Taloustaitokilpailun kuvituskuva

OP Kiinteistösijoituksen hallinnoimat kiinteistöt käyttävät uusiutuvaa sähköenergiaa

OP Kiinteistösijoitus Oy:n hallinnoimissa kiinteistöissä siirryttiin uusiutuvaan sähköenergiaan vuoden 2020 alusta lähtien. OP Kiinteistösijoitus hallinnoi esimerkiksi yli 6000 vuokra-asuntoa OP Vuokratuotto -rahaston kautta vuoden 2020 lopussa. Muutos tukee OP:n tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.

OP Kiinteistösijoituksen hallinnoimien kiinteistöjen siirtyminen vesisähköön vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 10 200 tonnilla yksinomaan OP Kiinteistösijoituksen ostamana. Suhteutettuna esimerkiksi liikenteen päästöihin se vastaa yli 64 miljoonan kilometrin ajamista henkilöautolla. Myös osa OP Kiinteistösijoituksen vuokralaisista hankkii uusiutuvaa energiaa vuokranantajansa kautta.

- Vastuullisuus on OP:ssa tärkeä arvo, ja me pyrimme edistämään sitä niin pienillä kuin suurillakin teoilla. Siirtyminen vesisähköön tukee kestävää kehitystä ja hillitsee ilmastonmuutosta. Haluamme omalta osaltamme lisätä uusiutuvan energian käyttöä kiinteistökannassamme ja vähentää hiilidioksidipäästöjä kokonaisuudessaan, kertoo OP Kiinteistösijoitus Oy:n kiinteistöpäällikkö Matti Puromäki.

OP Kiinteistösijoitus on sitoutunut ostamaan uusiutuvaa energiaa kiinteistöihin ainakin neljän vuoden ajan. Ensimmäiset kaksi vuotta käytetään vesisähköä ja vuodet 2022-2023 tuulisähköä. Vesisähköä tuottaa Oulun Energian Merikosken voimalaitos, jonka sähköteho on 40 megawattia. Suomen pisin ja Oulujoen ainoa kalatie rakennettiin Merikosken voimalaitokselle. Tuulisähkö on Suomessa sijaitsevissa tuulivoimaloissa tuotettua sähköä.