Konkurrensutsättning av bilförsäkring

Konkurrensutsätt bilförsäkringen på ett ögonblick på nätet
FÖRMÅN

Bilförsäkring på internet -20 %

Teckna kasko för personbil på nätet så får du en förmån på 20 % på den första försäkringsperioden. Förmånen är fordonsspecifik och avsedd för nya kaskoförsäkringar. Förmånen kan inte användas för gällande kaskoförsäkringar.

Förmånen gäller Super-, Lätt- och Delkasko för personbilar. Förmånen ges inte för kaskoförsäkringar för skåp-, last-, hus-, hobby- och museipersonbilar eller för exportregistrerade bilar.

Utöver förmånen får du eventuellt även ägarkunds-, preferenskunds- och betalsättsrabatt. Förmånen kan inte kopplas till övriga rabatter utöver de ovan nämnda.

Förmånen -20 % för dig som tecknar på nätet gäller tills vidare. 

Läs mera Stäng

Det är enkelt att konkurrensutsätta bilförsäkringen och det kostar ingenting

Mata in registreringstecknet på ditt fordon och de uppgifter som behövs så räknar vi ut premien för försäkringen för din bil i en handvändning.

Skräddarsy försäkringen efter dina behov

Då du konkurrensutsätter bilförsäkringen är det bra att utöver premien beakta att det även finns skillnader mellan försäkringar i fråga om de skydd som ingår, vad försäkringen ersätter och självrisken. Pohjola Bilförsäkring kan skräddarsys med olika skydd enligt dina behov.

Då du konkurrensutsätter bilförsäkringen ber vi dig också beakta OP-bonus och andra förmåner

Som ägarkund i andelsbanken får du rabatt på dina försäkringspremier och OP-bonus, som kan används ckså till försäkringspremier.

Så här konkurrensutsätter du bilförsäkringen:

  1. Mata in ditt registreringstecken och de uppgifter som behövs. Du ser genast den preliminära premien för försäkringen för din bil.
  2. Välj den för dig lämpligaste försäkringen bland de alternativ som vi erbjuder. Om du vill, kan du också konkurrensutsätta enbart trafikförsäkringen.
  3. Välj den självrisk som du vill ha och eventuella tilläggsskydd. Då du konkurrensutsätter bilförsäkringen lönar det sig att pröva på hur en högre självrisk och eventuella tilläggsskydd inverkar på premien.
  4. Välj i hur många poster du vill betala försäkringspremien och när du vill att försäkringen ska börja löpa. Om du betalar försäkringspremien på en gång, får du rabatt för betalningssättet.
  5. Kontrollera rabatterna du har rätt till och som har beaktats i premien. Vänligen observera att alla rabatter som du har rätt till inte nödvändigtvis syns i vår nätbutik, om du inte har loggat in med dina nätbankskoder.
  6. Fyll i de återstående uppgifterna.
  7. Bekräfta köpet och njut av trygga stunder på vägen.

Varför lönar det sig att konkurrensutsätta bilförsäkringen?

Vi rekommenderar att du konkurrensutsätter bilförsäkringen då och då, på så sätt försäkrar du dig om att din försäkring är uppdaterad och lämplig för just dina behov. Även om försäkringarna och de skydd som ingår i dem inte ändras fortlöpande, kan en flera år gammal försäkring vara betydligt mer begränsad än en motsvarande ny. Exempelvis ledde den förnyelse som vi införde 1.4.2019 till att alla våra alternativ till kaskoförsäkring för personbil kan kompletteras med glasskydd, då skyddet tidigare fanns att få endast till det mest omfattande alternativet, Superkasko.

Ofta är det lättaste sättet att ta reda på vilka skydd som är lämpliga för din bil och premierna för dem att konkurrensutsätta bilförsäkringen på nätet – bilförsäkringsräknarna ger svaret i en handvändning. Det kostar dig inget att konkurrensutsätta bilförsäkringen, och det förpliktar dig inte att teckna försäkringen i fråga.

Konkurrensutsätt samtidigt både kaskoförsäkringen och trafikförsäkringen

Du kan konkurrensutsätta såväl kaskoförsäkringen som trafikförsäkringen behändigt på en och samma gång. Mata in registreringstecknet för din bil, fyll i de uppgifter som behövs om bilen, så får du genast fram premien för försäkringen. Bland de alternativ som vi erbjuder kan du sedan välja en lämplig försäkring för din bil.

Det är viktigt att konkurrensutsätta i synnerhet kaskoförsäkringen då och då, eftersom de skydd som ingår i nya försäkringar och vad försäkringarna ersätter kan ändras under årens lopp. Du kan konkurrensutsätta enbart trafikförsäkringen om du väljer alternativet “Ingen kasko”.

 

Jämför och konkurrensutsätt bilförsäkringar utan brådska

Eftersom det finns så många alternativ och tilläggsskydd att välja mellan, kan det emellanåt kännas krävande att konkurrensutsätta och jämföra bilförsäkringar. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för en jämförelse mellan bilförsäkringar – den billigaste bilförsäkringen är inte nödvändigtvis alltid den bästa bilförsäkringen. Läs om de olika alternativen och tilläggsskydden i produktguiderna, och anteckna de saker och skydd som du tycker att är viktiga i en försäkring. Det här gör det betydligt enklare att jämföra bilförsäkringar och deras premier noggrannare då du konkurrensutsätter bilförsäkringen

Utöver de skydd som ingår i försäkringen påverkas premien även av bland annat den självrisk som du valt och försäkringspremiernas betalningsintervall. Om du väljer en högre självrisk vid skada och betalar försäkringspremien på en gång minskar detta premien för försäkringen. Du kan också få andra rabatter på dina försäkringar, och det lönar sig att beakta dem då du konkurrensutsätter och jämför bilförsäkringar.

 

Då du konkurrensutsätter försäkringen för bilen ska du samtidigt beakta eventuella rabatter och förmåner

Som kund hos Pohjola Försäkring får du rabatt på dina försäkringar då du har försäkringar ur minst tre olika produktgrupper. Om du till exempel tecknar en bilförsäkring i vilken ingår kaskoförsäkring och trafikförsäkring, har du redan försäkringar ur två produktgrupper – genom att teckna ytterligare till exempel en hemförsäkring eller en reseförsäkring har du försäkringar ur tre produktgrupper och har därför rätt till rabatt. Som ägarkund hos Andelsbanken får du OP-bonus för dina försäkringar och en eventuell tilläggsrabatt på dina försäkringar. Som ägarkund används OP-bonus som samlats också till försäkringspremier.

Jämför bilförsäkringar även med tanke på en eventuell skadesituation

Då du är klar över skydden du behöver och premien, rekommenderar vi att du jämför bilförsäkringarna även med tanke på en eventuell skadesituation – vilket av alternativen erbjuder dig då det bästa skyddet och hjälpen, och alltså är den bästa bilförsäkringen. Som kund hos Pohjola Försäkring får du hjälp av Pohjola Skadehjälpen dygnet runt, var du än befinner dig på vägen. Du får dessutom hjälp av Pohjola Verkstadsmästare och vårt omfattande nätverk av samarbetspartner.

Läs mer om Pohjola Verkstadsmästare 

 

Vill du få ordning på helheten? Konkurrensutsätt samtidigt både bilförsäkringen och dina övriga försäkringar

Den bästa bilden av din försäkringshelhet och premierna får du om du konkurrensutsätter alla dina försäkringar på en och samma gång. Konkurrensutsätt bilförsäkringen och alla dina andra försäkringar behändigt på en och samma gång genom att begära offert. Det kostar ingenting att begära offert och förpliktar dig inte heller till att teckna några försäkringar.