Bli kund hos OP

Som kund hos OP får du alla dina bank- och försäkringsärenden från samma bank och kan på så sätt göra dina dagliga ärenden smidigare.

När du är kund kan du ansluta dig som ägarkund och få förmåner och värdefull OP-bonus. Som ägarkund betalar du mindre för dagliga tjänster, försäkringar och tjänster för sparande och placering – och får mer pengar över till annat.

Ta en titt på banktjänsterna vi erbjuder och läs mer om de tjänster som lämpar sig för just din livssituation.

Öppna banktjänsterna digitalt

Öppna dagliga banktjänster hos oss. Du får ett brukskonto, mångsidiga digitala tjänster, OP:s koder och ett kort. 
Du kan ansöka digitalt om

 • du är myndig
 • du är medborgare eller dubbelmedborgare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • du har en stadigvarande adress och hemort i Finland
 • dina kreditupplysningar är i skick och du inte har eget kreditförbud
 • varken ditt namn eller din personbeteckning finns på en sanktionslista.

För att fylla i ansökan behöver du finländska bankkoder och ungefär 15 minuter tid.

 

 

Fick du ett meddelande av oss och kom för att hämta dina koder?

Hämta koderna

Öppna banktjänster för ett barn

Dagliga banktjänster är gratis för barn och unga. Du kan öppna ett brukskonto för barnet, och för ett barn som fyllt 7 år kan du också beställa ett kort och skaffa OP:s koder för digitala tjänster. 
Du kan öppna banktjänster för ett barn digitalt om

 • barnet har personbeteckning och registrerat namn
 • du har OP:s koder
 • den andra vårdnadshavaren har vilka som helst finländska bankkoder
 • barnet har finskt medborgarskap eller dubbelmedborgarskap
 • barnet har en stadigvarande adress och hemort i Finland
 • varken barnets eller föräldrarnas namn eller personbeteckning finns på en sanktionslista.

Det lönar sig att reservera cirka 15 minuter för att fylla i ansökan. 

För att beställa ett kort behöver du ett telefonnummer som är i barnets personliga bruk. Barnet ska dessutom ha ett giltigt identitetskort eller pass.
Om barnet har flera vårdnadshavare ska den andra vårdnadshavaren underteckna ansökan i tjänsten op.fi efter att ansökan ifyllts.

Har du flyttat till Finland?

Skaffa finländska bankkoder. När du blir kund hos OP kan du få ett brukskonto, OP:s koder för digitala tjänster och ett kort. 

För att öppna banktjänster behöver du

 • en finländsk personbeteckning 
 • din adress i Finland måste vara registrerad hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • ett uppehållstillstånd om du har kommit till Finland från ett land utanför EU
 • ett giltigt identitetsbevis
 • du ska vara myndig.

När du vill öppna banktjänster hos oss fyller du först i blanketten med förhandsinformation. Med blanketten lämnar du in obligatoriska uppgifter och dokument innan vi träffas på kontoret. Den egentliga ansökan om att bli kund görs på kontoret, och kundrelationen öppnas också där.

Ansök om bolån

Du kan ansöka om bolån för att köpa ett eget hem eller för att flytta ditt nuvarande bolån. 

Så här ansöker du om bolån:

 • börja med att fylla i en låneansökan på nätet
 • vår expert kontaktar dig 
 • om du ska köpa en ny bostad, så berätta för oss när du har hittat en lämplig bostad
 • du får en bindande låneoffert och kan göra ett köpeanbud på bostaden.

Om du ännu inte är kund hos andelsbanken kan du ansöka om bolån också med en annan banks koder.

Det lönar sig att konkurrensutsätta bolån – det binder dig inte till någonting och orsakar inga kostnader. Börja konkurrensutsättningen med att fylla i en låneansökan.

 

 

Bli företagskund

Som ny företagskund hos oss får du ett startpaket för företagskunder, med vilket du smidigt sköter ditt företags bankärenden.

Du kan fylla i ansökan på nätet då:

 • du har OP:s koder
 • dina kunduppgifter är uppdaterade i Min profil
 • du är myndig
 • du har firmateckningsrätt för ditt företag ensam eller tillsammans med någon annan
 • ditt företag är ett aktivt aktiebolag eller en aktiv firma 
 • ditt företag är skattskyldigt endast i Finland
 • din företagsverksamhet huvudsakligen består av annat än placeringsverksamhet.

 

 

Vi står till tjänst också på kontoret

Om du inte kan öppna nya tjänster digitalt och behöver hjälp av våra experter, kan du boka tid till kontoret.

Överföringstjänsten för betalkonton hjälper dig att byta bank.

Ägarkundskap och medlemsinsats

Anslutningen som ägarkund beror på din nuvarande kundrelation och dina eventuella koder.

 • Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder kan du bli ägarkund genom att logga in i tjänsten op.fi. Bli ägarkund
 • Om du är kund hos andelsbanken, men inte har OP-koder, ska du börja med att boka tid för ett möte Boka tid
 • Om du inte är kund hos andelsbanken, men du har en annan banks koder och du är intresserad av att bli kund hos oss, kan du bli kund på nätet Bli kund hos oss enkelt på nätet

Medlemsinsatsen

Då du blir ägarkund betalar du en medlemsinsats, som är en engångsplacering – inga andra avgifter tas ut. I de flesta bankerna är medlemsinsatsen 100 euro. Du ser storleken på medlemsinsatsen i ägarkundsansökan och din andelsbank.

Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, återbetalas medlemsinsatsen i sin helhet. Medlemsinsatsen återbetalas inom ett år från slutet av den räkenskapsperiod då ägarkundskapet upphörde.

Andelsbanken har dock enligt reglerna rätt att vägra att återbetala medlemsinsatsen. Andelsbankens regler finns till påseende på bankens webbplats op.fi och på huvudkontoret.

Vem kan bli ägarkund?

Personer, sammanslutningar eller stiftelser som anlitar OP Gruppens tjänster kan ansluta sig som ägarkunder oberoende av nationalitet.

Barn som ägarkund

Ett barn kan ansluta sig som ägarkund. Om båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna ägarkundsansökan för sitt minderåriga barn. Samtidigt ger föräldrarna sitt samtycke till att barnet börjar samla OP-bonus.

Om medlemsinsatsen betalas med pengar som barnet har förtjänat för eget arbete, har barnet rätt att själv underteckna medlemsansökan och betala medlemsinsatsen.

Ägarkunden avgår själv

En ägarkund har när som helst rätt att avgå ur andelsbanken genom att skriftligt anmäla det till sin andelsbank. Ägarkundskapet upphör den dag då andelsbanken har mottagit avgångsanmälan.

Ägarkunden avlider

Ägarkundskapet upphör då en ägarkund avlider. Dödsboet kan vid avvittringen eller arvskiftet överföra den avlidnas ägarkundskap vanligen till änkan eller en arvinge.

Försäkringar enligt livssituation
Det lönar sig att regelbundet kontrollera det egna försäkringsskyddet. Genom det ser du till att ditt försäkringsskydd säkert är uppdaterat och att där inte finns luckor eller överlappningar.
    
  
  
  
  
                        Talouden tasapaino OP
Ekonomisk balans
Hur mycket pengar går det till dina obligatoriska utgifter och dina nöjen? Blir det pengar över? Följ upp din ekonomi i OP-mobilen.
Toistuvien menojen hallinta OP
Abonnemangshantering
Är du medveten om alla dina återkommande utgifter? I OP-mobilen ser du beloppen som går till direktströmningstjänster, anslutningar och andra abonnemang i en enda vy.