uusi op.fi mukautuu eri laitteille

Vad behöver du för att kunna använda OP-nättjänsten?

Du kan använda op.fi med en dator men också med en datorplatta eller smarttelefon. Op.fi fungerar bäst med de vanligaste webbläsarna då du använder JavaScript.

Tekniska förutsättningar för användningen av OP-nättjänster

OP-nättjänsten (op.fi) fungerar med alla de vanligaste webbläsarna, men vi rekommenderar att du använder de nyaste versionerna. För att kunna använda tjänsten behöver du också en mobiltelefon och ett mobilabonnemang med vilka du kan sända och ta emot textmeddelanden.

Webbläsare som stöds

Följande webbläsare stödjer användningen av OP-nättjänsterna

  • Edge 17, 18 och Internet Explorer 11
  • Firefox 69
  • Google Chrome 77
  • Safari 12.1

Mobil webbläsare:

  • Mobile Safari 12
  • Chrome 77

Vi stöder inte test- eller betaversioner av webbläsare och inte heller insticksprogram i webbläsare. Det går inte att garantera att OP-nättjänsterna fungerar om du använder någon annan webbläsare. Vi svarar för att OP-nättjänsterna fungerar med ovan nämnda webbläsarversioner. Som användare svarar du för apparatens säkerhet genom att uppdatera webbläsaren i enlighet med webbläsarleverantörens rekommendationer

Uppdatera ditt operativsystem och webbläsarprogram

Det är viktigt att uppdatera webbläsaren med tanke på säkerheten. Du kan kontrollera vilken webbläsarversion du har genom att på verktygsraden välja Hjälp/Ohje/Help - Om.../Tietoja.../About...  Du uppdaterar webbläsaren via webbläsartillverkarnas egna sidor.

Det är inte alltid möjligt att uppdatera eller installera de nyaste versionerna av en webbläsare på en gammal dator. Om du har du en gammal dator, lönar det sig att först kontrollera till exempel hos tillverkaren att de nyaste webbläsarna är kompatibla innan du gör uppdateringen.

Övriga krav på webbläsarprogram

Dessutom måste webbläsaren godkänna användningen av cookies och JavaScript.

Cookies, dvs. kakor, är små textfiler som sparas på din dator då du besöker en nättjänst. Det finns två slags cookies: sessionsvisa (session cookies) och permanenta (persistent cookies).

  • Sessionscookies existerar bara under en session, dvs. under ett besök, och tas bort automatiskt då webbläsaren stängs
  • Permanenta cookies existerar en viss tid och finns kvar på datorn också efter det att en session avslutats, om du inte själv tar bort dem före det.

I OP-nättjänsten används både sessionsvisa och permanenta cookies för att vi ska kunna erbjuda den information och de tjänster som våra kunder behöver. Cookies skadar inte din dator eller dina filer.

Du kan förhindra cookies i webbläsaren, men då kan användbarheten hos OP-nättjänsten försämras. Du kan inte logga in i OP-nättjänsten om du förhindrar användningen av cookies.

Tillåt cookies

För att du ska kunna logga in i OP-nättjänsten för att sköta dina bank- och försäkringsärenden måste du tillåta användningen av cookies i din webbläsare. I allmänhet är utgångsvärdet att cookies är tillåtna.

Du kan kontrollera inställningarna för cookies på olika sätt i olika webbläsare. Namnet på webbläsaren ser du i webbläsarens översta balk: Gå till menyn Hjälp/Ohje/Help och välj Om... / Tietoja... /About.... I fönstret som öppnas ser du vilken version du använder. Webbläsarversionen ser du i menyn Hjälp/Ohje/Help under rubriken Om... / Tietoja... / About....

Microsoft Internet Explorer

Välj Verktyg > Internetalternativ > Sekretess > Mellan > Åsidosätt automatisk cookie-hantering > Cookies från första part > Tillåt alltid sessions-cookies

Firefox

Välj Verktyg > Inställningar > Sekretess > Tillåt att webbplatser lagrar kakor

Apple Safari

Safari accepterar cookies endast från webbplatser som du besökt. Det här kan hindra att vissa marknadsförares cookies lagras i din dator. Du kan ändra inställningarna för cookies så att inga cookies accepteras eller att alla cookies accepteras.

Google Chrome

Välj Chrome-menyn > Inställningar > Visa avancerade inställningar > Sekretess > Innehållsinställningar > Cookies: Tillåt att lokala data sparas (rekommenderas)

JavaScript är ett programmeringsspråk som används för olika hjälpfunktioner, t.ex. felmeddelanden och hantering av skrivfält samt kontroll av inmatade uppgifter.

Aktivera JavaScript i inställningarna i din webbläsare.

Microsoft Internet Explorer

Välj Verktyg > Internetalternativ > Säkerhet > Anpassad nivå > Skript > Aktivera active scripting

Firefox

Välj Verktyg > Inställningar > Innehåll > Aktivera JavaScript

Google Chrome

Välj Chrome-menyn > Inställningar > Visa avancerade inställningar > Sekretess > Innehållsinställningar > JavaScript > Tillåt alla webbplatser att köra JavaScript (rekommenderas)

Safari

Välj Safari-menyn > Inställningar > Säkerhet > Tillåt Java Script

OP-nättjänsterna använder krypterad HTTPS-förbindelse. Den krypterar datakommunikationen så att ingen utomstående kan se dina konfidentiella uppgifter.

Webbläsarna som OP-nättjänsterna stöder använder automatiskt den TLS-kryptering som HTTPS-förbindelsen kräver.  

Kontrollera att du alltid använder en webbläsare som stöds av nättjänsterna. Uppdatera webbläsaren vid behov.

OP-mobilen fungerar bäst med följande apparater och operativsystem:

iOS

OP-mobilen kan användas med iPhone-smarttelefoner eller iPad-datorplattor som har operativsystemet iOS 9.0 (eller nyare), nätförbindelse och AppleID-användarkonto. Kontot behövs för att ladda ner OP-mobilen från App Store.

Android

Appen OP-mobilen kan användas med de vanligaste Android-smarttelefonerna eller Android-datorplattorna med operativsystemet Android 5.0 (eller nyare), nätförbindelse och ett Google-konto. Kontot behövs för att ladda ner OP-mobilen från Google Play.

Du kan använda telefontjänsten OP 0100 0500 med telefoner försedda med DTMF-signaler.