Trafikförsäkring

Lagstadgad trafikförsäkring för alla motorfordon

Hög startbonus på trafikförsäkringen – hela 40 %

Du får startbonus på hela 40 % på ditt fordons trafikförsäkring då du inte har någon tidigare försäkrings- eller skadehistoria. Högre startbonus som ny förare hittar du ingenstans.

Snabb bonusutveckling och maximibonus på 80 %

Som ny förare utvecklas din förarskicklighet snabbt, och det gör också bonus på din trafikförsäkring. Efter tre år är bonus på trafikförsäkringen redan 70 %, och med en säker körstil samlar du maximibonus på 80 % på försäkringen redan på fem år.

De bästa förarna får ett bonusskydd som skyddar mot bonusförlust

Du får ett bonusskydd för din trafikförsäkring när du har kört två år med maximibonus utan skador som ska ersättas ur trafikförsäkringen. Tack vare bonusskyddet förlorar du inte din maximibonus om en skada inträffar.

Samma bonus på trafikförsäkringen för din första och andra bil

Bonus för trafikförsäkringen är inte bunden till något fordon, utan du får en och samma bonus som motsvarar din kör- och skadehistoria till alla bilar eller motorcyklar, som du försäkrar, men bruks- och skadehistorien är separat för bilar och motorcyklar.

Mer omfattande skydd med en kaskoförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter inte om exempelvis ett stenskott skadar vindrutan på ditt fordon eller ditt fordon bucklas till medan det står parkerat. För det här behöver du en kaskoförsäkring för ditt fordon.

Trafikförsäkringen – ett obligatoriskt skydd för alla fordon

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för alla motorfordon som används i trafik. Om en skada inträffar ersätts ur trafikförsäkringen alla personskador som vållats parterna och de skador som förorsakats en eventuell oskyldig parts egendom. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på den skyldiga partens fordon eller egendom.

Om du vill trygga ditt fordon i händelse av exempelvis skadegörelse, stöld, kollision med djur eller en parkeringsskada, kan du utöver trafikförsäkringen teckna en frivillig kaskoförsäkring för fordonet.

Startbonus 40 % | Maximibonus 80 % | Snabb bonusutveckling | Bonusskydd | Samma bonus på trafikförsäkringen för en första och andra bil | Självrisken 0 euro | Pohjola Skadehjälpen till din tjänst 24/7

Bonus på trafikförsäkringen

Bonus på trafikförsäkringen är ett ersättningssystem i vilket du med stor bonus förtjänar rabatt på din premie. Bonus på trafikförsäkringen fastställs utifrån din kör- och skadehistoria. Om du är en ny förare får du som kund hos Pohjola Försäkring en startbonus på din trafikförsäkring på hela 40 %.

Fastställande av bonus till make/maka

Bonusen i din bilförsäkring hos Pohjola Försäkring kan fastställas efter din makes försäkrings- och skadehistorik om du väljer det, ifall ingen försäkrings- och skadehistoria har bildats för dig själv. Make/maka inkluderar även sambo eller en registrerad partner som du bor tillsammans med.

Kontakta vår kundtjänst om du vill utreda din möjlighet att få bonus utifrån din makes försäkrings- och skadehistorik.

Så här samlas bonus på trafikförsäkringen

När du tecknar en trafikförsäkring för ditt fordon fastställs bonus på trafikförsäkringen utifrån din kör- och skadehistoria. Om det är fråga om din första trafikförsäkring är bonusen på din trafikförsäkring 40 %, och som en mer erfaren förare kan du få maximibonus på 80 % redan från början. 

Då du kör en försäkringsperiod utan skador som ersätts ur din trafikförsäkring, förtjänar du för följande försäkringsperiod en högre bonus på trafikförsäkringen. Som ny förare utvecklas exempelvis bonus på trafikförsäkringen för ditt fordon på följande sätt:

  • Bonus på trafikförsäkringen efter den 1:a försäkringsperioden 53 %
  • Bonus på trafikförsäkringen efter den 2:a försäkringsperioden 64 %
  • Bonus på trafikförsäkringen efter den 3:e försäkringsperioden 70 %
  • Bonus på trafikförsäkringen efter den 4:e försäkringsperioden 76 %
  • Bonus på trafikförsäkringen efter den 5:e försäkringsperioden 80 %

Hur behålla bonus på trafikförsäkringen om en skada inträffar 

Bonus på trafikförsäkringen stiger från en försäkringsperiod till en annan mot maximibonus, om det under försäkringsperioden inte inträffar en skada som ersätts ur trafikförsäkringen.

Om en skada inträffar minskar bonus på trafikförsäkringen för nästa försäkringsperiod. Hur mycket bonus på trafikförsäkringen minskar för nästa försäkringsperiod beror på hur många skador som ersätts ur trafikförsäkringen du förorsakar under en försäkringsperiod. Om bonus på din trafikförsäkring är till exempel 80 % och du förorsakar en skada som ersätts ur din trafikförsäkring, är din bonus för nästa försäkringsperiod 70 %. 

Ett bonusskydd skyddar mot bonusförluster

Du får ett bonusskydd för din trafikförsäkring när du har kört två försäkringsperioder med maximibonus på 80 %. Tack vare bonusskyddet för trafikförsäkringen sjunker inte din intjänade bonus på trafikförsäkringen, om du under en försäkringsperiod förorsakar en skada som ersätts ur trafikförsäkringen.

Premien för trafikförsäkringen

Söker du den förmånligaste trafikförsäkringen? Premien för trafikförsäkringen baserar sig på den bonus som intjänats utgående från kör- och skadehistorian och de övriga faktorer som påverkar premiesättningen av fordonsförsäkringar. Faktorer som påverkar premiesättningen för trafikförsäkringen är bland annat förarens ålder och det försäkrade fordonets märke och modell.  

Premien för Pohjola Försäkrings trafikförsäkring framgår enkelt i tjänsten op.fi. Välj det fordon som ska försäkras och fyll i de begärda grunduppgifterna så räknar vi ut din personliga bonusnivå och visar premien för trafikförsäkringen. När du tecknar en försäkring på nätet, är trafikförsäkringen i kraft från och med den dag som du har valt.

Det är skäl att beakta att premien för ditt fordon också baserar sig på om du utöver en trafikförsäkring som skydd för fordonet även tecknar en frivillig kaskoförsäkring. Även om det i utgångsläget kan vara förmånligast att trygga fordonet med enbart en trafikförsäkring, skyddar en förmånlig trafikförsäkring inte ditt fordon mot kostnader för till exempel skadegörelse, stöld eller avkörning.  

Vår trafikförsäkring belönar säkerhet. Den verkligt höga bonusprocent som du samlat med en säker körstil får du också för trafikförsäkringen för alla dina bilar eller motorcyklar. Det här syns i totalpremien för fordonen.

Petri Linna Product Specialist, Pohjola Försäkring

Jämförelse av trafikförsäkringar – fäst uppmärksamhet vid följande

Det är i allmänhet lätt att jämföra olika trafikförsäkringar eftersom den obligatoriska trafikförsäkringen alltid ersätter personskador och skador på den oskyldiga partens egendom som inträffat i trafiken, oberoende av vem som beviljat försäkringen. Självrisken i trafikförsäkringen är också 0 euro oberoende av vem som beviljat försäkringen. Vid en jämförelse mellan trafikförsäkringar finns det således inga betydande skillnader i vad försäkringen ersätter.

Det är ändå möjligt och även lönsamt att jämföra trafikförsäkringar eftersom det finns skillnader i de bonussystem som påverkar premien för trafikförsäkringen. Dessa skillnader beror på vilken instans som beviljar försäkringen. En jämförelse mellan trafikförsäkringar kan göras bland annat genom att jämföra följande egenskaper i trafikförsäkringarna:

  • Startbonus på trafikförsäkringen
  • Maximibonus på trafikförsäkringen
  • Bonusutveckling av trafikförsäkringen
  • Ingår bonusskydd i trafikförsäkringen och när aktiveras bonusskyddet?
  • Premien för trafikförsäkringen

Konkurrensutsättning av bilförsäkring

Vi hjälper dig när en skada har inträffat

När du konkurrensutsätter försäkringar lönar det sig att också läsa om vilka tjänster försäkringen möjliggör i händelse av en skada. I Pohjola Skadehjälpen hittar du tydliga anvisningar för olika skadesituationer i trafiken och hur du anmäler en skada, oavsett om du är den skadelidande oskyldiga parten eller försäkringstagaren.

Läs om Pohjola Skadehjälpen

Läs exempel på skador som trafikförsäkringen ersätter

Pohjola Försäkrings gamla och nya trafikförsäkring

Pohjola Försäkrings trafikförsäkring har förnyats. Trafikförsäkringen för bilar förnyades 1.4.2020 och trafikförsäkringen för motorcyklar 1.4.2018. Ovanstående uppgifter gäller den nya trafikförsäkring för bilar som säljs. 

Om ditt fordon är tryggat med vår trafikförsäkring före förnyelsen av trafikförsäkringarna för fordon kan du uppdatera den nya trafikförsäkringen för ditt fordon behändigt på nätet.

När du tecknar en ny trafikförsäkring för ditt fordon upphör det gamla avtalet och den nya trafikförsäkringen träder i kraft.

Trafikförsäkringen utomlands

Trafikförsäkringen ska vara i kraft när du planerar att resa utomlands med ditt fordon. Via tjänsten op.fi kan du beställa ett Green Card-kort för ditt fordon. Kortet fungerar utomlands som ett intyg över din gällande trafikförsäkring.

Du kan röra dig med ditt fordon i de nordiska länderna utan Green Card-kort, förutsatt att ditt fordon har finska registreringsskyltar. Kortet är inte heller obligatoriskt i EU-eller EES-området.

Trafikförsäkringen och hushåll med flera fordon

I och med förnyelsen av trafikförsäkringen får du på alla bilar eller motorcyklar som du har försäkrat lika stor bonus i enlighet med din försäkrings- eller skadehistoria. Om du har samlat maximibonus på 80 % för din första bil, får du för din nya andra bil som du försäkrat samma maximibonus redan från början. 

Hur behålla bonus för en första och andra bil om en skada inträffar

En skada som inträffat med en bil eller en motorcykel som du kört inverkar endast på bonus på trafikförsäkringen för det ifrågavarande fordonet från ingången av nästa försäkringsperiod. Skadan inverkar inte omedelbart på gällande försäkringar för övriga bilar eller motorcyklar, utan skadans inverkan realiseras först när du byter fordon. 

Hur bestäms bonus på trafikförsäkringen?

Försäkringens bonus bestäms enligt försäkringstagarens personliga skadehistoria. När du inte har någon tidigare skadehistoria samlar du bonus på trafikförsäkringen från startbonus 40 % till fulla 80 % redan på fem år, givet att perioden är skadefri.

Du får ett bonusskydd för din trafikförsäkring när du har kört i två år med maximibonus 80 % utan skador som ska ersättas ur trafikförsäkringen. Tack vare bonusskyddet förlorar du inte din maximibonus om en skada inträffar.

En ersatt skada sänker din bonus enligt bonustabellen för trafikförsäkringen.

Hur bestäms bonus på trafikförsäkringen för två eller flera bilar?

Utifrån din försäkrings- och skadehistoria får alla bilar du försäkrar i samma hushåll den bonus du samlat på trafikförsäkringen. Om du exempelvis tjänat in maximibonus 80 % och skaffar en till bil till hushållet, får du samma bonus på trafikförsäkringen för den.

När ska jag teckna en trafikförsäkring?

När du har köpt ett fordon har du 7 dygn på dig att teckna en trafikförsäkring för det. Samtidigt med trafikförsäkringen kan du teckna en frivillig kaskoförsäkring.

Du kan när som helst teckna en fordonsförsäkring, byta en befintlig försäkring mot en ny, även om du inte skulle ha köpt ett fordon.

Hur bestäms självrisken i trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen har ingen självrisk.

Hur bildas premien för trafikförsäkringen?

Premien för trafikförsäkringen bestäms utifrån trafikförsäkringens bonus och de premiesättningsfaktorer som är typiska för fordonsförsäkringar. Premiesättningsfaktorer är exempelvis förarens ålder samt märke och modell på fordonet som ska försäkras.

I vems namn ska trafikförsäkringen tecknas?

Trafikförsäkringen ska tecknas i fordonsägarens eller den persons namn som huvudsakligen använder fordonet. Om fordonets huvudsakliga användare är någon annan än fordonets ägare, ska den huvudsakliga användaren antecknas i fordonsregistret som fordonets innehavare, så att hen kan teckna trafikförsäkringen.

Jag planerar att skaffa den första mopeden till mitt barn. Är startbonus i trafikförsäkringen 40 % och maxbonus 80 % också för mopeder?

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för bilar, mopeder, mopedbilar och fyrhjulingar som körs i trafiken.

Det finns dock inte bonus i trafikförsäkringen för alla bilar. Mopedbilar, mopeder, fyrhjulingar, snöskotrar, husvagnar och lätta släpvagnar, oregistrerade motorcyklar samt traktorer har inte bonus i trafikförsäkringen. Trafikförsäkringen för moped ger således inte bonus. Mer information om mopedförsäkringen och om andra fordon med trafikförsäkring utan bonus hittar du nedan.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Trafikförsäkring för personbilar
Trafikförsäkring för motorcyklar
Trafikförsäkring för mopeder