Pohjola Skadehjälpen och ansökan om ersättning

 

Hurdan skada är det fråga om?

Nedan kan du välja vad skadan gäller, varefter du direkt kommer till anvisningarna i Pohjola Skadehjälpen.