Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma

Omistaja-asiakkaiden omistama OP on Suomen luotetuin finanssiryhmä. Vastuullisuus lähtee OP:n perustehtävästä ja arvoista. Vastuullisuus on kiinteä osa OP:n strategiaa ja kuuluu jokaisen OP:laisen arkeen, päätöksiin ja toimintaan. Onnistunut vastuullisuustyö edellyttää meiltä aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa ja avointa viestintää teoistamme.

OP:n vastuullisuusohjelma perustuu toimintaympäristön megatrendeihin sekä olennaisuusanalyysiin, jossa tunnistetaan OP:lle ja sen sidosryhmille keskeisimmät vastuullisuusnäkökohdat.

Vastuullisuusohjelma kiteytyy neljään teemaan: edistämme kestävää taloutta, tuemme paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä, vahvistamme suomalaisten taloustaitoja ja käytämme tietopääomaamme vastuullisesti.

#vastuullisuusontekoja

Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme alla.


 

Edistämme oman talouden hallintaa ja vaurastumista kaikissa ikäryhmissä. Tavoitteenamme on asiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin turvaaminen. Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita ja palveluita, jotka tukevat suomalaisia oman talouden kokonaisvaltaisessa hallinnassa. Olemme toimialamme merkittävin valmentaja taloustaidoissa ja edistämme monimuotoista rahapuhetta. Taloustaitotyöllä on tärkeä rooli osana OP:n vastuullisuustyötä ja valmennamme taloustaitoja 100 000 lapselle ja nuorelle vuonna 2020. Opastamme asiakkaitamme kaikissa ikäryhmissä oman talouden digitaalisessa hoitamisessa. Opastamme kymmeniä tuhansia senioreja digitaidoissa vuosittain.

Yksi arvoistamme on yhdessä menestyminen. OP Ryhmän omistavat kaksi miljoonaa osuuspankkien omistaja-asiakasta. Luomme perustehtävämme mukaisesti hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja toimintaympäristöllemme. Kohtelemme asiakkaitamme yhdenvertaisesti. Yksi arvoistamme on yhdessä menestyminen. Työllistämme, liikutamme ja turvaamme suomalaisia sekä luomme hyvinvointia. Tuemme kulttuuria, koulutusta ja osaamista. Edistämme paikallisesti taloudellisen elinvoimaisuuden kehittymistä rahoittamalla yritystoimintaa ja tukemalla työllisyyttä eri puolilla Suomea. Kumppanuudet ovat meille tärkeitä vastuullisuustyömme toteuttajia ja kannustamme yritysvapaaehtoistyöhön.

Edistämme henkilöstömme hyvinvointia ja monimuotoisuutta. OP Ryhmässä monimuotoisuus nähdään voimavarana ja takaamme yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeuden ja kohtelun kaikille. Työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti muun muassa palkkauksessa, rekrytoinnissa ja etenemismahdollisuuksissa.

Tuemme kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen hillintää sekä autamme siihen sopeutumisessa. Olemme vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöitä Suomessa ja kehitämme käytäntöjämme edelleen näyttäen suuntaa toimialalla. Finanssisektorilla on olennainen vaikutus kestävän talouden rahoittajana. Mahdollistamme investoinnit niin kestävään teknologiaan ja palveluihin kuin uusiutuvaan energiaan. Tarjoamme kestävää kehitystä tukevia rahoitustuotteita. Jatkamme uusien vastuullisten tuotteiden ja palveluiden rakentamista niin yritys kuin henkilöasiakkaillekin.

Tavoitteenamme on hiilipositiivinen kädenjälki vuonna 2025. Hiilipositiivisuus tarkoittaa, että olemme hiilineutraaleja eli päästöttömiä käyttämämme energian ja polttoaineiden (scope 1 ja scope 2) osalta ja lisäksi mahdollistamme päästövähennyksiä myös toimitusketjussamme. Tavoitteenamme on hiilineutraaleja vuoteen 2025 mennessä. Saavuttaaksemme tavoitteen käytämme muun muassa kiinteistöissämme uusiutuvaa energiaa ja laajennamme aurinkoenergian käyttöönottoa.

Hyödynnämme asiakastietoa sekä tekoälyä läpinäkyvästi. Palvelujen kehittämisen lähtökohtana on saavutettavuus ja paras asiakaskokemus kaikissa kanavissamme. Luottamus on tärkein pääomamme ja vastuullinen tiedon hyödyntäminen olennainen osa sitä. Julkaisimme ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä tekoälyn eettiset periaatteet. Tietosuojaan liittyvillä käytännöillä suojaamme muun muassa OP:n asiakkaiden, työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden OP:n kanssa toimivien henkilöiden henkilötietoja. Julkaisemme vuosittain tietotilinpäätöksen. Palvelumme ovat yhdenvertaisia ja saavutettavia. Teemme tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ehdoista sekä asiakasviestinnän materiaaleista selkeitä ja helposti ymmärrettäviä.