenjohtajan allekirjoitus sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan allekirjoitukset.