OP:s och Pohjola Försäkrings kontaktinformation för privatkunder

Betalningshandledning för kunder som inte har nätbank eller betalkort och deras närmaste
010 252 9627

Mån.–fre. 9–16. Vi betjänar på finska.
Samtalspris: lna/msa. Priset gäller också köande.

010 253 6139

Mån.–fre. 8–18. Vi betjänar på finska.
Samtalspris: lna/msa. Priset gäller också köande.

Samtalspriser och inspelning av telefonsamtal

Prisen gäller också köande.

Servicenummer som börjar på 0100

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

Servicenummer som börjar med 0100 för lagstadgade försäkringar

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

Servicenummer som börjar på 0303

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

Servicenummer som börjar på 0304

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

Service- och expertnummer som börjar med 010

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

Servicenummer som börjar med 0800

Från finländska mobilabonnemang och inhemska abonnemang i det fasta nätet avgiftsfritt.

Samtal från utlandet

Om du ringer till OP:s kundtjänst från utlandet, kan det hända att din telefonoperatör tar ut en tilläggsavgift för samtalet. Avgifterna för samtal från utlandet får du av din operatör.

Vi samlar in personuppgifter om dig även när du tar kontakt med oss per telefon eller när vi ringer till dig. Alla samtal som ringts till eller från OP kan spelas in. Samtalsinspelningarna kan användas för verifiering av kundtransaktioner, säkring av kundtjänstens kvalitet, utveckling av tjänsterna och utbildning.

Telefontjänstens menyer fungerar med telefoner som har tonval, dvs. DTMF-ljud.