OP:s och Pohjola Försäkrings kontaktinformation för privatkunder

För att vi ska kunna hjälpa dig i dina bank- eller försäkringsärenden, identifiera dig med OP:s koder när du ringer vår kundtjänst.

Banktjänster för privatkunder

0100 0500

Från utlandet: +358 100 0500

Mån.–fre. 8–17
Samtalspris: lna/msa. Priset gäller också för kötid.

Vi kan betjäna dig snabbare om du ringer vid andra tider än måndagar eller månadsskiften.

OP Spärrtjänst dygnet runt

0100 0555

Från utlandet: +358 100 0555

Öppen dygnet runt
Samtalspris: lna/msa. Priset gäller också för kötid.

Anmälan om förkomna kort, nättjänstkoder och Siirto-betalningar.

OP Corporate Banks kundtjänst för privatkund

Mån.–fre. 9-16.30
Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

När det gäller frågor om leverans- och installationsproblem, vänligen kontakta säljaren.

Telefonlinje för dem som behöver särskilt stöd och deras närmaste

010 252 9627

Mån.–fre. 9-16. Vi betjänar på finska.
Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

På numret ger vi råd i frågor som gäller dagliga betalningar för dem behöver särskilt stöd. Särskilt stöd behöver exempelvis personer över 70 år och personer med funktionsnedsättning eller under intressebevakning som inte använder nätbank eller betalkort. Till den här telefonlinjen som öppnats under undantagsförhållandena kan också anhöriga ringa för de stödbehövandes räkning. 

Försäkringstjänster

0303 0303

Från utlandet: +358 303 0303

Mån.–fre. 8–19
Ersättningsärenden mån.–fre. 8–18
Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,12 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

I skadeärenden får du hjälp dygnet runt av Pohjola Skadehjälpen

Servicenummer för lagstadgade försäkringar

0100 5335

Privatkunder mån.-fre. 8-19

Samtalspris: lna/msa. Priset gäller också för kötid.

  • Trafikskador
  • Olycksfall i arbetet
  • Trafikförsäkringar, privatkunder

Övriga direktnummer till försäkringstjänsterna

Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

  • Tjänster för försäkringssparande (OP-Livförsäkrings Ab) 010 253 6100, mån.–fre. 8–18
  • Om resan avbryts på grund av en skada eller ett fel på bilen. 0303 0303, dygnet runt
  • Allvarliga skador och sjukdomar under en utlandsresa. Pohjola Skadejour vid +358 (0)10 253 0011, dygnet runt

Vi samlar in personuppgifter om dig även när du tar kontakt med oss per telefon eller när vi ringer till dig. Alla samtal som ringts till eller från OP kan spelas in. Samtalsinspelningarna kan användas för verifiering av kundtransaktioner, säkring av kundtjänstens kvalitet, utveckling av tjänsterna och utbildning.

Telefontjänstens menyer fungerar med telefoner som har tonval, dvs. DTMF-ljud.