Lähikuva puhelinta lukevan miehen käsistä.

Raportointi

OP on raportoinut vuodesta 2011 lähtien vastuullisesta toiminnastaan kansainvälisen Global Reporting Initiative -ohjeiston (GRI) mukaisesti.

GRI-ohjeiston lisäksi raportoinnissa on otettu huomioon GRI:n julkaisema finanssialan toimialakohtainen raportointisuositus. OP:n vastuullisuusraportointi kattaa myös Global Compact -aloitteen edellyttämät tiedot ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön sekä korruption vastaisuuteen liittyvien periaatteiden edistämisestä. Vuodesta 2015 alkaen raportti on varmennettu.

OP:n vuosi 2018

OPn integroitu vuosiraportti 2017

OPn integroitu vuosiraportti 2016

OPn integroitu vuosikertomus 2015

OPn integroitu vuosikertomus 2014

Yhteiskuntavastuun GRI-tiedot vuodelta 2014

OP-Pohjolan yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjolan yhteiskuntavastuuraportti 2012

OP-Pohjolan yhteiskuntavastuuraportti 2011