Moottorikelkan vakuutus tuo turvaa sinulle ja kelkallesi.

Försäkring för snöskoter

Trafikförsäkring och kasko som ger dig och din snöskoter skydd

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 010 253 0022 (mån.‒fre. kl. 9‒16). Du betjänas också på finska på numret 010 253 6139 (mån.‒fre. kl. 8‒18).

Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer
1

Enkelt och smidigt

Du kan enkelt försäkra och registrera din snöskoter på en och samma gång via nätet.

2

Skydd för snöskotern året runt

En försäkring med åretruntpremiesättning gäller året runt och på sommaren är försäkringen automatiskt billigare än på vintern.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Njut av snöskotern när du vill

Det är lätt att njuta av snöskoteråkandet, ifall försäkringen för snöskotern är i skick. Trafik- och kaskoförsäkringen för snöskotern gäller året runt och därför kan du ta en åktur alltid när du vill. Premien för en försäkring med åretruntpremiesättning är automatiskt lägre på sommaren än vintern.

Den lagstadgade trafikförsäkringen för snöskoter ersätter vid snöskoteråkning personskador på föraren och de som fått skjuts samt skador som förorsakats en oskyldig part. Med en frivillig kasko kan du skydda dig mot skador som förorsakas din egen snöskoter.

Kaskoförsäkringen för snöskotern omfattar också hjälmen då du kör.
Jokainen moottorikelkka tarvitsee liikennevakuutuksen, jota voit täydentää kaskolla.

Kaskoförsäkringen för snöskotern ersätter kollisioner och stölder

Du kan försäkra din snöskoter antingen med Helkasko eller Delkasko. Helkasko är en omfattande försäkring för en snöskoter. Den ersätter exempelvis kollisioner, krockar samt stöld- och skadegörelseskador.

Den förmånligare Delkaskon är ett bra alternativ, om du vill att försäkringen för din snöskoter ska ersätta exempelvis stöld- och brandskador. I så fall får du själv stå för skador som förorsakas av kollisioner, krockar eller skadegörelse.

Behändigt! Min försäkring för snöskotern har åretruntpremiesättning, så jag kan genast börja köra då vintern bryter ut!

Sami Kajana

Premien för försäkringen för snöskoter följer årstiderna

Försäkringen för snöskoter gäller året runt och har premiesatts enligt årstiderna och därför är premien för sommarmånaderna lägre än för vintermånaderna. Vi har i premiesättningen beaktat att snöskotern används huvudsakligen under vintern. En kaskoförsäkring är ändå viktig för en snöskoter också på sommaren, eftersom den ger skydd bl.a. mot stöld eller brand.

Tack vare åretruntpremiesättningen behöver man inte avställa snöskotern för sommaren. Du kan genast när vädret tillåter det ta dig en åktur med snöskotern, för dess försäkring är alltid i kraft. Om du exempelvis något år inte hinner köra med snöskotern under hela vintern, kan du fortfarande göra en avställning och få gottgörelse på premien.

Autovakuutus henkilöautolle tuo turvaa matkantekoon.
BÄTTRE SKYDD
Bilförsäkring för personbil
Det bästa skyddet för din bil får du, om du för bilen tecknar utöver en trafikförsäkring också en bilförsäkring, dvs. kasko.
Terveysvakuutus, nainen ui järvessä
FÖR DIG
Hälsoförsäkring för vuxen
En hälsoförsäkring hjälper ifall en sjukdom eller ett olycksfall överraskar dig, och tack vare försäkringen säkerställer du en snabb återgång till vardagen.

Du kan förebygga tråkiga skador genom att vara omsorgsfull och följa säkerhetsföreskrifter.

En snöskoter ska alltid förvaras låst eller i ett låst utrymme. En snöskoter är låst på rätt sätt, om nycklarna har tagits ut ur fordonet och rattlåset är låst eller startspärren påkopplad. Vid avsaknad av sådana ska snöskotern låsas med broms-, kedje- eller vajerlås för att förhindra olovligt bruk.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.

Har du inget registreringsnummer?