Tavoitteet

Ilmasto ja ympäristö

SDG

Tavoite

Mittari

Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä rahoitus- ja sijoitustuotteita

Tuotevalikoima kattaa kestävät rahoitus- ja sijoitustuotteet

 • Tavoite: Kestävien rahoitustuotteiden määrä koko sitoumuskannasta vähintään 8 miljardia euroa vuoden 2025 loppuun mennessä
 • Tavoite: Kestävien rahastojen osuus kaikista rahastopääomista 60 % vuoden 2025 loppuun mennessä

Vähennämme luotto- ja sijoitussalkkujemme päästöjä  

OP Yrityspankki on sitoutunut yritysluottosalkkujensa osalta hiilineutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä. Vastaava tavoite on asetettu myös Osuuspankkien yritysluotoille. OP Varainhoito on sitoutunut yhdessä OP-Rahastoyhtiön kanssa hoitamiensa rahastojen osalta hiilineutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä.

 • Tavoite: OP Ryhmän yritysluottosalkkujen päästöjä vähennetään 25 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 tasosta
 • Tavoite: OP-rahastojen kasvihuonekaasujen päästöintensiteetin puolittaminen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2019
 • Keinovalikoima kattaa erilaisten kestävien sijoitus- ja rahoitustuotteiden lisäksi tavoitteita edistävien sijoituspäätöksien tekemisen sekä aktiivisen keskustelun asiakkaidemme ja sijoituskohteiden kanssa
 • Edellytämme yhtiökohtaisia päästövähennyssuunnitelmia suurilta korkean ilmastosiirtymäriskin yhtiöiltä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Edistämme kiertotaloutta omassa ja asiakkaidemme liiketoiminnassa

Edistämme digitaalisia maksutapoja ja vaihdamme OP:n tarjoamat maksukortit kierrätysmuovisiin 

 • Tavoite: Vuoden 2026 aikana 100 % OP:n tarjoamista maksukorteista on vaihdettu kierrätysmuovisiin osana normaalia korttien uusiutumisaikataulua

Edistämme kiertotaloutta osana liiketoimintaamme

 • Tavoite: Rahoitamme kiertotalouteen liittyviä hankkeita osana kestävää rahoitusta ja käymme aktiivista keskustelua sijoituskohteidemme kanssa. Kartoitamme kiertotalouden edistämisen toimenpiteet vakuutustoiminnassamme. 

Olemme hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä

Oman toiminnan päästöjen osalta OP on vuonna 2025 hiilineutraali

 • Tavoite: Scope 1 ja 2 -päästöt 0 vuoden 2025 loppuun mennessä

Edistämme luonnon hyvinvointia ja monimuotoisuutta

Tunnistamme toimintamme vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja pyrimme vähentämään vaikutustamme luontokadon etenemiseen

 • Tavoite: Biodiversiteetin osalta teemme selvityksen vuonna 2022 ja toimintasuunnitelman jatkotoimista vuonna 2023

Edistämme suomalaisen maatalouden kehittymistä sekä kannattavuuden että ympäristön kannalta kestävämmäksi

 • Tavoite: Lisäämme maatalousasiakkaiden kanssa työskentelevien asiantuntijoiden ja viljelijöiden osaamista rakentamalla koulutukseen liittyvää yhteistyötä kumppaniemme kanssa ja käynnistämme toimenpiteet vuoden 2023 aikana

 

Ihmiset ja yhteisöt

SDG

Tavoite

Mittari

Vahvistamme yhdenvertaista, osallistavaa ja monimuotoista kulttuuria

Vahvistamme monimuotoisuutta liiketoimintojen osaamispohjassa

 • Tavoite: Sukupuolen edustus johtotehtävissä vähintään 40 % vuoteen 2025 mennessä
 • Tavoite: Henkilöstön kokemus johdon sitoutumisesta monimuotoisuuden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen, henkilöstötutkimus 2025: > 4,0

Kokemus rekrytoinneista ja urasiirtymistä on reilu ja kannustaa jatkuvaan kehittymiseen

 • Tavoite: Henkilöstön kokemus monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta urasiirtymissä ja rekrytoinneissa, henkilöstötutkimus 2025: > 4,0
 • Tavoite: Hakijapalautteen kehitystrendi

Edistämme paikallisyhteisöjemme hyvinvointia

Lisäämme lasten ja nuorten hyvinvointia ja tulevaisuudenuskoa sekä tuemme nuorten työllistymistä

 • Tavoite: OP:n tukeman harrastustoiminnan kautta tavoitettujen lasten ja nuorten määrä, lkm 200 000/vuosi
 • Tavoite: OP:n tuella mahdollistetut kesätyöpaikat nuorille, lkm 2 000/vuosi

Tuemme oman talouden hallintaa ja edistämme taloustaitoja

Edistämme taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet huolehtia omasta taloudestaan

 • Tavoite: Osuuspankkien ja kumppanuuksien taloustaito-opastuksissa ja -hankkeissa kohdattujen lasten ja nuorten määrä, lkm 70 000/vuosi

Autamme erityistä tukea tarvitsevia asiakkaitamme hoitamaan talousasioitaan

Tuemme erityistä tukea tarvitsevia asiakkaitamme hoitamaan raha- ja vakuutusasiointiaan itsenäisesti ja helposti erilaisin keinoin sekä edistämme asiakkaidemme digitaitoja

 • Tavoite: Kohdatut asiakkaat digitaito-opetuksissa, lkm 20 000/vuosi

Tunnistamme toimintamme ihmisoikeusvaikutukset

Toteutamme itsearvioinnin toimintamme ihmisoikeusvaikutuksista, minkä pohjalta laadimme ihmisoikeuspolitiikan toimintamme kehittämiseksi

 • Tavoite: Ihmisoikeuspolitiikan luominen ja toimintasuunnitelma itsearvioinnin perusteella merkittävimpiin vaikutuksiin liittyen vuoden 2023 loppuun mennessä

 

Hyvä hallintotapa

SDG

Tavoite

Mittari

Integroimme vastuullisuuden kaikkeen liiketoimintaamme ja sen riskinottoon

Ohjaamme asiakkaitamme varautumaan ja sopeutumaan ilmastonmuutoksen erilaisiin vaikutuksiin ja niihin liittyviin riskeihin. Seuraamme kestävän rahoituksen sääntelyn ja taksonomian kehittymistä, koska ne muuttavat toimintaympäristöämme ja menestymisen edellytyksiä.

 • Tavoite: Arvioimme skenaariotyön keinoin ilmasto- ja ympäristömuutosten vaikutuksia asiakkaidemme ja OP Ryhmän menestykseen
 • Tavoite: Julkistamamme kestävyysraportointi on luotettavaa ja ymmärrettävää
 • Tavoite: Toteutamme tinkimättä rahanpesuun ja pakotteisiin liittyvät viranomaisvaateet
 • Tavoite: Kytkemme ESG-tekijät OP Ryhmän riskiraportointiin vuoden 2023 loppuun mennessä

Hyödynnämme dataa ja tekoälyä vastuullisesti

Julkaisemme vuosittain tiedot OP Ryhmän tietopääoman vastuullisesta käytöstä

Edellytämme kumppaniemme sitoutuvan hankinnan vastuullisuusperiaatteisiin

Lisäämme Supplier Code of Conduct –vastuullisuusperiaatteisiin sitoutuneiden toimittajien määrää

 • Tavoite: OP:n hankintaketjujen sopimustoimittajista 100 % on sitoutunut Supplier Code of Conduct -vastuullisuusperiaatteisiin vuoden 2025 mennessä

Lisäämme hallintomme monimuotoisuutta

OP Ryhmän osuuspankkien ja keskusyhteisön hallintoneuvostojen ja hallituksien kokoonpanoissa varmistetaan OP Ryhmän menestystä tukeva monimuotoisuus.  

 • Tavoite: Osuuspankkien ja keskusyhteisön hallintoneuvostojen ja hallituksien kokoonpanoissa sukupuolet ovat edustettuina ryhmätasolla vähintään 40 % vuoteen 2025 mennessä

Kehitämme henkilöstömme vastuullisuusosaamista

Lisäämme hallintomme ja henkilöstömme vastuullisuusosaamista tarjoamalla ESG-koulutuksia

 • Tavoite: Lisäämme koulutustarjoamaa eri kohderyhmille
 • Tavoite: OP Ryhmän henkilöstö suorittaa vastuullisuusohjelmaa koskevan koulutuksen vuoden 2023 aikana