Mies allekirjoittaa asiakirjoja sähköisesti.

Elektronisk underskrift

Underteckna dokument elektroniskt i OP:s elektroniska underskriftstjänst.

Underteckna dokumenten utan att behöva besöka kontoret

Du kan underteckna dokument elektroniskt i OP:s elektroniska underskriftstjänst. Du kan underteckna dokumenten behändigt då det passar dig, utan att behöva besöka kontoret. Banken sänder dig ett e-post- eller textmeddelande om du har dokument som väntar på underteckning i tjänsten. 

Gör så här

I OP:s elektroniska underskriftstjänst kan du underteckna dokument elektroniskt. Du kan logga in i tjänsten med OP:s koder för privatkunder eller med koder som utfärdats av en annan finländsk bank. Observera att du inte kan använda tjänsten med OP Företagstjänstkoden.

  • Logga in i tjänsten på adressen allekirjoitus.op.fi.
  • Välj det dokument som du vill underteckna och läs dokumentet och dess bilagor.
  • Godkänn dokumentet. 
  • Om du inte godkänner dokumentet, ska du välja Jag godkänner inte dokumentet och skriva orsaken till det i textfältet som då öppnas.
  • Logga ut. 

Kom ihåg säkerheten

Försäkra dig alltid om att du är i rätt tjänst innan du matar in din kod. Då du är i den rätta tjänsten, dvs. OP:s underskriftstjänst, ska adressen vara allekirjoitus.op.fi. Tjänsten är skyddad med HTTPS-förbindelse. Av säkerhetsskäl sänder vi dig inte adressen som en länk, utan du ska själv skriva in den i adressfältet.