Mies kiinnittää turvavyötä

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för alla motorfordon som används i trafik. Läs mer om trafikförsäkringen och skydda ditt fordon med en försäkring enkelt på nätet.

Så här ersätter trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för alla motorfordon, eftersom den vid en skada ersätter personskadorna som drabbar bägge parter. Dessutom ersätts ur trafikförsäkringen skadorna på en eventuell oskyldig parts egendom vid en skada. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på den skyldiga partens fordon eller egendom.

Vare sig du behöver trafikförsäkring för en bil eller motorcykel, kan man bekvämt trygga fordonet med trafikförsäkring på nätet. Välj fordon nedan, och köp trafikförsäkring. Du minns väl att du får det bästa skyddet om du utom trafikförsäkringen också tar ut en kaskoförsäkring, som kan ersätta kostnaderna för skador som uppkommit genom exempelvis vandalism eller stöld eller vid parkering.

Bonus på trafikförsäkring

Bonus på trafikförsäkringen är ett belöningssystem, där bonus innebär rabatt på försäkringspremien. Bonus på trafikförsäkringen bestäms på basis av din körhistoria och skadehistoria. Om du är en ny förare, får du som kund hos Pohjola Försäkring en startbonus på trafikförsäkringen på hela 40 %.

Bonus och trafikförsäkringen

Då du under en försäkringsperiod kört utan skador som ska ersättas ur trafikförsäkringen, tjänar du in en högre bonus i trafikförsäkringen för nästa försäkringsperiod. Som ny förare når du exempelvis efter tre skadefria år en bonus på 64 %, och efter fem år har den stigit till 70 %. Trafikförsäkringens maximala bonus är 80 %.

Samma bonus i trafikförsäkringen för din första och andra bil

Trafikförsäkringen belönar utmärkta förare med hög bonus. Därför är trafikförsäkringen inte bunden till något fordon, utan du får en och samma trafikförsäkring som motsvarar din kör- och skadehistoria till alla bilar, och motsvarigt till alla motorcyklar, som du försäkrar.

Det är också viktigt att den som kör ett fordon också är försäkringstagare för fordonet. Om exempelvis en ung förare är försäkringstagare ända från början av sin körhistoria, kan hen genast börja höja sin personliga bonus på trafikförsäkringen. Är hen en god förare, uppnår hen maximal bonus så snart som möjligt.

Bonus på trafikförsäkringen om en skada inträffar

Om du under försäkringsperioden förorsakar en skada som ersätts ur din trafikförsäkring, sänker skadan bonus på trafikförsäkringen. Hur mycket bonus på trafikförsäkringen sjunker för nästa försäkringsperiod beror på hur många skador som ersätts ur trafikförsäkringen du förorsakar under en försäkringsperiod.

Om du har exempelvis 67 % bonus på trafikförsäkringen och förorsakar en skada, sjunker din bonus till 53 %. Om du förorsakar två skador, sjunker din bonus för trafikförsäkringen till 10 %. I den nedanstående tabellen kan du kolla hur bonus på trafikförsäkringen utvecklas och hur bonus ändras vid en skada.

Liikennevakuutuksen bonustaulukko

 

Trafikförsäkringen och bonusskyddet

Som utmärkt förare kan du förtjäna bonusskydd till din trafikförsäkring. Bonusskyddet aktiveras då du har kört två försäkringsperioder med maximal bonus, 80 %. Tack vare bonusskyddet på trafikförsäkringen sjunker din bonus på trafikförsäkringen inte, om du under en försäkringsperiod förorsakar en skada som ersätts ur trafikförsäkringen.

Bonus för trafikförsäkringen från Pohjola Försäkring i ett nötskal

•    Utmärkt startbonus för nya förare, hela 40 %.
•    Snabbt ökande bonus. På tre år stiger bonus till 64 %, på fem år till 70 %.
•    Maximal bonus för utmärkta förare är 80 %.
•    Du får samma bonus på trafikförsäkringen för alla dina försäkrade bilar eller på motsvarande sätt för alla dina försäkrade motorcyklar.
•    Bonusskydd som skyddar den bonus du har förtjänat, då du har kört med maximal bonus i två år.

Vad kostar trafikförsäkringen?

Bonus på trafikförsäkringen och försäkringens pris fastställs på basis av förarens personliga försäkrings- och skadehistoria samt på de övriga faktorerna som påverkar prissättningen av fordonsförsäkringar.

Trafikförsäkringens pris får du enklast reda på genom att på vår nätbutik ange de nödvändiga uppgifterna om fordonet - vi berättar hur stor din bonus är och visar priset på din försäkring. Därefter kan du köpa trafikförsäkringen på nätet.

Så här jämför du trafikförsäkringar

Det är i allmänhet lätt att jämföra olika trafikförsäkringar eftersom den obligatoriska trafikförsäkringen alltid ersätter personskador och skador på den oskyldiga partens egendom som inträffat i trafiken, oberoende av vem som beviljat försäkringen. Det finns således inga betydande skillnader i vad försäkringen ersätter. Det är ändå möjligt och även lönsamt att jämföra trafikförsäkringar eftersom det finns skillnader i de bonussystem som påverkar trafikförsäkringens premie. Dessa skillnader beror på vilken instans som beviljar försäkringen.

När du spanar efter en trafikförsäkring för ditt fordon kan du jämföra trafikförsäkringens startbonus och maximibonus, eftersom de påverkar försäkringspremien. Du kan också titta på hur bonus utvecklas från försäkringsperiod till försäkringsperiod. Dessutom kan du kontrollera när du får bonusskydd för fordonets trafikförsäkring. Bonusskyddet skyddar dig för förlust av bonus vid eventuella skador.

Du kan enkelt jämföra trafikförsäkringen från Pohjola Försäkring på nätet. Välj ditt fordon och titta på vår rekommendation om försäkring för ditt fordon.

Gammal trafikförsäkring eller ny trafikförsäkring

Vi har förnyat vår trafikförsäkring, och de ovanstående uppgifterna om trafikförsäkringen gäller den nya trafikförsäkringen för bilar och motorcyklar. Om ditt fordon är försäkrat med en trafikförsäkring från Pohjola Försäkring redan innan trafikförsäkringarna förnyades, har du säkert redan uppdaterat den och skyddat ditt fordon med den nya trafikförsäkringen?

Tidtabell för förnyandet av trafikförsäkringarna

•    Trafikförsäkringen för bilar förnyades 1.6.2017
•    Trafikförsäkringen för motorcyklar förnyades 1.4.2018

Om du inte ännu har uppdaterat trafikförsäkringen för ditt fordon, kan du enklast göra det på nätet. Då du köper en ny trafikförsäkring för ditt fordon, upphör det gamla avtalet och den nya trafikförsäkringen träder i kraft.

Här nedan hittar du ännu svar på de vanligaste frågorna om den förnyade trafikförsäkringen.

Jag har en gammal trafikförsäkring. Är den nya billigare?

Den nya trafikförsäkringen beaktar din personliga försäkrings- och skadehistoria och de nya prissättningsfaktorerna vid beräkningen av bonusnivån och priset. När försäkringens pris är bundet till förarens bakgrund är det omöjligt att automatiskt slå fast om det totala priset är billigare eller dyrare än den nuvarande trafikförsäkringen.

Om ett hushåll har flera fordon uppstår betydande prisskillnader mellan försäkringarna. I och med den nya trafikförsäkringen får du lika hög bonus på alla bilar du själv använder, vilket kan ha en betydande inverkan på det totala priset för dina fordonsförsäkringar.

Gå till nätbutiken och försäkra dig om att du inte betalar för mycket för dina försäkringar. Du ser priset på försäkringen när du angett uppgifterna för ditt fordon.

Ändras det som trafikförsäkringen ersätter?

Nej. Bilens obligatoriska trafikförsäkring ersätter fortsättningsvis personskador samt eventuella skador på den oskyldiga partens egendom vid trafikolyckor. Du behöver fortsättningsvis en kaskoförsäkring om du vill skydda bilen mot till exempel skadegörelse eller kollisioner.

Utbudet på trafikförsäkringar är stort. Är Pohjola Försäkrings trafikförsäkring den bästa för mig?

I och med ändringarna i trafikförsäkringslagen som trädde i kraft i början av året har ett rekordantal olika nya trafikförsäkringar för bilar lanserats på marknaden. Det finns också många skillnader mellan trafikförsäkringarna, och därför kan det kännas svårt att hitta den bästa möjliga lösningen.

Den höga startbonusen på 40 %, den snabba bonusutvecklingen och den höga maxbonusen på 80 % garanterar att Pohjola Försäkrings trafikförsäkring är en bra affär. Om du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper får du nästan 10 % rabatt på försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. Ägarkunderna samlar också OP-bonus som används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier.

Som kund hos Pohjola Försäkring kan du också utnyttja Pohjola Försäkrings Verkstadsmästare om bilen skadats. Verkstadsmästaren sköter reparationen av din bil på verkstaden och alla frågor i anslutning till skadeanmälan.

Vårt hushåll har flera bilar. Vilka ändringar medför den nya trafikförsäkringen för oss?

I och med den nya trafikförsäkringen får du samma bonus för alla bilar du försäkrar i enlighet med din försäkrings- och skadehistoria. Tack vare dina säkra körvanor kan du få en väldigt bra bonusprocent på alla bilar du använder, vilket avspeglas i det totala priset för dina försäkringspremier.

En skada som inträffat med en bil påverkar endast den aktuella bilens trafikförsäkring från och med ingången av följande försäkringsperiod.  Skadan påverkar inte de andra bilarnas gällande försäkringar omedelbart, utan först när du byter bil.
Det lönar sig för varje förare att tjäna in egen bonus enligt sin egen skadehistoria. Vi erbjuder nya förare en mycket bra startbonus på 40 %. Redan efter tre skadefria försäkringsperioder kan bonusnivån höjas till 64 %.

Jag planerar att skaffa den första mopeden till mitt barn. Är startbonus i trafikförsäkringen 40 % och maxbonus 80 % också för mopeder?

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för bilar, mopeder, mopedbilar och fyrhjulingar som körs i trafiken.

Det finns dock inte bonus i trafikförsäkringen för alla bilar. Mopedbilar, mopeder, fyrhjulingar, snöskotrar, husvagnar och lätta släpvagnar, oregistrerade motorcyklar samt traktorer har inte bonus i trafikförsäkringen. Trafikförsäkringen för moped ger således inte bonus. Mer information om mopedförsäkringen och om andra fordon med trafikförsäkring utan bonus hittar du nedan.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.