Yhteiskuntavastuuohjelma

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuus lähtee OP:n perustehtävästä ja arvoista.

Vastuullisuus on tiivis osa OP:n liiketoimintaa ja strategiaa. Kuuntelemme sidosryhmiemme näkemyksiä, havainnoimme toimintaympäristössämme vaikuttavia megatrendejä, riskejä ja mahdollisuuksia ja johdamme toimintaamme arvojemme kautta. Tavoitteemme vastuullisuudessa on tulla finanssialan edelläkävijäksi Suomessa.

OP:n vastuullisuusohjelma perustuu OP:n arvoihin, toimintaympäristön megatrendeihin sekä olennaisuuteen. Vastuullisuusohjelma, Vastuullisuudesta positiivista muutosvoimaa, kiteytyy neljään teemaan: edistämme kestävää taloutta, tuemme alueellista elinvoimaisuutta, toimimme ihmisläheisesti ja osallistaen ja edistämme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.


 

Finanssisektorilla on olennainen vaikutus kestävän talouden rahoittajana. Mahdollistamme kestävät investoinnit niin uuteen teknologiaan, uusiin palveluihin kuin uusiutuvaan energiaan. OP kestävän talouden rahoittajana on mahdollistajana yhteiskunnan muutoksessa. Jatkamme uusien vastuullisten tuotteiden ja palveluiden rakentamista.


Oman toiminnan osalta tavoitteenamme on saavuttaa hiilipositiivisuus vuoteen 2025 mennessä. Saavuttaaksemme tavoitteen käytämme mm. kiinteistöissämme uusiutuvaa energiaa ja laajennamme aurinkoenergian käyttöönottoa.

Olemme vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöitä Suomessa ja kehitämme käytäntöjä edelleen näyttäen suuntaa toimialalla.

Yksi arvoistamme on yhdessä menestyminen. Haluamme edustaa positiivista muutosvoimaa yhteisöissämme. Sen mukaisesti olemme aktiivisesti mukana kehittämässä paikallista ja alueellista elinvoimaisuutta. Olemme läsnä yhteisöissä myös digitaalisesti.

OP on vahvasti sitoutunut toimimaan Suomen talouskehityksen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta. Tämä näkyy konkreettisina tekoina toimintaympäristön hyväksi esimerkiksi #Suominousuun-avauksilla. Tuemme suomalaista koulutusta ja osaamista, ja otamme vastuullisen roolin työelämän murroksen ratkaisemisessa. Edistämme nuorten taloustaitoja.

Olemme olemassa ihmisiä varten. Välitämme asiakkaistamme ja työyhteisömme jäsenistä. Kuuntelemme aktiivisesti asiakkaita ja muita sidosryhmiämme, ja kutsumme heidät osallistumaan toimintamme kehittämiseen.

Edistämme monimuotoisuutta omassa toiminnassamme. Edistämme monipuolisesti henkilöstön hyvinvointia. Tarjoamme henkilöstölle mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä myös työajalla. Toimimme ja viestimme avoimesti. Kunnioitamme ihmisoikeuksia.
 

Tarjoamme työkaluja ja palveluita asiakkaiden arjen helpottamiseksi ja terveyden edistämiseksi. Teemme aktiivista vahingontorjuntaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Huolehdimme tietosuojasta ja tietoturvasta.


Edistämme lasten liikkumista mm. sponsoroinnin keinoin.