OP:s och Pohjola Försäkrings kontaktinformation för privatkunder

Vill du avsluta ett onödigt konto? Läs anvisningarna här.

Här finns också aktuell information om serviceavgifter som vi debiterat ditt konto. 

Läs mer

Fel i serviceavgifterna för nättjänsten – ärendet kräver inga åtgärder av dig

Om det har skett ett fel i debiteringen av serviceavgiften för nättjänsten i november eller december har du fått ett meddelande om detta i tjänsten op.fi och OP-mobilen. Vi korrigerar felet så fort som möjligt. Tyvärr går det inte att påskynda behandlingen av ärendet via kundtjänsten. Vi beklagar det inträffade.

OP Bilfinansiering: avbetalning, fakturering, betalningsändringar och fullmakter för utförsel
010 252 5843

OP Bilfinanciering: registrering
010 252 2860

Konsumentfinansiering från OP:s samarbetsföretag
010 252 5811

Mån.–fre. 9–16.30
Samtalspris: 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min. (inkl. moms). Priset gäller också köande.

Betalningshandledning för kunder som inte har nätbank eller betalkort och deras närmaste
010 252 9627

Mån.–fre. 9–16. Vi betjänar på finska.
Samtalspris: 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min. (inkl. moms). Priset gäller också köande.

010 253 6139

Mån.–fre. 8–18. Vi betjänar på finska.
Samtalspris: 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min. (inkl. moms). Priset gäller också köande.

OP-Livförsäkrings Ab
010 253 6101

Mån.–fre. 8–18
Samtalspris: 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min. (inkl. moms). Priset gäller också köande.

Samtalspriser och inspelning av telefonsamtal

Prisen gäller också köande.

Servicenummer som börjar på 0100

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff

Servicenummer som börjar med 0100 för lagstadgade försäkringar

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff

Servicenummer som börjar på 0303

Frånabonnemang i det fasta nätet inhemska mobilabonnemang 0,0835 €/samtal + 0,12 €/min. (inkl. moms)

Servicenummer som börjar på 0304

Frånabonnemang i det fasta nätet inhemska mobilabonnemang 0,0835 €/samtal + 0,12 €/min. (inkl. moms)

Service- och expertnummer som börjar med 010

Från abonnemang i det fasta nätet och inhemska mobilabonnemang 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min. (inkl. moms). Priset på samtal med experter på lagstadgade försäkringar 0,084 €/min. (priset inkl. moms)

Servicenummer som börjar med 0800

Från finländska mobilabonnemang och inhemska abonnemang i det fasta nätet avgiftsfritt.

Samtal från utlandet

Om du ringer till OP:s kundtjänst från utlandet, kan det hända att din telefonoperatör tar ut en tilläggsavgift för samtalet. Avgifterna för samtal från utlandet får du av din operatör.

Vi samlar in personuppgifter om dig även när du tar kontakt med oss per telefon eller när vi ringer till dig. Alla samtal som ringts till eller från OP kan spelas in. Samtalsinspelningarna kan användas för verifiering av kundtransaktioner, säkring av kundtjänstens kvalitet, utveckling av tjänsterna och utbildning.

Telefontjänstens menyer fungerar med telefoner som har tonval, dvs. DTMF-ljud.