uusi op.fi mukautuu eri laitteille

Vad behöver du för att använda tjänsten op.fi?

Du kan använda op.fi med dator, pekplatta eller smarttelefon. Op.fi fungerar bäst med de vanligaste webbläsarna.

Användning av OP:s digitala tjänster

Du kan använda OP:s digitala tjänster med alla vanliga webbläsare med dator, pekplatta eller smarttelefon. Vi rekommenderar att du använder de senaste versionerna av de webbläsare som stöds för att du ska kunna uträtta dina ärenden tryggt och smidigt. Op.fi fungerar bäst då du tillåter cookies och användningen av JavaScript. 

Webbläsare som stöds och används med datorer

  • Edge Chromium 95
  • Firefox 93
  • Google Chrome 95
  • Safari 15

Webbläsare som stöds och används med smarttelefoner och pekplattor

  • Google Chrome Mobile 95
  • Mobile Safari 15

Stödet omfattar inte webbläsarnas test- eller betaversioner eller utvidgningar av webbläsarna.

Uppdatering av operativsystemet och webbläsaren

För att säkerställa dataskyddet lönar det sig att uppdatera datorns, smarttelefonens eller pekplattans operativsystem, dess tillägg och alla programvaror genast när den senaste uppdateringen är tillgänglig. Det är enklast att aktivera automatiska uppdateringar i alla program som tillåter det.

Uppdatering av webbläsaren

  • Du kan kontrollera webbläsarens version och beställa automatiska uppdateringar till den från webbläsaren. Dessa uppgifter finns i regel på webbläsarens kommandorad under punkten Om eller Hjälp.
  • Om det finns flera webbläsare på din dator eller din mobila enhet, kom ihåg att uppdatera dem alla.

Uppdatera din webbläsare 

Ladda ner den nyaste versionen av Chrome här

Ladda ner den nyaste versionen av Firefox här

Ladda ner den nyaste versionen av Edge här

Ladda ner den nyaste versionen av Safari här 

Övriga förutsättningar

För att du ska kunna logga in i tjänsten op.fi för att sköta dina bank- och försäkringsärenden måste du tillåta användningen av kakor och JavaScript i din webbläsare. Dessutom behöver du en telefon som du kan ta emot textmeddelanden med. Inloggning och betalningar bekräftas vid behov med ett textmeddelande.