Vastuullisuusohjelma

OP Ryhmän vastuullisuusohjelma

Rakennamme yhdessä kestävää huomista

Pitkän aikavälin ilmastotavoitteet

2025 Hiilineutraali OP

OP Ryhmän tavoitteena on olla hiilineutraali energiasta ja polttoaineista aiheutuvien päästöjen (scope 1 ja scope 2)  osalta vuoteen 2025 mennessä.

2030 Sijoitusten kasvihuonekaasujen päästöintensiteetin puolittaminen ja yritysluottosalkkujen päästöjen vähennys

Sijoitusten osalta puolitamme kasvihuonekaasujen päästöintensiteetin vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2030 loppuun mennessä suorissa ja aktiivisissa sijoituksissamme ei ole sijoituskohteita, joilla on liiketoimintaa kivihiilen louhinnasta tai kivihiilellä tuotetusta energiasta.

OP Ryhmän yritysluottosalkkujen päästöjä vähennetään 25 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 tasosta.

2050 Hiilineutraalit rahastot ja yritysluottosalkut

OP Yrityspankki on sitoutunut yritysluottosalkkujensa ja OP Varainhoito yhdessä OP-Rahastoyhtiön kanssa hoitamiensa rahastojen osalta hiilineutraaliuuteen vuoteen 2050 mennessä. Myös Osuuspankkien yritysluotoille on asetettu vastaava tavoite.