Samtalstariff

Prisen gäller också för kötid.

Servicenummer som börjar på 0100

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff

Servicenummer som börjar på 0303

Frånabonnemang i det fasta nätet inhemska mobilabonnemang 0,0835 €/samtal + 0,12 €/min. (inkl. moms)

Servicenummer som börjar på 0304

Frånabonnemang i det fasta nätet inhemska mobilabonnemang 0,0835 €/samtal + 0,12 €/min. (inkl. moms)

Servicenummer som börjar på 010

Från abonnemang i det fasta nätet och inhemska mobilabonnemang 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min. (inkl. moms)

Telefontjänster för lagstadgade försäkringar

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff

Samtal från utlandet

Om du ringer till OP:s kundtjänst från utlandet, kan det hända att din telefonoperatör tar ut en tilläggsavgift för samtalet. Avgifterna för samtal från utlandet får du av din operatör.