Försäkringar

Din försäkring är ditt skydd om det sker en skada. På den här sidan ser du alla de försäkringar som Pohjola Försäkring erbjuder – oavsett om det är fråga om försäkringar för hem, båt eller exempelvis en hund. Du kan enkelt via nätet läsa mer om försäkringar, beräkna och jämföra priser på olika försäkringar och teckna den försäkring du vill ha. Du kan också konkurrensutsätta försäkringar i ett annat försäkringsbolag eller begära offert på försäkringar som saknas behändigt på nätet.

Bekanta dig med försäkringar och räkna ut premien

Nyttig information om våra försäkringar

Information om personförsäkringar

Olycksfallsförsäkring – skydd i händelse av olycksfall

Som kund hos Pohjola Försäkring kan du skräddarsy Hälsoförsäkringen att omfatta enbart olycksfall eller olycksfall och sjukdomar. Då du väljer att försäkringen täcker enbart olycksfall eller olycksfall och sjukdomar som visar symptom vid vissa olycksfall, är det fråga om ett olycksfallspaket. Då du i försäkringen inkluderar skydd också för andra sjukdomar, är det fråga om ett mer omfattande hälsopaket. Läs på den här sidan mer, om hur en försäkring som anpassar sig efter dina behov och din livssituation ger skydd i händelse av olycksfall.

Information om personförsäkringar

En sjukförsäkring ger dig skydd om en sjukdom överraskar

Som kund hos Pohjola Försäkring kan du skräddarsy din Hälsoförsäkring så att den täcker både olycksfall och sjukdomar. Då du väljer att din försäkring täcker vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall, är det fråga om ett hälsopaket. Vårt mest heltäckande hälsopaket ersätter vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall upp till 100 års ålder och garanterar dig en snabb tillgång till den vård du behöver. Med hälsopaketet säkerställer du också att du får mångsidigt stöd för återhämtning och rehabilitering – också hemma. Om du vill kan du skydda dig endast i händelse av olycksfall och mot sjukdomar som visar symptom i samband med vissa olycksfall, varvid det är fråga om ett olycksfallspaket. På den här sidan kan du läsa mer om hur du försäkrar dig själv i händelse av sjukdom eller olycksfall, och vad försäkringen ersätter.
Läs mer om vår personförsäkringar

 

Livförsäkringen beviljas av försäkringsbolaget OP-Livförsäkrings Ab. Skydd vid allvarlig sjukdom och återbetalningsskydd för kredit beviljas av OPs samarbetspart, försäkringsbolaget AXA. Övriga försäkringar för fordon, hem, egendom och hälsa beviljas av försäkringsbolaget Pohjola Försäkring Ab. OP Försäkrings, dvs. nuvarande Pohjola Försäkring, OP Försäkrings försäkringsutbud ser du nu i Pohjola Försäkrings urval. Som försäkringskund hos oss betjänar dig också Pohjola Skadehjälpen och ett omfattande nät av samarbetsparter. Tjänsten Pohjola Skadehjälpen tillhandahålls av försäkringsbolaget Pohjola Försäkring Ab.