Bankbyte till OP – bli kund hos oss

Vill du byta bank eller annars bli kund hos oss? Läs varför det lönar sig att byta bank och bli kund hos oss enkelt på nätet.

Om du vill ha ansvarsfullhet och varaktighet för dina bankärenden, ska du bli kund hos en inhemsk bank. Som kund hos oss får du banktjänsterna, finansieringstjänsterna, fastighetsförmedlingstjänsterna, försäkringstjänsterna och placeringstjänsterna under samma tak. Samtidigt kan du bli ägarkund i andelsbanken. På så vis får du rabatter som endast ägarkunder har rätt till på bank- och försäkringstjänster samt OP-bonus för dina ärenden. Med OP-bonus kvittas automatiskt till exempel försäkringspremier och bankens serviceavgifter.

Som ägarkund får du dessutom de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till 31.12.2024 och 0,25 % ränta på ditt Brukskonto.

Vi betalar också 30 % mer OP-bonus än normalt 2023 och 40 % mer 2024.

Så här byter du bank till OP

  • Om du är en myndig medborgare i ett EES-land som har en fast adress i Finland och dina kreditupplysningar är i skick, kan du skicka en ansökan på nätet.
  • Du får tillgång till ett Brukskonto och OP:s digitala tjänster. Brukskontot är avgiftsfritt för ägarkunder och för under 26-åringar, och för övriga kunder är avgiften 2,5 euro per månad. OP:s koder kostar högst 3 euro per månad.
  • Samtidigt kan du bli ägarkund genom att betala en medlemsinsats. Du får tillgång till alla ägarkundsförmåner.
  • Vi hjälper dig att avsluta tjänster hos din nuvarande bank efter att du har blivit kund hos oss. För det behöver du exakta uppgifter om dina nuvarande banktjänster.

Vill du överföra ditt lån till OP? Fyll först i en ansökan om bolån. Vi kan på samma gång se över dina konsumentkrediter. 

Läs mer om att överföra ett lån

Har du flyttat till Finland och vill bli kund hos oss?

Läs hur du blir kund hos oss om du nyss har flyttat till Finland

Så här blir du kund

  • Fyll i ansökan på nätet. För ansökan behöver du ungefär 15 minuter tid, en banks nättjänstkoder och en telefon som du kan ta emot textmeddelanden med. Du kan överföra pengar till ditt nya konto från och med följande dag.
  • Inom två vardagar får du ett textmeddelande om huruvida din ansökan har godkänts. I meddelandet ber vi dig återvända till denna Bli kund hos oss-tjänst och identifiera dig på nytt via knappen Bli kund hos ossför att börja använda OP:s koder.
  • När din ansökan har godkänts sänder vi dig en nyckeltalslista per post och sparar avtalen i tjänsten op.fi.
  • Du får OP:s koder när ansökan har godkänts. För att logga in i OP:s tjänster behöver du en nyckeltalslista, en användarkod och ett lösenord.

Hur gör jag om jag inte kan ansöka om att bli kund på nätet?

Om du inte kan ansöka om att bli kund på nätet, kontakta oss för att boka tid till kontoret.

Boka tid

Mer information om behandlingen av personuppgifter får du i dataskyddsbeskrivningen för andelsbankens kundregister.

Läs dataskyddsbeskrivningen

Överföringstjänsten för betalkonton hjälper dig att byta bank.