Användning av cookies och webbanalytik i op.fi

Uppgifterna har sparats
Inställningen kunde inte sparas

Analytikmetoderna som används på webbsidorna är informationssäkra


På våra webbsidor använder vi olika analytikmetoder med hjälp av vilka vi t.ex. följer upp användningen av våra nätsidor och tjänster samt riktar reklam till användarna. Analytikmetoderna på den här nätsidan använder cookies.

Alla analytikmetoder har testats för informationssäkerhet och vi övervakar kontinuerligt deras säkerhet. Cookies kan inte ändras av utomstående och informationen som samlas med dem sparas i ett servercenter i EU som auditerats för informationssäkerhet.

Tjänsteleverantören av analytikmetoderna har förbundit sig att använda välkända datasäkerhetsstandarder och att följa gällande lagar om behandling av personuppgifter. OP-Tjänster Ab administrerar datan som samlas med hjälp av cookies och den ägs av registerförarna i OP Gruppen.

Hur fungerar cookies?


Cookies är små textfiler som sparas på användarens enhet. Vi använder cookies för att särskilja och identifiera de webbläsare som används av besökare på våra webbsidor. Med hjälp av en cookie kan vi alltså se om en användare tidigare har besökt våra nätsidor med sin webbläsare. Vi kan också använda cookies av tekniska skäl för att säkerställa funktionerna på nätsidorna.

Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies existerar bara under en session, dvs. under ett besök. De raderas automatiskt då webbläsaren stängs. Sessionscookies är en förutsättning bl.a. för att kunna tillhandahålla nätbankstjänster.

Permanenta cookies existerar också en viss bestämd tid och finns kvar på datorn också en viss tid efter det att en session avslutats, om användaren inte själv tar bort dem före det. Cookies skadar inte apparater eller filer.

Vårt mål är en bättre och personligare kundupplevelse


Med hjälp av analytikmetoder samlar vi information om användningen av våra nätsidor och tjänster. Genom att använda cookies kan vi i praktiken koppla den samlade informationen till en enskild webbläsare.

Målet med analysen av användningen av webbplatsen och utnyttjandet av cookies är att möjliggöra personligare service. Vi använder cookies för att säkerställa att våra sidor och tjänster fungerar tillförlitligt och säkert samt för att förebygga missbruk.

Med cookies och analytik får vi t.ex. information om vilka sidor besökare öppnar, vilka applikationer de använder och hur de förflyttar sig inom och mellan webbplatser. Vi får bl.a. information om vilket nätinnehåll som fungerar bäst och kan utnyttja datan för att utveckla våra nätsidor.

Med hjälp av information om användningen av webbplatsen kan vi skapa målgrupper med hjälp av vilka vi kan förbättra kundupplevelsen genom att erbjuda riktat innehåll, såsom reklam som intresserar besökaren och lämpliga meddelanden.  Vi använder analytik för att bilda målgrupper för riktat innehåll.

Med hjälp av målgrupper kan vi också rikta marknadsföring i andra utgivares tjänster. Användare kan märka det genom den OP-reklam de ser på andra webbplatser. Också sådan marknadsföring görs enbart för OPs egna syften. Vi ger alltså inte ut målgrupper eller våra kunduppgifter för andra utgivares eget bruk.

Vi kan också skapa målgrupper tillsammans med våra samarbetspartner utifrån besökarinformation som samlats från utomstående webbplatser. I sådana fall försäkrar vi oss om att våra samarbetspartner har rätt att lämna ut informationen åt oss.

Kan vi identifiera en besökare med cookies?


Vi kan koppla data om användningen av webbplatser och tjänster med en enskild kund endast om kunden loggar in i OPs tjänster med en egen användarkod. Kopplingen av informationen och behandlingen av kunduppgifter sker enbart inom OP. Om en kund loggar in i OPs tjänster med många apparater kan informationen som samlas in om användningen av OPs tjänster med de olika apparaterna kopplas till kunden.

Som ett ansvarsfullt företag har OP förbundit sig till att svara för sina kunders integritetsskydd i enlighet med lagen om dataskydd.

Ytterligare information om behandling av personuppgifter

Hur kan en besökare inverka på användningen av cookies?


Via följande länk kan en webbplatsbesökare förbjuda användningen av cookies på op.fi för statistiska ändamål eller för riktning av innehåll.

Om man helt vill förhindra användningen av cookies kan man göra det i den egna webbläsarens inställningar. Besökaren kan också tömma cookies från webbläsaren och nollställa riktningen av innehåll och meddelanden som baserar sig på tidigare användningsdata.

Närmare inställningar för cookies