Lähikuva puhelinta lukevan miehen käsistä.

Raportointi

OP on raportoinut vuodesta 2011 lähtien vastuullisesta toiminnastaan kansainvälisen Global Reporting Initiative -ohjeiston (GRI) mukaisesti.

GRI-ohjeiston lisäksi raportoinnissa on otettu huomioon GRI:n julkaisema finanssialan toimialakohtainen raportointisuositus. OPn vastuullisuusraportointi kattaa myös Global Compact -aloitteen edellyttämät tiedot ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön sekä korruption vastaisuuteen liittyvien periaatteiden edistämisestä. Vuodesta 2015 alkaen raportti on varmennettu.

OPn integroitu vuosiraportti 2017

OPn integroitu vuosiraportti 2016

OPn integroitu vuosikertomus 2015

OPn integroitu vuosikertomus 2014

Yhteiskuntavastuun GRI-tiedot vuodelta 2014

OP-Pohjolan yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjolan yhteiskuntavastuuraportti 2012

OP-Pohjolan yhteiskuntavastuuraportti 2011